Một số quy định mới về Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Thứ năm - 07/09/2017 21:42 693 0
Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 15/2017/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31/ 8/2017 quy định hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
 Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp được lập trên địa bàn cấp tỉnh thuộc nhóm quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng sản xuất, được lập cho mỗi giai đoạn 10 năm, có xét triển vọng 10 năm tiếp theo. Thời hạn xem xét điều chỉnh Quy hoạch thực hiện 5 năm 1 lần, trừ trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trao đổi, thống nhất với Bộ Công Thương.
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện lập Quy hoạch. Sở Công Thương có thể mời chuyên gia, thuê tư vấn để lập Quy hoạch. Trường hợp thuê tư vấn, Sở Công Thương tổ chức lựa chọn cơ quan, tổ chức tư vấn theo quy định của pháp luật đấu thầu. Trong quá trình lập Quy hoạch, Sở Công Thương tổ chức thực hiện các bước báo cáo trung gian, lấy ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức, cá nhân có liên quan và hoàn chỉnh Quy hoạch.
Hồ sơ Quy hoạch gồm: Dự thảo Tờ trình của Sở Công Thương đề nghị phê duyệt Quy hoạch;  Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch;  Báo cáo Quy hoạch đã hoàn thiện sau khi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan (gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt); Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban nhân cấp huyện, tổ chức, cá nhân liên quan; Văn bản góp ý của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức, cá nhân liên quan; Quyết định phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí …..
Việc thẩm định Hồ sơ Quy hoạch do Hội đồng thẩm định Quy hoạch thực hiện. Hội đồng thẩm định tổ chức họp thẩm định Hồ sơ Quy hoạch, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả thẩm định.
Sau khi hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký văn bản đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến thỏa thuận.
Về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương quy định chi tiết các nội dung liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, nhiệm vụ của đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP… 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2017.
Chi tiết tại đây: Thông tư 15/2017/TT-BCT; Phụ lục 1; Phụ lục 2

Tác giả bài viết: TNM - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây