Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba - 15/08/2023 23:39
Chủ tịch Hồ Chí Minh vị anh hùng dân tộc vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là di sản quý giá thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp của người. Sở Công Thương năm 2023 đã triển khai Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với mục đích: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự giác nêu gương trong thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân.
z4607947145796 68fb628d61f0d511701bd18ef4e0ffc7
Khuôn viên Sở Công Thương
Bên cạnh đó cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể như: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác; tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Trong kế hoạch có nội dung triển khai rất cụ thể đó là tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn tại đơn vị; quan tâm, chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước, tương thân, tương ái, đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. - Hằng năm, xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị "Tự soi, tự sửa" gắn với nội dung sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề hằng năm theo Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK, ngày 24/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
z4607939442120 6cc5c712f70cac43fcf20f2fe1463c70
Một chương trình Hội nghị phổ biến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 402/KH-SCT ngày  29/03/2023 của Sở Công Thương về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”. Việc lựa chọn, xây dựng nội dung sinh hoạt phải phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trong đó chủ trọng việc thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; khuyến khích và bảo vệ cán bộ “6 dám”: “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”. Mỗi đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân, hàng năm đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề hằng năm. Phải chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về những điều công chức, viên chức và đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường giữ gìn, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập, tự soi, tự sửa để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Không ngừng đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, hiệu quả; chủ động, xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ được phân công, tập trung giải quyết công việc hết trách nhiệm đến kết quả cuối cùng và có sản phẩm cụ thể. Phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao, sẵn sàng nhận và nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; tuyệt đối tránh tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, đối phó…trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Tác giả: Tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở Công Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây