Thông tin về Quyền lợi nhà tài trợ cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Thứ hai - 12/11/2018 20:31 1.092 0
Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ-UBND, ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành Quy chế vận động tài trợ, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tài trợ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019, Trung tâm Xúc tiến Thương mại thông tin doanh nghiệp về Quyền lợi nhà tài trợ cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 như sau:
QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ
(Tài trợ cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019)
  I. QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ  KIM CƯƠNG
Mức tài trợ:  5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn)
(Mức tài trợ đã gồm 10% thuế GTGT)
1.Quảng bá trong Lễ hội:
    Tại lễ khai mạc và bế mạc của Lễ hội.
    Được long trọng giới thiệu là Nhà tài trợ Kim cương cho Lễ hội
    Mời 05 đại biểu của đơn vị tài trợ dự Lễ hội, BTC sẽ lo vé máy bay khứ hồi (3 vé hạng thương gia; 2 vé hạng phổ thông), bố trí ăn, nghỉ và đi lại trong thời gian tham dự (05 ngày).
    Bố trí 05 ghế đại biểu dự lễ khai mạc, bế mạc và cấp 50 giấy mời đại biểu tham quan Hội chợ triển lãm.
    Logo Nhà tài trợ Kim cương 
    Trên 02 pano 4m x 6m hai bên cánh gà sân khấu khai mạc và bế mạc Lễ hội 
    Phông trang trí họp báo giới thiệu Lễ hội
    Trên các bảng thông tin Lễ hội 
    Trên túi xách sản phẩm của Lễ hội. 
    Gian hàng trưng bày
    Được cấp 08 gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m/gian) miễn phí với tổng diện tích gian hàng là 72 m¬2 (theo yêu cầu của đơn vị và Ban tổ chức thống nhất) 
    Hoặc 100 m¬2 đất trống tự dựng gian hàng, biểu tượng của ngành hàng/đơn vị tại khuôn viên của Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê. 
 2.Truyền thông báo/đài
Logo, tên Nhà tài trợ Kim cương  được đề cập đến trong các chương trình quảng cáo & tiếp thị cho sự kiện: 
    Được đưa quảng cáo (phóng sự) với thời lượng theo thoả thuận với Ban tổ chức trên đài truyền hình Đắk Lắk (tối đa 5 lần)
    Được đưa logo (trong bảng panô chung của Lễ hội) trên website của địa phương, có đường link kết nối với Website của các Bộ, ngành Trung ương và mạng ASEM.
    Logo hoặc tên xuất hiện trên tin thời sự Đài truyền hình Đắk Lắk (tối đa 5 lần)
    Được đề cập trong các bài viết, bài phỏng vấn trên báo ít nhất 3 lần 
3.Ấn phẩm, tuyên truyền khác
Logo và tên Nhà tài trợ Kim cương được xuất hiện trên: 
    08 panô quảng cáo (2m x 3m) miễn phí trước cổng chính và khuôn viên Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê  
    Bảng vàng Lễ hội năm 2019
    Danh sách các nhà tài trợ in chung tại 4 panô khổ 4m x 6m được đặt tại cổng chính các khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột
    100 Bandroll quảng cáo chung với nội dung quảng cáo của Lễ hội (1m x 10m) treo dọc đường dẫn đến cổng Lễ hội và các tuyến đường chính trong tỉnh ĐắkLắk
    1.000 cờ phướn quảng cáo chung với nội dung quảng cáo của Lễ hội (0,8m x 2,5m)  treo dọc đường dẫn đến cổng Lễ hội và các tuyến đường chính trong tỉnh Đắk Lắk.
    10.000 tờ rơi dùng trong tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng tại sân bay, các điểm công cộng, quán cà phê
    500 Giấy mời khai mạc, bế mạc và 5.000 giấy mời tham quan Lễ hội
    Quảng cáo trên xe loa lưu động đến các huyện, thị trong tỉnh Đắk Lắk. 
    Quyền lợi khác (theo thỏa thuận với Ban tổ chức)
img 1289
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột là hoạt động mang tầm vóc một Lễ hội cấp Quốc gia, được tổ chức định kỳ hai năm một lần (hình minh họa)

II. QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

Mức tài trợ:  3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn)
(Mức tài trợ đã gồm 10% thuế GTGT)
1.Quảng bá trong Lễ hội:
    Tại lễ khai mạc và bế mạc của Lễ hội.
    Được long trọng giới thiệu là nhà tài trợ Vàng cho Lễ hội
    Mời 04 đại biểu của đơn vị tài trợ dự Lễ hội, BTC sẽ lo vé máy bay khứ hồi (2 vé hạng thương gia, 2 vé hạng phổ thông), bố trí ăn, nghỉ và đi lại trong thời gian tham dự (05 ngày)
    Bố trí 04 ghế đại biểu dự khai mạc, bế mạc và cấp 40 giấy mời đại biểu tham quan Hội chợ triển lãm
    Logo Nhà tài trợ Vàng 
    Trên 02 pa nô (4mx6m) treo hai bên cánh gà sân khấu Lễ khai mạc, bế mạc Lễ hội
    Phông trang trí họp báo giới thiệu Lễ hội
    Trên các bảng thông tin Lễ hội
    Trên túi xách sản phẩm của Lễ hội. 
    Gian hàng trưng bày: 
    Được cấp 06 gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m/gian) miễn phí với tổng diện tích gian hàng là 54 m¬2 (theo yêu cầu của đơn vị và Ban tổ chức thống nhất) 
    Hoặc 80 m¬2 đất trống dựng gian hàng, biểu tượng của ngành hàng/đơn vị tại khuôn viên của Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê. 
 2.Truyền thông báo/đài
     Logo, tên Nhà tài trợ Vàng  được đề cập đến trong các chương trình quảng cáo & tiếp thị cho sự kiện: 
    Được đưa quảng cáo (phóng sự) với thời lượng theo thoả thuận với ban tổ chức trên đài truyền hình Đắk Lắk (tối đa 3 lần)
    Đơn vị tài trợ Vàng được đưa logo (trong bảng panô chung của Lễ hội) trên website của địa phương có đường link kết nối với các Website của các Bộ, ngành Trung ương và mạng ASEM. 
    Xuất hiện trên tin thời sự đài truyền hình Đắk Lắk (tối đa 3 lần)
    Được đề cập trong các bài viết trên báo đề cập ít nhất 2 lần 
3. Ấn phẩm, tuyên truyền khác
Logo và tên Nhà tài trợ Vàng được xuất hiện trên: 
    06 panô quảng cáo (2m x 3m) miễn phí trước cổng chính và khuôn viên Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê
    Bảng vàng Lễ hội năm 2019.
    Danh sách các nhà tài trợ in chung tại 4 panô khổ 4m x 6m được đặt tại cổng chính các khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột
    80 Bandroll quảng cáo chung với nội dung quảng cáo của Lễ hội (1m x 10m) treo dọc đường dẫn đến cổng Lễ hội và các tuyến đường chính trong tỉnh Đắk Lắk
    800 cờ phướn quảng cáo chung với nội dung quảng cáo của Lễ hội (0,8m x 2,5m) treo dọc đường dẫn đến cổng Lễ hội và các tuyến đường chính trong tỉnh ĐắkLắk
    8.000 tờ rơi dùng trong tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng tại sân bay, các điểm công cộng, quán cà phê 
    500 Giấy mời khai mạc, bế mạc và 5.000 giấy mời tham quan Lễ hội
    Quảng cáo trên xe loa lưu động đến các huyện, thị trong tỉnh Đắk Lắk. 
    Quyền lợi khác (theo thỏa thuận với Ban tổ chức).
III. QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ BẠC
Mức tài trợ:  1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn)
(Mức tài trợ đã gồm 10% thuế GTGT)
1.Quảng bá trong Lễ hội:
    Tại lễ khai mạc và bế mạc của Lễ hội.
    Được long trọng giới thiệu là nhà tài trợ Bạc cho Lễ hội
    Mời 02 đại biểu của đơn vị tài trợ dự Lễ hội, BTC sẽ lo vé máy bay khứ hồi (hạng phổ thông),bố trí ăn, nghỉ và đi lại trong thời gian tham dự (05 ngày)
    Bố trí 02 ghế đại biểu dự khai mạc, bế mạc và cấp 30 giấy mời đại biểu tham quan Hội chợ triển lãm
    Logo Nhà tài trợ Bạc
    Trên 02 pa nô (4mx6m) treo hai bên cánh gà sân khấu Lễ khai mạc, bế mạc Lễ hội
    Phông trang trí họp báo giới thiệu Lễ hội
    Trên các bảng thông tin Lễ hội
    Trên túi xách sản phẩm của Lễ hội. 
    Gian hàng trưng bày: 
    Được cấp 04 gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m/gian) miễn phí với tổng diện tích gian hàng là 36 m¬2 (theo yêu cầu của đơn vị và Ban tổ chức thống nhất) 
    Hoặc 60 m¬2 đất trống dựng gian hàng, biểu tượng của ngành hàng/đơn vị tại khuôn viên của Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê. 
 2.Truyền thông báo/đài
Logo, tên Nhà tài trợ Bạc  được đề cập đến trong các chương trình quảng cáo & tiếp thị cho sự kiện: 
    Đơn vị tài trợ Bạc được đưa logo (trong bảng panô chung của Lễ hội) trên website của địa phương có đường link kết nối với các Website của các Bộ, ngành Trung ương và mạng ASEM.
    Xuất hiện trong tin thời sự đài truyền hình Đắk Lắk (tối đa 01 lần)
    Được đề cập trong các bài viết trên báo đề cập ít nhất 1 lần 
3.Ấn phẩm, tuyên truyền khác
Logo và tên Nhà tài trợ Bạc được xuất hiện trên: 
    04 panô quảng cáo (2m x 3m) miễn phí trước cổng chính và các khuôn viên Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê
    Bảng vàng Lễ hội năm 2019
    Danh sách các nhà tài trợ in chung tại 4 panô khổ 4m x 6m được đặt tại cổng chính các khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột
    50 Bandroll quảng cáo chung với nội dung quảng cáo của Lễ hội (1m x 10m) treo dọc đường dẫn đến cổng Lễ hội và các tuyến đường chính trong tỉnh Đắk Lắk. 
    500 cờ phướn quảng cáo chung với nội dung quảng cáo của Lễ hội (0,8m x 2,5m) treo dọc đường dẫn đến cổng Lễ hội và các tuyến đường chính trong tỉnh Đắk Lắk. 
    5.000 tờ rơi dùng trong tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng tại sân bay, các điểm công cộng, quán cà phê
    250 Giấy mời khai mạc, bế mạc và 2.500 giấy mời tham quan Lễ hội
    Quảng cáo trên xe loa lưu động đến các huyện, thị trong tỉnh Đắk Lắk
    Quyền lợi khác (theo thỏa thuận với Ban tổ chức)
IV. QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG
Mức tài trợ:  500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn)
(Mức tài trợ đã gồm 10% thuế GTGT)
1.Quảng bá trong Lễ hội:
    Tại lễ khai mạc và bế mạc của Lễ hội.
    Được long trọng giới thiệu là nhà tài trợ Đồng cho Lễ hội
    Bố trí 02 ghế đại biểu dự khai mạc, bế mạc và cấp 20 giấy mời đại biểu tham quan Hội chợ triển lãm
    Logo Nhà tài trợ Đồng
    Trên 02 panô (4m x 6m) treo hai bên cánh gà sân khấu Lễ khai mạc, bế mạc Lễ hội
    Phông trang trí họp báo giới thiệu Lễ hội
    Trên túi xách sản phẩm của Lễ hội. 
    Gian hàng trưng bày: 
    Được cấp 02 gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m/gian) miễn phí với tổng diện tích gian hàng là 18 m2 (khu vực nhà tài trợ)
    Hoặc 30 m2 đất trống dựng gian hàng, biểu tượng của ngành hàng/đơn vị tại khuôn viên của Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê. 
 2.Truyền thông báo/đài
Logo, tên Nhà tài trợ Đồng được đề cập đến trong các chương trình quảng cáo & tiếp thị cho sự kiện:  
    Đơn vị tài trợ Đồng được đưa logo (trong bảng panô chung của Lễ hội) trên website của địa phương có đường link kết nối với các Website của các Bộ, ngành Trung ương và mạng ASEM. 
    Được đề cập trong các bài viết trên báo đề cập ít nhất 1 lần 
 3.Ấn phẩm, tuyên truyền khác
Logo và tên Nhà tài trợ Đồng được xuất hiện trên: 
    02 panô quảng cáo (2m x 3m) miễn phí trước cổng chính và khuôn viên HỘi chợ triển lãm chuyên ngành cà phê
    Bảng vàng Lễ hội năm 2019
    Danh sách các nhà tài trợ in chung tại 4 panô khổ 4m x 6m được đặt tại cổng chính các khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột
    30 Bandroll quảng cáo chung với nội dung quảng cáo của Lễ hội (1m x 10m) treo dọc đường dẫn đến cổng Lễ hội và các tuyến đường chính trong tỉnh Đắk Lắk. 
    300 cờ phướn quảng cáo chung với nội dung quảng cáo của Lễ hội (0,8m x 2,5m) treo dọc đường dẫn đến cổng Lễ hội và các tuyến đường chính trong tỉnh Đắk Lắk. 
    3.000 tờ rơi dùng trong tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng tại sân bay, các điểm công cộng, quán cà phê… 
    Quảng cáo trên xe loa lưu động đến các huyện, thị trong tỉnh Đắk Lắk. 
V. QUYỀN LỢI NHÀ ĐỒNG TÀI TRỢ
Dưới 500.000.000 đồng (dưới năm trăm triệu đồng)
(Mức tài trợ đã gồm 10% thuế GTGT)
1.Quảng bá trong Lễ hội:
    Tại lễ khai mạc và bế mạc của Lễ hội.
    Được long trọng giới thiệu là nhà tài trợ cho Lễ hội
    Bố trí 01 ghế đại biểu dự khai mạc, bế mạc và cấp 10 giấy mời đại biểu tham quan Hội chợ triển lãm
    Logo Nhà đồng tài trợ 
    Trên 2 panô (4mx6m) treo hai bên cánh gà sân khấu Lễ khai mạc, bế mạc Lễ hội
    Phông trang trí họp báo giới thiệu Lễ hội
    Trên túi xách sản phẩm của Lễ hội. 
    Gian hàng trưng bày: 
    Được cấp 02 gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m/gian) miễn phí với tổng diện tích gian hàng là 18 m2 (khu vực nhà tài trợ)
    Hoặc 30 m2 đất trống dựng gian hàng, biểu tượng của ngành hàng/đơn vị tại khuôn viên của Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê. 
 2.Truyền thông báo/đài
Logo, tên Nhà đồng tài trợ được đề cập đến trong các chương trình quảng cáo & tiếp thị cho sự kiện:  
    Đơn vị tài trợ được đưa logo (trong bảng panô chung của Lễ hội) trên website của địa phương có đường link kết nối với các Website của các Bộ, ngành Trung ương và mạng ASEM. 
    Được đề cập trong các bài viết trên báo đề cập ít nhất 1 lần 
3.Ấn phẩm, tuyên truyền khác
Lo go và tên Nhà đồng tài trợ được xuất hiện trên: 
    02 panô quảng cáo (2m x 3m) miễn phí trước cổng chính và khu vực của Lễ hội
    Bảng vàng Lễ hội năm 2019
    Danh sách các nhà tài trợ in chung tại 4 panô khổ 4m x 6m được đặt tại cổng chính các khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột
    30 Bandroll quảng cáo chung với nội dung quảng cáo của Lễ hội (1m x 10m) treo dọc đường dẫn đến cổng Lễ hội và các tuyến đường chính trong tỉnh Đắk Lắk. 
    300 cờ phướn quảng cáo chung với nội dung quảng cáo của Lễ hội (0,8m x 2,5m) treo dọc đường dẫn đến cổng Lễ hội và các tuyến đường chính trong tỉnh Đắk Lắk.
    3.000 tờ rơi dùng trong tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng tại sân bay, các điểm công cộng, quán cà phê… 
    Quảng cáo trên xe loa lưu động đến các huyện, thị trong tỉnh Đắk Lắk. 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk trân trọng thông báo tới Quý doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu được biết. Thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:
Phòng Xúc tiến Thương mại – Trung Tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk.
Địa chỉ: 09 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02623.950.993       Fax: 02623.807.888


 

Nguồn tin: Trung tâm Xúc tiến Thương mại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây