Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Đắk Lắk trong tình hình mới

Chủ nhật - 13/03/2022 23:18
Giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam ngay từ khi ra đời đã chứng minh là lực lượng tiên phong, được tôi luyện qua những thử thách cam go của tiến trình cách mạng, luôn đứng ở trung tâm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ghi nhận vai trò lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong các thời kỳ cách mạng, định hướng phát triển cho công đoàn Việt Nam trong thời gian tới, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Đắk Lắk trong tình hình mới
Nghị quyết ra đời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, là động lực quan trọng để tổ chức Công đoàn không ngừng đổi mới, xứng đáng niềm tin của đoàn viên và người lao động, đồng thời nhận diện những khó khăn, thách thức phải đối diện, để từ đó ý thức sâu sắc hơn nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay.
Ngày 17/02/2022, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Kế hoạch với mục đích quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn vên, hội viên và người lao động trong khối về vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn; xác định việc xây dựng tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cụ thể hóa Nghị quyết và kế hoạch của Tỉnh ủy vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững.

Phấn đấu hàng năm có trên 90% cán bộ, đoàn viên được quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chinh sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các Nghị quyết của công đoàn cấp trên; 100% cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức”; 100% doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tổ chức “Hội nghị người lao động” và các hình thức dân chủ khác; phấn đấu 95% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể; Hằng năm, có 95% trở lên công đoàn cơ sở và đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có công đoàn cơ sở xếp loại yếu kém; Phấn đấu mỗi năm giới thiệu 100 đoàn viên công đoàn xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Để hoàn thành tốt các mục tiêu cụ thể Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp sau:
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phướng thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật về lao động và công đoàn; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn.

Tác giả: Mai Thanh - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,628.46 15,786.33 16,295.33
CAD 17,436.48 17,612.60 18,180.50
CNY 3,331.34 3,364.99 3,474.02
EUR 23,412.33 23,648.81 24,723.99
GBP 27,594.47 27,873.20 28,771.93
HKD 2,866.54 2,895.50 2,988.86
JPY 173.44 175.20 183.62
SGD 16,166.23 16,329.52 16,856.04
USD 22,920.00 22,950.00 23,230.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây