Khuyến công Đắk Lắk: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, nhiệm kỳ 2017 – 2023

Thứ tư - 12/04/2023 04:33
Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp trực thuộc Công đoàn Ngành Công Thương là Công đoàn cơ sở thuộc đơn vị sự nghiệp nên VC, NLĐ được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước. Trong quá trình hoạt động, công đoàn cơ sở luôn nhận được sự quan tâm của Công đoàn Ngành Công Thương, sự chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi cả tinh thần và vật chất cho công đoàn hoạt động của lãnh đạo đơn vị. Bên cạnh đó, hầu hết VC, NLĐ có trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ cao, khá đồng đều, điều kiện sinh hoạt tập trung, thu nhập ổn định.
Khuyến công Đắk Lắk: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, nhiệm kỳ 2017 – 2023
Nhìn chung VC, NLĐ cơ bản ổn định việc làm, các chế độ chính sách, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện đầy đủ, kịp thời. Điều kiện làm việc và đời sống đoàn viên công đoàn ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt, chính sách tiền lương được cải cách theo đúng lộ trình của Chính phủ, nên đời sống cũng bớt khó khăn. Đoàn viên công đoàn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua.
Từ những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ do Đại hội lần thứ III đề ra. Ban chấp hành Công đoàn đã cụ thể hóa thành chương trình hành động và triển khai thành nhiệm vụ cụ thể của từng năm, theo từng chuyên đề công tác. Qua quá trình theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp kết quả hoạt động của công đoàn cơ sở, có thể đánh giá tổng quan những kết quả chủ yếu đạt được như sau:
Về nâng cao chất lượng và hiệu quả đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động: Trong vai trò giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động. Công đoàn cơ sở cùng Ban thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn đã tiến hành kiểm tra thường xuyên theo chương trình kế hoạch của cả nhiệm kỳ cũng như của các năm, qua đó đã có những kiến nghị để đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ đối với cán bộ công chức và người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, VC, NLĐ trong đơn vị đều được nâng lương đúng quy định, ngoài ra một số đoàn viên công đoàn cũng được nâng lương trước thời hạn do đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn; giải quyết chế độ hưu trí, thai sản, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ đúng quy định.
Về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động: Ban Chấp hành công đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp với lãnh đạo đơn vị chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho VC, NLĐ; tham mưu kinh phí hỗ trợ VC, NLĐ trong các dịp lễ, tết, đảm bảo đúng chế độ chính sách. Đặc biệt, từ năm 2017 BCH CĐCS đã tặng quà chúc mừng ngày sinh nhật của đoàn viên công đoàn. Công đoàn cơ sở luôn quan tâm tổ chức thăm hỏi đoàn viên ốm đau kịp thời, gặp mặt, tặng quà các VC, NLĐ nghỉ hưu nhân dịp lễ, tết cổ truyền với tổng số tiền: 8.000.000 đồng/5 năm;  thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau, gặp rủi ro trong cuộc sống, gia đình có việc hiếu, hỷ, trong khu phong tỏa do dịch Covid-19 với tổng số tiền là: 24.700.000 đồng/5 năm; hỗ trợ trong các dịp nghỉ Tết dương lịch, ngày 30/4 – 1/5, 02/9 và các hoạt động 8/3, 01/6, 20/10, Tết trung thu, … với tổng số tiền là 57.000.000 đồng/5 năm. Công đoàn cơ sở đã duy trì quỹ tương trợ để giúp nhau khi gặp khó khăn. Tính đến ngày Đại hội tổng số tiền quỹ đoàn viên đóng góp là 88.958.000 đồng/5 năm; đã triển khai cho 37 lượt VC, NLĐ vay trong kỳ với tổng số tiền cho vay 88.958.000 đồng/5 năm, tồn quỹ là: 0 đồng. Trong nhiệm kỳ, công đoàn cơ sở luôn hưởng ứng các phong trào do các đoàn thể phát động, tạo điều kiện để các VC, NLĐ hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thông qua các chương trình phát động của Công đoàn cấp trên và các đoàn thể khác tổ chức; thường xuyên vận động VC, NLĐ duy trì tập luyện thể dục, thể thao; tổ chức giao lưu các môn thể thao với các đơn vị nhằm kết hợp giao lưu, rèn luyện sức khỏe.
Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến tích cực trên một số nội dung, lĩnh vực: Công đoàn cơ sở luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động, xem đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ những người lao động có đạo đức tốt, có kỷ luật, tích cực nghiên cứu nâng cao năng lực, trình độ, gắn bó với cơ quan, từ đó tạo tập thể đoàn kết, làm việc với hiệu quả, chất lượng. Trong nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy Đảng, sự phối hợp của thủ trưởng cơ quan, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm triển khai tốt việc học tập, quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Công đoàn, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến VC, NLĐ thông qua các kỳ sinh hoạt đoàn thể cơ quan, hội nghị viên chức, người lao động.
Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên được tập trung thực hiện: Năm 2017, tổng số đoàn viên là 20 người, trong nhiệm kỳ có 06 đoàn viên nghỉ việc: 02 đoàn viên nghỉ chế độ hưu trí: 03 đoàn viên tuyển dụng mới, 01 đoàn viên chuyển công tác đến đơn vị khác. Đến nay tổng số đoàn viên CĐCS Trung tâm: 19 người, trong đó: Tổng số uỷ viên BCH công đoàn cơ sở : 03 đồng chí (01 nữ, 02 nam). Công đoàn cơ sở Trung tâm luôn duy trì hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban chấp hành công đoàn đã được ban hành. Hàng năm, công đoàn cơ sở luôn đạt “vững mạnh” và được Công đoàn Ngành Công Thương khen thưởng. Hàng năm, Ban chấp hành đều tổ chức cho quần chúng tham gia góp ý cho đảng viên, tổ chức cơ sở đảng; quán triệt tinh thần góp ý dựa trên nguyên tắc vô tư, thẳng thắn, có trách nhiệm. Tuy nhiên số lượng góp ý cho từng đảng viên chưa được nhiều, còn chung chung, thiếu minh chứng cụ thể nên cá nhân được tham gia góp ý khó thấy rõ mặt hạn chế để khắc phục sửa chữa. Trong năm nhiệm kỳ, công đoàn cơ sở đã phối hợp hướng dẫn cho 05 đoàn viên viết lý lịch xin Đảng và làm các thủ tục cần thiết để kết nạp đảng cho 04 đoàn viên.
Phong trào thi đua yêu nước từng bước đổi mới; một số phong trào thi đua thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia: Hàng năm, Ban chấp hành công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua gắn với thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao thông qua các hoạt động tham gia vệ sinh cơ quan, giữ cho cơ quan “Xanh, sạch, đẹp”, hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, ngày môi trường, “ Giờ Trái đất”; Thông qua Ban nữ công CĐCS, phát động thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ VC,NLĐ; động viên VC, NLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Bên cạnh đó, Ban chấp hành công đoàn cơ sở thường xuyên vận động VC,NLĐ tham gia hoặc hưởng ứng 06  phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ do Đại hội X Công đoàn tỉnh phát động: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; Phong trào “Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”;  Phong trào “Xanh  - Sạch - Đẹp”; Phong trào thi đua liên kết  “Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’; Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá". Phát động thi đua trong các dịp Thành lập ngành; Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Ngày giải phóng Buôn Ma Thuột; Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày Quốc tế Lao động; Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…Hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động xây dựng quỹ ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt… do UBMTTQVN và Công đoàn cấp trên phát động; vận động VC, NLĐ tham gia hiến máu nhân đạo. Vào dịp cuối năm, Ban chấp hành công đoàn cơ sở đề xuất với lãnh đạo đơn vị danh sách các đoàn viên có thành tích trong tham gia hoạt động công đoàn để bình xét thi đua. Kết quả trong nhiệm kỳ, tất cả đoàn viên đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 14 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 10 đoàn viên được UNBN tỉnh, Bộ Công Thương tặng Bằng khen.
Công tác nữ công trong công nhân, viên chức, lao động: Số lượng nữ công CĐCS gồm 10 người, trong đó có 08 người là đảng viên. Tổ trưởng tổ nữ công ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Hoạt động của Ban Nữ công: Các hoạt động nữ công chủ yếu tập trung vào các ngày lễ như: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10…
Công tác kiểm tra, giám sát: Do số lượng đoàn viên CĐCS không đạt đủ điều kiện để thành lập Ủy ban kiểm tra, do Ban chấp hành công đoàn cơ sở cử 01 đồng chí ủy viên làm công tác kiểm tra. Công tác kiểm tra của công đoàn cơ sở luôn duy trì và đảm bảo thông qua việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên trong công tác kiểm tra còn hạn chế là chưa được thường xuyên kiểm tra, chế độ báo cáo đôi lúc còn chậm và Ban chấp hành công đoàn chưa chỉ đạo thường xuyên, kịp thời để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.
Công tác tài chính Công đoàn: Công tác tài chính, kế toán công đoàn cơ sở được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Công đoàn cơ sở đã xây dựng quy chế chi tiêu, quy định đối tượng thăm hỏi, chế độ chi thăm hỏi phù hợp cho từng đối tượng. Đoàn viên công đoàn thực hiện nộp đoàn phí theo tháng, các khoản thu của tổ chức, cá nhân hỗ trợ công đoàn Trung tâm, được thực hiện qua sổ thu-chi quỹ công đoàn đầy đủ. Công đoàn cơ sở trích tỉ lệ nộp cấp trên đúng quy định, lập dự toán, quyết toán, thực hiện chế độ báo cáo đúng chế độ, đảm bảo thời gian quy định. Nhìn chung việc thực hiện thu kinh phí, đoàn phí; sử dụng và trích nộp kinh phí, đoàn phí theo đúng quy định và theo Quy chế chi tiêu đã được xây dựng, thông qua; không để xảy ra tiêu cực trong quản lý tài chính, tài sản của công đoàn.
 Công tác chỉ đạo điều hành: Ban Chấp hành CĐCS đã hoạt động đúng theo quy chế được thông qua, chủ động triển khai các chương trình, nhiệm vụ, Nghị quyết Công đoàn cấp trên giao; Tình hình sinh hoạt, hoạt động của Ban Chấp hành cơ bản ổn định theo định kỳ, đúng điều lệ của Công đoàn, phù hợp với thực tế tại Cơ quan. Ban Chấp hành CĐCS luôn vận động, động viên Đoàn viên công đoàn tiếp tục tích cực rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất đạo đức của người công chức, viên chức Nhà nước; phấn đấu thực hiện nếp sống văn minh công sở; kiên quyết chống các biểu hiện cửa quyền, tham nhũng, các biểu hiện tiêu cực khác. Vận động Đoàn viên Công đoàn thực hiện nếp sống văn minh, không vi phạm pháp luật, Phấn đấu cùng với chính quyền xây dựng cơ quan đạt cơ quan văn hóa, công đoàn đạt vững mạnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được công đoàn cơ sở còn gặp một số khó khăn như chất lượng sinh hoạt công đoàn chưa sâu, rộng, chưa thường xuyên. Hoạt động công đoàn chủ yếu hưởng ứng các phòng trào do cấp trên phát động. Việc chăm lo đến đời sống đoàn viên công đoàn mới chỉ dừng trong việc thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ. Chưa động viên kịp thời những đoàn viên có thành tích trong hoạt động phong trào. Quỹ tương trợ công đoàn đã phần nào tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn mượn, tuy nhiên tính đột phá chưa có, mới chỉ dừng lại việc giải quyết khó khăn trước mắt. Nguyên nhân do Ban chấp hành công đoàn cơ sở đều là kiêm nhiệm. Kinh phí công đoàn hạn hẹp, chưa xây dựng tạo được nguồn thu ngoài kinh phí trích lại từ Công đoàn. Một số đoàn viên đôi khi chưa thật sự nhiệt huyết khi tham gia hoặc hưởng ứng các hoạt động do công đoàn phát động.
Từ thực tiển hoạt động công đoàn, với kết quả đạt được và những mặt tồn tại nêu trên, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2017 - 2023 như sau: Phải nắm vững chức năng, vai trò và vị trí của tổ chức hoạt động Công đoàn, chấp hành tốt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nhất là những cán bộ trẻ có tâm huyết, năng động và trách nhiệm. Phát huy trí tuệ tập thể Ban chấp hành công đoàn, trong công tác công đoàn cần chủ động, sáng tạo tự đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động, đưa các hoạt động đi vào nề nếp và có tác dụng thiết thực với cơ quan đơn vị, với đoàn viên công đoàn. Phương pháp hoạt động công đoàn vừa phải giữ vững đúng nguyên tắc, vừa phải linh hoạt. Đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, coi trọng việc phối hợp có hiệu quả với chính quyền, với các tổ chức đoàn thể khác trong cơ quan đơn vị để tạo nên sức mạnh tổng hợp và có giải pháp thích hợp trong quá trình tổ chức thực hiện công tác công đoàn. Mọi hoạt động công đoàn phải lấy lợi ích của đoàn viên công đoàn làm trung tâm phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và phát huy truyền thống của ngành Công Thương, hướng vào mục tiêu xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng lớn mạnh.

Nguồn tin: Mai Thanh - TTKC:

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây