Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học

Thứ hai - 22/05/2023 21:48
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5/2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “From Agreement to Action: Build Back Biodiversity” – “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học” nhằm kêu gọi Chính phủ các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hòa với thiên nhiên” vào năm 2050.
Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện công tác tuyên truyền theo Công văn 1358/STNMT-MT ngày 17/5/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 với các nội dung như:
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học, vai trò của đa dạng sinh học trong phát triển bền vững; thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên; không săn bắt và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã quý hiếm; chia sẻ công bằng, hợp lý các lợi ích thu được từ thiên nhiên; xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các hoạt động của tổ chức, cơ quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học trong phát triển bền vững, thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên.
Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động và người dân không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, các loài ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng; không mua bán, gây nuôi, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại vào môi trường trái với quy định pháp luật; báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật nơi gần nhất khi phát hiện các hành vi khai thác, lưu giữ, vận chuyển, trao đổi, mua bán, tặng cho trái phép để kịp thời xử lý.
Tăng cuờng thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học; tăng cường năng lực và nguồn lực cho quản lý và bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên, xác lập và công nhận di sản thiên nhiên theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022, đảm bảo phù hợp với khuôn khổ, mục tiêu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montreal được thông qua tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học (CBD COP15).
Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên, tiếp cận dựa trên hệ sinh thái để bảo vệ, bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững các hệ sinh thái nhằm giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, góp phần mang lại lợi ích về đa dạng sinh học và phúc lợi cho con người; tăng cường công tác điều tra, kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học, tạo dựng thông tin nền về hiện trạng đa dạng sinh học làm cơ sở cho quá trình ra quyết định về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; kiểm soát chặt chẽ tác động của các dự án phát triển đối với các khu vực tự nhiên và đa dạng sinh học.
Tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di cư theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã và các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan; quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực, cơ sở hạ tầng trong việc tiếp cận và kết nối với các bộ ngành, địa phương đồng thời đảm bảo sự công bằng, toàn diện, hiệu quả và có trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia và đưa ra các quyết định có liên quan đến đa dạng sinh học gắn với văn hóa bản địa tại từng địa phương.
Phát hiện, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội, trong đó có trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học.
                                    

Nguồn tin: Trương Ngọc Tuấn - Văn phòng Sở:

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây