Tin Chính sách

Bộ Công Thương ban hành Công Văn điều hành kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương ban hành Công Văn điều hành kinh doanh xăng dầu

 •   06/12/2018 05:50:00 AM
 •   Đã xem: 128
Ngày 06/12/2018 Bộ Công Thương ban hành Công văn số 9946/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
Quy định mới về xét tuyển viên chức

Quy định mới về xét tuyển viên chức

 •   04/12/2018 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 117
Ngày 29/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 (nội dung xét tuyển viên chức) và Điều 12 (cách tính điểm) của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức  thành Điều 11 (nội dung và hình thức xét tuyển viên chức).

Quy định mới về thi tuyển Công chức

 •   03/12/2018 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 86
Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014

 •   22/11/2018 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 73
Ngày 21/11/2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoá chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học. 
Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử 

Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử 

 •   27/11/2018 08:58:00 PM
 •   Đã xem: 76
Ngày 23/11/2018 Văn phòng chính phủ ban hành Thông tư số  01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã nêu rõ quy định về Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh.
 Bộ Công Thương ban hành công văn điều chỉnh kinh doanh xăng dầu từ 15h ngày 21/11

 Bộ Công Thương ban hành công văn điều chỉnh kinh doanh xăng dầu từ 15h ngày 21/11

 •   21/11/2018 02:15:00 AM
 •   Đã xem: 82
Ngày 21/11/2018 Bộ Công Thương ban hành Công văn số 9505/BCT-TTTN gửi các thương nhân kinh doanh xăng dầu
Ảnh minh họa

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

 •   22/11/2018 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 95
Ngày 9/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Bộ Tài chính: Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính: Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 •   05/11/2018 02:18:00 AM
 •   Đã xem: 123
 Ngày 30/10/2018, Bộ Tài chính  ban hành Thông tư 97/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn chuyển xếp lương CBCCVC khi thay đổi công việc. 

Hướng dẫn chuyển xếp lương CBCCVC khi thay đổi công việc. 

 •   30/10/2018 11:51:00 PM
 •   Đã xem: 119
Ngày 19/10/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Thủ tướng chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Thủ tướng chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

 •   30/10/2018 11:24:00 PM
 •   Đã xem: 98
Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế 

 •   23/10/2018 10:47:00 PM
 •   Đã xem: 92
Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.

Bộ Công Thương ban hành Công văn điều chỉnh kinh doanh xăng dầu.

 •   22/10/2018 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 115
Ngày 22/10/2018 Bộ Công Thương ban hành Công văn điều chỉnh kinh doanh xăng dầu số 8563/BCT-TTTN.
Bộ Công Thương quy định chi tiết về kinh doanh xuất khẩu gạo 

Bộ Công Thương quy định chi tiết về kinh doanh xuất khẩu gạo 

 •   19/10/2018 04:14:00 AM
 •   Đã xem: 106
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 30/2018/TT-BCT quy định chi tiết Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.
Năng lượng tái tạo: Tín hiệu đáng mừng cho cho đầu tư điện gió

Năng lượng tái tạo: Tín hiệu đáng mừng cho cho đầu tư điện gió

 •   20/09/2018 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 277
Ngày 10 tháng 9 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hổ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

 •   18/09/2018 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 244
Ngày 18/9/2018 Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

 •   13/09/2018 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 217
Ngày 10/9/2018 Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ  phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

 •   13/09/2018 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 229
Ngày 17/9/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 

 •   12/09/2018 10:36:00 PM
 •   Đã xem: 243
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2018/TT-BTC, ngày 06/8/2018 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây