Kế hoạch thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thứ hai - 04/04/2022 02:53
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa – văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 24/3/2022 Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện văn hóa – văn nghệ năm 2022
Kế hoạch thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Thông qua các hoạt động văn hóa – văn nghệ, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiết của mọi người dân Việt Nam, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nội dung đặt ra đối với Cấp ủy, các tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa – văn nghệ. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực văn hóa – văn nghệ. Cấp ủy đảng: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tiếp tục phát động văn nghệ sĩ hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật nhằm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các thông điệp, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về những quan điểm, chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng trên lĩnh vực văn hóa – văn nghệ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung trong tình hình mới.
Chương trình văn nghệ tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019
Nhiệm vụ đặt ra là xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa – văn nghệ năm 2022 bằng các nội dung, hình thức phú hợp, thiết thực, sát với thực tế, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong mỹ tục của gia đình và xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, an toàn gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết công tác văn hóa – văn nghệ năm 2022, đồng thời xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.
Để đạt được mục tiêu chung, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tham mưu báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kết luận của Đảng về lĩnh vực văn hóa – văn nghệ; Cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác văn hóa – văn nghệ năm 2022 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Ban Thường vụ Đoàn khối, Hội Cựu chiến binh khối chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức tốt công tác văn hóa – văn nghệ trong năm 2022. Cổ vũ, động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa – văn nghệ khác; Cấp ủy: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan có liên quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

 

Tác giả: Trần Quang Phúc – Trung tâm Xúc tiến Thương mại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,628.46 15,786.33 16,295.33
CAD 17,436.48 17,612.60 18,180.50
CNY 3,331.34 3,364.99 3,474.02
EUR 23,412.33 23,648.81 24,723.99
GBP 27,594.47 27,873.20 28,771.93
HKD 2,866.54 2,895.50 2,988.86
JPY 173.44 175.20 183.62
SGD 16,166.23 16,329.52 16,856.04
USD 22,920.00 22,950.00 23,230.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây