Khuyến công Đắk Lắk: Những kết quả đạt được trên địa bàn tỉnh năm 2018

Chủ nhật - 20/01/2019 20:43 474 0
Khuyến công Đắk Lắk: Những kết quả đạt được trên địa bàn tỉnh năm 2018

Khuyến công là một hoạt động nhằm thúc đẩy, khuyến khích, hướng dẫn và hỗ trợ công nghiệp nhất là công nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phương, vùng còn gặp những khó khăn.
Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm và đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, với sự chỉ đạo, kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Công tác khuyến công đã từng bước khẳng định được vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn của tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần gia tăng giá trị sản xuất chung của ngành. Số cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tăng lên đáng kể và ngày càng có chất lượng; lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn cũng gia tăng.
Tiếp tục thực hiện chương trình công tác khuyến công hàng năm, trong năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk  tập trung triển khai công tác hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất  trên địa bàn tỉnh trên các mặt: Vốn, kiến thức, qui trình vận hành, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ…. nhằm giúp Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất  nâng cao năng lực quản lý điều hành hoạt động Sản xuất kinh doanh; nắm bắt thị trường, nắm bắt cơ hội hợp tác, mở rộng qui mô, tiến đến xây dựng thương hiệu…tạo sự phát triển ổn định và bền vững cho doanh nghiệp.
Những kết quả cụ thể đã đạt được trong năm 2018 như sau:
- Công tác hỗ trợ máy móc thiết bị: Năm 2018, Trung tâm đã triển khai 16 đề án (trong đó nghiệm thu 12 đề án) hỗ trợ máy móc thiết bị cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn các huyện Krông Ana, CưKuin, Lắk, Eakar, Mađrắk, EaHleo, Cưmgar, Buôn Đôn, Easup, thị xã Buôn Hồ và Thành phố Buôn Ma Thuột. Các đề án hỗ trợ máy móc thiết bị giúp cho cơ sở, doanh nghiệp ứng dụng các máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng doanh thu cho các cơ sở CN-TTCN; tăng giá giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

255 1

- Tập huấn: Thực hiện 02/02 đề án
+ Phối hợp với Hội nông dân tỉnh tập huấn sơ chế bảo quản nông sản sau thu hoạch và phổ biến chính sách khuyến công. Tổ chức thành công 02 lớp tập huấn cho 200 hội viên nông dân trong tỉnh với thời gian 02 ngày/ lớp, với tổng kinh phí khuyến công hỗ trơ: 60 triệu đồng. Lớp tập huấn đã trang bị kiến thức cho hội viên nông dân trong việc sơ chế, bảo quản nông sản sau thu hoạch đóng góp vào việc giảm thiểu sự thất thoát nông sản sau khi thu hoạch, đồng thời nâng cao chất lượng và giá thành sản phẩm bán ra thị trường góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng của hội viên nông dân. Bên cạnh đó, hội viên nông dân còn được phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyến công; tiếp cận với nguồn kinh phí và các chính sách ưu đãi khác để mở rộng sản xuất kinh doanh.

h1

 + Thực hiện Kế hoạch hành động chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND Tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm phối hợp với huyện Eakar tổ chức thành công 01 lớp tập huấn về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và phổ biến tuyên truyền chính sách khuyến công trên  địa bàn huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk cho hơn 70 học viên bao gồm: cán bộ quản lí nhà nước, lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Huyện Eakar trong thời gian 02 ngày, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ quản lí nhà nước, lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Eakar về nội dung áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp để doanh nghiệp có cơ sở từng bước thực hiện việc áp dụng sản xuất sạch hơn vào các hoạt động sản xuất và cải tiến công nghệ thiết bị tại đơn vị. Bên cạnh đó các doanh nghiệp nắm bắt được chính sách hỗ trợ chương trình Khuyến công.
- Phát triển sản phẩm Công nghiệp nông thôn: Thực hiện 01/01 đề án:
Trung tâm tổ chức tham gia trưng bày tại tại các kỳ hội chợ, triển lãm như: Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Phú Yên với quy mô 06 gian hàng cho 08 cơ sở; Hội chợ Công nghiệp - Thương mại đồng bằng sông Cửu Long tại Kiên Giang với quy mô 04 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của tỉnh. Qua các kỳ hội chợ, triển lãm, đã giới thiệu được những thành tựu nổi bật của ngành, các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh như: Cà phê, ca cao, trà thảo mộc, các sản phẩm cơ khí…. Trung tâm đã đưa các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên tại Phú Yên. Kết quả có 04 đơn vị với 5 sản phẩm được công nhận: Bột cacao, kẹo chocolate đen (Công ty TNHH Ca cao Nam Trường Sơn – Krông Ana), Cà phê bột Hương Mỹ loại M (Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hương Mỹ - Buôn Hồ), Ngói màu Kata (Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Thụ - EaKar), Gạo 721 (Công ty TNHH MTV Cà phê 721 – Eakar).

spcnnt

- Cung cấp thông tin về chính sách phát triển công nghiệp: Thực hiện 03/03 đề án:
 + Chương trình công nghiệp và phát triển phát trên đài phát thanh truyền hình tỉnh Đắk Lắk phát 4 kỳ/năm nhằm giới thiệu mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả của một số cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh nghiệp dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, chuyên mục còn là diễn đàn trao đổi thông tin các kinh nghiệm thực tiễn về sản xuất Công nghiệp - Thương mại, các vấn đề cần quan tâm đối với sự nghiệp phát triển ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. Thông qua các chương trình phát sóng, các tổ chức, cá nhân sẽ hiểu rõ và nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển Công nghiệp – Thương mại nói chung và hoạt động khuyến công nói riêng nhằm phát triển kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà trước hết là công nghiệp hoá nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội.
+ Duy trì, cập nhập thông tin dữ liệu điện tử phục vụ thông tin tuyên truyền hoạt động ngành Công Thương tỉnh Đắk Lắk.
 + Xuất bản 02 kỳ Bản tin Công Thương (800 bản) tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định pháp luật các hoạt động của ngành Công Thương Đắk Lắk.
- Khảo sát học tập kinh nghiệm: 01 đề án
Tổ chức thực hiện đề án khảo sát và học tập kinh nghiệm tại 4 tỉnh phía Nam (Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Đồng Nai) nhằm tạo điều kiện, cơ hội tiếp xúc, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn về phương pháp mới quản lý công nghiệp và công tác khuyến công, kêu gọi đầu tư, công nghệ thiết bị hiện đại, tiên tiến, phương thức quản lý. Trên cơ sở đó có những đề xuất quản lý Nhà nước về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và công tác Khuyến công của tỉnh.
- Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công: Thực hiện 01/01 đề án: Quản lý chung và triển khai hoạt động chương trình khuyến công năm 2018
- Công tác tư vấn phát triển công nghiệp: trong năm thực hiện được 04 công trình với doanh thu đạt được: 260 triệu đồng.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 công tác khuyến công sẽ tập trung vào Hỗ trợ ứng máy móc, thiết bị trong sản xuất CN-TTCN; Chương trình nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT ; Nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn; Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công; Tham gia khảo sát học tập kinh nghiệm trong nước. Theo đó Trung tâm Khuyến công tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu thực tiễn trên địa bàn, đồng thời chú trọng thực hiện tiếp các nội dung nhiệm vụ trọng tâm, chương trình khuyến công, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp nông thôn theo định hướng của tỉnh.
Một số hình ảnh nghiệm thu đề án khuyến công năm 2018:

1 11
 
img 20181009 092023 1
 
img 20181221 081848
 

Tác giả bài viết: Mai Thanh -TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây