Sở Công Thương Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

Thứ tư - 11/09/2019 22:12 284 0
Thực hiện Kế hoạch số 6205/KH-UBND, ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
      Sở Công Thương Đắk Lắk ban hành Kế Hoạch số 1128/KH-SCT ngày 11/9/2019 Kế Hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
     
 Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:  Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở đối với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý nhà nước để có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị thuộc Sở Công Thương; Tăng cường kiểm tra, giám sát có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ , công chức, viên chức gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm loại bỏ tiêu cực, tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ , công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ , công chức, viên chức và người lao động trong Ngành công thương về việc xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh.
       Trong đó, yêu cầu Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Xác định nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, các tổ chức đoàn thể và của mỗi cán bộ , đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, trước hết là người đứng đầu nên phải tập trung, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. - Xác định rõ lĩnh vực, công việc, vị trí, việc làm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để có biện pháp giám sát chặt chẽ; xử lý trách nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc nếu để cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc ở lĩnh vực do mình quản lý.
       Theo đó, nội dung thực hiện Kế hoạch như sau: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Tăng cường và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc tham nhũng.
       Để thực hiện Kế hoạch này Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng nhiêm vụ của từng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch./.

Tác giả bài viết: Lê Bích-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây