Triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Chủ nhật - 26/03/2017 21:29 898 0
Triển khai thực hiện Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) tỉnh Đắk Lắk năm 2017; Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Hội đồng bình chọn SPCNNTTB tỉnh Đắk Lắk
Hội đồng bình chọn SPCNNTTB tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) căn cứ nội dung và nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng và tổ chức triển khai bình chọn SPCNNTTB năm 2017 trên địa bàn đảm bảo thời gian theo kế hoạch chung của tỉnh, cụ thể như sau:
1. Xây dựng kế hoạch bình chọn SPCNNTTB năm 2017:
Các địa phương xây dựng kế hoạch bình chọn SPCNNTTB năm 2017; tiến hành rà soát, tổng hợp các sản phẩm CN – TTCN được sản xuất trên địa bàn thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh (QCTCBC).
Trên cơ sở đó lựa chọn các sản phẩm đáp ứng cơ bản các tiêu chí được quy định tại Điều 4 QCTCBC; tập hợp, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký theo Điều 7 QCTCBC gửi về Trung tâm Khuyến công và TVPTCN, Sở Công thương trước ngày 30/6/2017. 
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN, Sở Công thương (đơn vị thực hiện đề án bình chọn SPCNNTTB năm 2017) thẩm định sơ bộ danh mục SPCNNTTB của các địa phương gửi về trên cơ sở mức độ phù hợp theo quy định để tiến hành xây dựng đề án bình chọn SPCNNTTB năm 2017. 
2. Thành lập Hội đồng bình chọn cấp huyện:
Chỉ đạo Phòng Kinh tế / Phòng Kinh tế & Hạ tầng là cơ quan đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ từ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện, tham mưu cho Hội đồng bình chọn SPCNNTTB huyện tổ chức bình chọn hoặc xét chọn đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh theo quy định.
Hội đồng bình chọn SPCNNTTB cấp huyện được thành lập khi có từ  05 sản phẩm CN – TTCN trên địa bàn đáp ứng được các nội dung đã nêu trên.
Trường hợp không đạt 05 sản phẩm đăng ký thì UBND huyện xét, chọn và đăng ký với Hội đồng bình chọn cấp tỉnh để bình chọn.
3.  Tổ chức triển khai bình chọn SPCNNTTB
Hội đồng bình chọn cấp huyện tổ chức triển khai bình chọn SPCNNTTB trên địa bàn và gửi kết quả sản phẩm đạt giải cấp huyện để bình chọn sản phẩm đạt giải cấp tỉnh (xong trước ngày 30/9/2017)
Hội đồng bình chọn cấp tỉnh tổ chức triển khai bình chọn các sản phẩm đạt giải cấp huyện do Hội đồng bình chọn cấp huyện gửi về và các sản phẩm gửi trực tiếp không qua bình chọn do UBND các huyện gửi về.
Để công tác tổ chức bình chọn SPCNNTTB tỉnh Đắk Lắk năm 2017 đạt kết quả cao và đúng tiến độ đề ra, Hội đồng bình chọn SPCNNTTB tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình.
Các văn bản:
Văn bản gốc
Quyết định thành lập Hội đồng Bình chọ

Tác giả bài viết: Mai Thanh - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây