Kế hoạch thông tin, tuyên truyền năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Thứ năm - 05/05/2022 19:24
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Bên cạnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải nổ lực phấn đấu, quyết tâm để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2022. Với ý nghĩa đó, ngày 29/4/2022 Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Mục đích là tuyên truyền làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng của Đảng, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Nội dung tuyên truyền, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Cấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Tiếp tục đổi mới phương thức của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII và nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Về kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và kết quả bước đầu hồi phúc nền kinh tế đất nước, của tỉnh sau đại dịch COVID-19. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thú địch, cơ hội chính trị nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ,đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.
Ngoài các nội dung tuyên truyền trọng tâm trên, cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; nâng cao chất lượng nghiên cứu và học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 25/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tuyên truyền việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng, về sự gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên....
Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú thông qua nhiều hình thức khác nhau, như thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; trên mạng xã hội; thông qua tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí hoặc các cuộc thi sáng tác về chủ đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Để thực hiện kế hoạch có hiệu quả: Các cấp ủy Đảng: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh ngoài việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm tại cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 13/4/2022 của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy về “thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022”; Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể quần chúng căn cứ tình hình thực tế triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tại cơ quan, đơn vị mình.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,060.13 16,222.35 16,745.28
CAD 17,703.44 17,882.26 18,458.70
CNY 3,372.07 3,406.13 3,516.46
EUR 24,263.11 24,508.19 25,622.23
GBP 28,523.96 28,812.08 29,740.84
HKD 2,880.36 2,909.45 3,003.24
JPY 177.60 179.40 188.03
SGD 16,477.71 16,644.15 17,180.67
USD 23,030.00 23,060.00 23,340.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây