Giá cả thị trường ngày 25/01/2019 (Tham khảo tại đây)

Thứ năm - 24/01/2019 20:54 306 0

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT
GIÁ CÀ PHÊ

Thị trường Giá Thay đổi
Giá thế giới
Robusta
(ICE Futures EU)
1,548USD +25USD
Arabica
(ICE Futures US)
105.30USD +1.90USD
FOB HCM R2 1,468USD Trừ lùi -80USD
Giá nội địa
Đắk Lắk 34.000-33.700VND
Lâm Đồng 33.200-33.000VND
Gia Lai 33.900-33.700VND
Đắk Nông 33.800-33.600VND
GIÁ NÔNG SẢN
Thị trường Giá Thay đổi
Hồ tiêu
Đen 46.000VND/kg
Trắng 84.000VND/kg
Hạt điều chẻ thu hồi nhân
Dưới 30% 44.000VND/kg
Trên 30% 48.000VND/kg
Ca cao lên men
Cargill chưa cộng thưởng CL 47.700VND/kg
Armajaro 52.400VND/kg
Cao su mủ nước
Tại vườn  25.0trđ/tấn
Tại nhà máy 25.5trđ/tấn
 

GIÁ CÀ PHÊ

Thứ 6 - 25/1/2019

Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn

Gửi kho (đại lý) : 33.7 => 33.9 (đ/kg)

Doanh nghiệp chào mua nhân xô (tại điểm thu mua các huyện)

33.8- => 34.0

R2_5% đen vỡ 1529

Thị trường tự do : 33.9 => 34.1 (đ/kg)

Bán R2 5% đen vỡ 35.4 => 35.5 (đ/kg) R1_Scr16_2% đen vỡ 1579

HCM (chào mua): 34.0 => 34.1 (đ/kg)

Bán R1 S16_2% đen vỡ

36.5 => 36.6 (đ/kg)

R1_Scr18_2% đen vỡ 1594

HCM chào mua R1, sàng16

[35.4 => 35.5] (đ/kg)

HCM chào mua R1, sàng18

[35.6 => 35.7] (đ/kg)

 

Bán R1 S18_2% đen vỡ

36.9 => 37.0 (đ/kg)

R1_Scr16_0.1% đen 1634
Bán R1 S16_0.1% đen

37.8 => 37.9 (đ/kg)

R1_Scr18_0.1% đen 1649 USD/VND 23,155
Bán R1 S18_0.1% đen 38.2 => 38.3 (đ/kg) R1_Scr16 đánh bóng 1689

Cà phê tươi :

- Vùng sâu vùng xa: 0 (đ/kg)

- Vùng nguyên liệu chính: 0 (đ/kg)

- Hái chín trên 90%: 0 (đ/kg)

Bán R1 S16 đánh bóng 39.1 => 39.2 (đ/kg) R1_Scr18 đánh bóng 1704 Cà phê Arabica (CB khô - xô): 2280 $/tấn (52.7 đ/kg)
Bán R1 S18 đánh bóng 39.4 => 39.5 (đ/kg) Trừ lùi R2 xô FOB HCM -80 (1468 $/tấn)
Bán Arabica A1/S16 & S18 chế biến ướt (washed) 61.000 => 63.000 (đ/kg)    
Bán Robusta R1/S13,16 chế biến ướt (washed) 42.000 => 44.000 (đ/kg) Chênh lệch Arabica T3/19 và Robusta T3/19 = 757 $/tấn (= 34.35 cent/lb)
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2]     [S16 = sàng hạt 16]     [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ]     [No Black = không hạt đen]     [Wet = chế biến ướt]     [Polished = đánh bóng]

THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU

EaH'leo KrôngNăng BuônHồ CưMgar PhướcAn KrôngAna BMT DakMin DakRlap BìnhDương
33.8 33.8 33.9 33.9 33.7 33.7 34.0 33.8 33.6 34.2
BảoLộc DiLinh LâmHà ChưSê IaGrai ĐứcCơ ĐăkHà GiaNghĩa ĐồngNai HCM
33.1 33.2 33.0 33.9 33.8 33.7 33.6 33.8 34.1 34.3

THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B

Mã hàng Số lượng Quy cách Kỳ hạn giao Giá chào bán - 25/1/2019
Việt Nam R2 (5% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 3/19 -40 $/tấn so với giá Liffe T5/19
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 3/19 +10 $/tấn so với giá Liffe T5/19
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 3/19 +25 $/tấn so với giá Liffe T5/19
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 3/19 +65 $/tấn so với giá Liffe T5/19
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 3/19 +80 $/tấn so với giá Liffe T5/19
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 3/19 +120 $/tấn so với giá Liffe T5/19
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 1+2/19 +135 $/tấn so với giá Liffe T3/19
 

GIÁ TIÊU

Dung trọng chuẩn: 500 gr/l, tạp chất 1%, thủy phần 15.0%

Giá Tiêu đen xô Sàn Ấn Độ

(UnGarbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

34700+100

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4888+13

(usd/tấn)

Đại lý mua tiêu xô đen (đ/kg)

Tiêu đen đầu giá

(Nông dân bán tại nhà)

45.500 => 46.000 (đ/kg)

Tiêu trắng đầu giá 630 gr/l

(Nông dân bán tại nhà)

82.000 => 84.000 (đ/kg)

Giá Tiêu đã phân loại Sàn Ấn Độ

(Garbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

36525+25

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

5145+3

(usd/tấn)

Dak Lak 46.000 => 46.500

 

 

 

 

Dak Nông 46.500 => 47.000
Phú Yên 46.000 => 46.500
Gia Lai 46.500 => 47.000    
Bà Rịa VT 48.500 => 49.000    
Bình Phước 47.500 => 48.000

 

 

Đồng Nai 47.000 => 47.500

Tải phần mềm tính giá Hạt Tiêu : Tại đây

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 470gr/lít = 29.500 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 450gr/lít = 28.500 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 400gr/lít = 27.500 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 300gr/lít = 25.000 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 250gr/lít = 23.000 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 230gr/lít = 22.000 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 200gr/lít = 21.000 đ/kg

Tham khảo giá chào MUA các DN trong nước

Doanh nghiệp

Giá chào Mua Loại tiêu Tiêu trắng 630 g/l
Thanh Cao - Chưsê 46.500 => 47.000 (đ/kg) Tiêu xô đen

500 g/l, 1%, 15,0%

0 (đ/kg)
Maseco - Chưsê 46.500 => 47.000 (đ/kg) 0 (đ/kg)
DK CN - Chưsê 46.000 => 46.500 (đ/kg)  
HHChư sê 46.000 => 46.500 (đ/kg) 0 (đ/kg)
GIÁ CHÀO F.O.B

 

Giá chào Mua   Giá chào Bán Quốc tế
Tiêu đen 200 g/l 1,979 ($/tấn)   2,479 ($/tấn)

 

Tiêu đen 230 g/l 2,011 ($/tấn)   2,511 ($/tấn)  
Tiêu đen 250 g/l 2,032 ($/tấn)   2,532 ($/tấn)

 

Tiêu đen 300 g/l 2,085 ($/tấn)   2,585 ($/tấn)  
Tiêu đen 450 g/l 2,171 ($/tấn)   2,671 ($/tấn)

 

Tiêu đen 470 g/l 2,192 ($/tấn)   2,692 ($/tấn)  
Tiêu đen 500 g/l 2,213 ($/tấn)   2,713 ($/tấn)  
Tiêu đen 550 g/l 2,313 ($/tấn)   2,813 ($/tấn)  
Tiêu trắng 630 g/l 3,563 ($/tấn)   4,063 ($/tấn)  
Ghi chú : Tiêu đen, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max

..............Tiêu trắng dung trọng 630gr/l, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max, hạt đen 2.0% max.

 
GIÁ HẠT ĐIỀU

HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN

STT Chủng lọai Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) Tạp chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 17.0 ≤ 10.0 ≤ 4 ≤ 30 ≤ 140 44.000
2 B ≤ 16.0 ≤ 13.0 ≤ 5 ≤ 29 ≤ 150 43.000
3 C ≤ 15.5 ≤ 15.0 ≤ 6 ≤ 28 ≤ 170 42.000
4 D ≤ 15.0 ≤ 17.0 ≤ 7 ≤ 27 ≤ 185 41.000
HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN
STT Chủng loại Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) T¡p chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 12.0 ≤ 12.0 ≤ 4 ≤ 34 ≤ 160 48.000
2 B ≤ 11.0 ≤ 15.0 ≤ 5 ≤ 33 ≤ 170 47.000
3 C ≤ 10.5 ≤ 19.0 ≤ 6 ≤ 32 ≤ 180 46.000
4 D ≤ 10.0 ≤ 20.0 ≤ 7 ≤ 31 ≤ 190 45.000
Giá hạt điều thô phơi khô (chưa bóc vỏ) 40.0-42.0 (đ/kg)
Giá hạt điều tươi 28.0-30.0 (đ/kg)

Giá điều thô nhập khẩu vào Việt Nam

Giá điều thô xuất khẩu

Cảng đi Tuticorin Sea - Cảng đến Việt Nam ($/tấn)

Mozambique

0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Indonesia 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Gambia 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Tazania 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Bờ Biển Ngà 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Ghana 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Nigeria 0 0 ($/tấn)

Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (usd/lb)

W240

4.00 - 4.15

DW 3.45 - 3.50

W320

3.75 - 3.95

TÁCH (SSW & Butts) 3.30 - 3.35
W450 3.65 - 3.70 Vỡ (Splits) 3.30 - 3.35

SW320

3.65 - 3.70

Mảnh 2.25 - 2.30
 

HẠT CACAO

Thế giới

Lên men Cargill chưa cộng thưởng CL

Lên men Armajaro

Cacao tươi

2256 usd/tấn

+11$

47.700 đ/kg

52.400 đ/kg

0 đ/kg

 
GIÁ CAO SU NGÀY THỨ 6 - 25/1/2019
Giá mua mủ nước Giá mua mủ tại nhà máy của các DN chế biến
Tại vườn Tại nhà máy Mủ chén dây khô 9.900 (đ/kg) Mủ đông khô 8.900 (đ/kg)
Mủ chén dây vừa 8.700 (đ/kg) Mủ đông vừa 8.000 (đ/kg)

235 (đ/độ TSC)

(25.0 tr/tấn)

240 (đ/độ TSC)

(25.5 tr/tấn)

Mủ chén ướt 6.900 (đ/kg) Mủ đông ướt 7.200 (đ/kg)
Mủ tạp 9.900 (đ/kg) Mủ tận thu 3.600 (đ/kg)

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm tư nhân xuất khẩu (100 DRC)

SVR CV50 32,900 (đ/kg) SVR 10 30,000 (đ/kg) Latex HA 21,400 (đ/kg)
SVR CV60 32,700 (đ/kg)

SVR 20

29,700 (đ/kg) Latex LA 21,700 (đ/kg)
SVR L 32,000 (đ/kg)

RSS1

32,800 (đ/kg)    
SVR 3L 31,700 (đ/kg) RSS3 32,100 (đ/kg)    
SVR 5 31,300 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm doanh nghiệp xuất khẩu (100 DRC)

SVR CV50 34,000 (đ/kg) SVR 10 31,100 (đ/kg) Latex HA 22,500 (đ/kg)
SVR CV60 33,800 (đ/kg)

SVR 20

30,800 (đ/kg) Latex LA 22,800 (đ/kg)
SVR L 33,100 (đ/kg)

RSS1

33,900 (đ/kg)    
SVR 3L 32,800 (đ/kg) RSS3 33,200 (đ/kg)    
SVR 5 32,400 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet
Giá Caosu xuất khẩu FOB-HCM
Mã hàng Số lượng (tấn) VRG (usd) Tư nhân (usd) Kỳ hạn giao
SVR CV50 0 1530 1480 2+3/2019
SVR CV60 0 1520 1470 2+3/2019
SVR 3L 0 1500 1450 2+3/2019
SVR 10 0 1430 1380 2+3/2019
RSS3 0 0 0 0
SVR 10CV 0 1470 1420 2+3/2019
Latex HA 0 1000 950 2+3/2019
Latex LA 0 1015 965 2+3/2019

Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái

Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Lào Cai

SVR3L 10,100 (NDT/tấn) = 34,4 (triệu/tấn)

SVR3L

10,300 (NDT/tấn) = 35,1 (triệu/tấn)
SVR5 10,000 (NDT/tấn) = 34,1 (triệu/tấn)

SVR5

10,200 (NDT/tấn) = 34,8 (triệu/tấn)
SVR10 9,500 (NDT/tấn) = 32,4 (triệu/tấn)

SVR10

9,700 (NDT/tấn) = 33,1 (triệu/tấn)
SVR20 9,400 (NDT/tấn) = 32,0 (triệu/tấn) SVR20 9,600 (NDT/tấn) = 32,7 (triệu/tấn)
RSS3 10,300 (NDT/tấn) = 35,1 (triệu/tấn) RSS3 10,500 (NDT/tấn) = 35,8 (triệu/tấn)
Giá Caosu trên các sàn giao dịch Châu Á
RSS4 (Ấn Độ) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Thượng Hải) 1721+10 (usd/tấn)
RSS3 (Singapore) 0 (usd/tấn)
TSR20 (Singapore) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Nhật Bản) 1670+18 (usd/tấn)
RSS3 (Thái Lan) 0 (usd/tấn)
 
GIÁ SẮN (MÌ)

Giá sắn lát ngày 25/1/2019

Tinh bột sắn ngày 25/1/2019

F.O.B Quy Nhơn

230 (usd/tấn) Tinh bột sắn F.O.B - HCM

420-430 (usd/tấn)

Tinh bột sắn F.O.B - Bangkok

445 (usd/tấn)

Sắn lát khô Quy Nhơn 5.325 - 5.350 (đ/kg)

Tinh bột sắn ADF Lạng Sơn

3.150-3.25 (NDT/tấn)

Giá nguyên liệu củ sắn tươi ngày 25/1/2019 (trữ bột 30%)

Tây Ninh (mì Campuchia & Nội địa) 2.400 - 3.550 (đ/kg)
Đắk Lắk

2.200 - 2.300 (đ/kg)

Phú Yên 2.200 - 2.300 (đ/kg)
Gia Lai 2.200 - 2.350 (đ/kg)
KonTum

2.200 - 2.300 (đ/kg)

Miền bắc (mua xô)

1.60 - 2.000 (đ/kg)

Giá Sắn Thái Lan 25% độ bột

Sàn AFET - Thái Lan Đơn vị tính Khối lượng

Thời gian giao dịch

0.00 (-0.00) Bath/kg 50 tấn/lô

10h00' - 15h45'

Tham khảo giá sắn Thái Lan
Chủng lọai Giá trong nước (bath/kg) F.O.B Bangkok (usd/tấn)
Củ sắn tươi (30% độ bột) 2.40 - 2.60 Sắn lát khô 210 - 215 (usd/tấn)
Sắn lát khô 6.05 - 6.25 Tinh bột 450 - 455 (usd/tấn)
Tinh bột 13.80 - 14.00 Ethanol 22,08 (bath/lít)

Glucose Syrup (Brix 83%)

17.50 - 17.90

Alcohol (China)

0 (yuan/tấn)

Sorbitol (Brix 70%) 22.33  
 

GIÁ BẮP HẠT (NGÔ HẠT)

Giá thế giới (sàn CME)

Giá Bắp hạt miền bắc

Giá Bắp hạt miền trung tây nguyên

377.00

-0.00 cents/bơ

2,750-2,800 (tươi) 2,850-2,900 (tươi)
4,750-4,800 (khô) 4,850-4,900 (khô)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây