Sở Công Thương Đắk Lắk: Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2025

Thứ hai - 22/06/2020 21:55

Sở Công Thương Đắk Lắk: Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2025

Nhằm tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI của tỉnh Đắk Lắk, Sở Công Thương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Công thương”, với các nội dung, nhiệm vụ như sau:
       - Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành công thương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện nhiêm túc đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn với phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.
       - Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk, gắn với tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian và giải quyết nhanh, kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nhăm nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức ngành công thương.
       - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch triển khai Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế dân chủ và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công, nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Giải quyết nhanh kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân, không để khiếu nại kéo dài, vượt cấp, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tập thể.
       - Tổ chức triển khai, hưởng ứng tốt các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong ngành.
        - Chú trọng việc phát hiện các điển hình tiên tiến và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn, để biểu dương và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp; đồng thời, thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
       Nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành Công thương phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2020-2025.

Tác giả: Lê Bích-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
CCHC
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,745.10 15,904.14 16,416.58
CAD 17,611.36 17,789.25 18,362.43
CNY 3,388.29 3,422.52 3,533.33
EUR 23,163.00 23,396.97 24,460.15
GBP 27,477.01 27,754.55 28,648.82
HKD 2,903.82 2,933.15 3,027.66
JPY 168.05 169.75 177.92
SGD 16,490.19 16,656.75 17,193.44
USD 23,220.00 23,250.00 23,530.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây