Hội thao Cán bộ công nhân viên chức lao đồng lần thứ X năm 2017

Thứ tư - 12/04/2017 23:06 941 0
Thường lệ hàng năm tổ chức Hội thao Công đoàn ngành Công thương, tạo sân chơi giao lưu cho cán bộ công nhân viên lao động, hưởng sức phong trào rèn luyện sức khỏe trong cơ quan nhà nước.
- Thiết thực hưởng ứng các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2017; chào mừng Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Công Thương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022; chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2017) và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương năm 2017.
- Động viên, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khoẻ đoàn viên, CBCNVCLĐ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
 - Tạo điều kiện cho đoàn viên, CBCNVCLĐ có dịp giao lưu, học tập kinh nghiệm trong thi đấu thể thao và công tác; góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần trong CBCNVCLĐ toàn ngành.

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA
1- Đối tượng: Là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang làm việc, sinh hoạt tại các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương và CĐCS Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung, có thời gian công tác tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ ngày 31/3/2017 trở về trước; đảm bảo sức khoẻ.
- Đối tượng không được tham gia Hội thao: Người không thuộc đối tượng nêu trên, phụ nữ đang mang thai.
          - Không được thuê, mượn vận động viên (VĐV) ngoài đơn vị; lao động chưa được tham gia BHXH tham gia Hội thao; Chủ tịch CĐCS chịu trách nhiệm hoàn toàn về VĐV của mình.
2- Điều kiện: Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 02 môn (không tính môn kéo co); tối đa 02 nội dung trong một môn.
- Mỗi môn hoặc nội dung ở mỗi môn phải có ít nhất 05 đơn vị đăng ký tham gia thi đấu thì mới tổ chức thi đấu.
II- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
1- Hồ sơ đăng ký
- Mỗi CĐCS gửi 01 bản đăng ký tham gia Hội thao gồm danh sách Trưởng, (phó) đoàn; VĐV, HLV của từng môn, nội dung thi đấu, kèm theo cam kết đảm bảo sức khỏe của từng VĐV do Chủ tịch CĐCS ký, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp.
- Danh sách tham gia đóng BHXH của đơn vị (một trong 03 tháng của Quý I/2017) có xác nhận của Cơ quan BHXH và giấy tờ tuỳ thân của VĐV luôn mang theo khi tham gia thi đấu (thẻ đoàn viên CĐ hoặc CMND hoặc thẻ CCVC, thẻ ngành …).  
* Thời gian gửi bản đăng ký tham gia Hội thao về Công đoàn ngành Công Thương chậm nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 04/5/2017.
2- Thời gian, địa điểm
- Họp bốc thăm, phổ biến thể thức thi đấu: 14 giờ, 00 phút ngày 05/5/2017, tại Hội trường Sở Công Thương (phía sau trụ sở làm việc); số 49 Nguyễn Tất Thành, BMT (thay giấy mời).
- Thời gian thi đấu: Dự kiến 04 ngày, từ ngày 10 - 13/5/2017.
Khai mạc: 7 giờ 30 phút, ngày 11/5/2017 (thay giấy mời).
Bế mạc: 16 giờ 15 phút, ngày 13/5/2017 (thay giấy mời).
- Địa điểm khai mạc, bế mạc và thi đấu: Tại Nhà văn hoá Lao động tỉnh Đắk Lắk, số 34 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột.
III- MÔN VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU
1- Bóng đá Nam (05 người): Mỗi đơn vị 01 đội, tối đa 10 người (VĐV, HLV).
2- Cầu lông:
- Nhóm từ 45 tuổi trở xuống đối với Nam (sinh năm 1972 về sau), từ 40 tuổi trở xuống đối với Nữ (sinh năm 1977 về sau): Gồm 03 nội dung: Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi  Nam - Nữ.
Mỗi đơn vị đăng ký thi đấu 01 đôi Nam, 01 Đôi Nữ, 01 Đôi Nam - Nữ.
- Nhóm từ 46 tuổi trở lên đối với Nam (sinh năm 1971 về trước), từ 41 tuổi trở lên đối với Nữ (sinh năm 1976 về sau): Gồm 03 nội dung: Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi  Nam - Nữ.
Mỗi đơn vị đăng ký thi đấu 01 đôi Nam, 01 Đôi Nữ, 01 Đôi Nam - Nữ.
3- Bóng bàn (không phân nhóm tuổi): Gồm 03 nội dung: Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi  Nam - Nữ.
Mỗi đơn vị đăng ký thi đấu 01 đôi Nam, 01 Đôi Nữ, 01 Đôi Nam - Nữ.
4- Cờ tướng (cá nhân): Mỗi đơn vị đăng ký thi đấu tối đa 02 kỳ thủ.
5- Nhảy bao bố: Gồm 03 nội dung: Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi Nam - Nữ.
Mỗi đơn vị đăng ký thi đấu 01 đôi Nam, 01 Đôi Nữ, 01 Đôi Nam - Nữ.
6- Kéo co Nam Nữ 08 người (05 Nam, 03 Nữ): Mỗi đơn vị 01 đội, tối đa 10 người (08 chính thức, 02 dự bị).
IV- LUẬT, THỂ THỨC THI ĐẤU
1- Luật thi đấu: Áp dụng theo luật thi đấu thể thao Việt Nam hiện hành, có vận dụng phù hợp với cấp ngành.
2- Tuỳ theo số lượng đăng ký của từng môn, từng nội dung thi đấu Ban tổ chức, tổ trọng tài sắp xếp thể thức, lịch thi đấu phù hợp và phổ biến tại cuộc họp bắt thăm, gửi văn bản đến các đơn vị trước giờ thi đấu.
3- Bóng, cầu  ... phục vụ thi đấu: Thông dụng tại địa phương, cấp ngành.
V- MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
1- Thời gian, địa điểm và các nội dung khác: Nếu có thay đổi Ban tổ chức Hội thao sẽ thông báo đến các đơn vị (bằng văn bản hoặc điện thoại).
2- Các VĐV tham gia thi đấu mặc đồng phục thể thao theo quy định của đơn vị; đối với bóng đá Nam, mỗi đơn vị được đăng ký 02 mẫu quần áo thi đấu.
3- Giải quyết khiếu nại (nếu có): Do Ban Tổ chức Hội thao, tổ Trọng tài, Chủ tịch CĐCS hoặc Trưởng đoàn được Chủ tịch CĐCS uỷ quyền giải quyết. Khiếu nại về nhân sự (nếu có), giải quyết dứt điểm trước khi tổ chức thi đấu, nhất là môn bóng đá.
4- Khi đã khai mạc giải, Ban tổ chức không giải quyết việc thay đổi danh sách VĐV với bất kỳ lý do gì.
5- Các đơn vị tự trang trải kinh phí đi lại, ăn, ở, trang phục ... trong thời gian tập luyện và thi đấu; kinh phí tổ chức Hội thao, giải thưởng do Ban Tổ chức Hội thao đảm nhiệm.
         VI- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
          1- Khen thưởng
          - Môn Bóng đá Nam: 01 giải Nhất: Cúp, Cờ, Huy chương Vàng, tiền thưởng; 01 giải Nhì, 02 giải Ba: Cờ, Huy chương (Bạc, Đồng), tiền thưởng.
          - Môn Cầu lông, Bóng bàn, cờ tướng, nhảy bao bố: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba: Huy chương (Vàng, Bạc, Đồng), tiền thưởng. Đối với nội dung nếu chỉ có 05 đơn vị tham gia: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.
          - Môn Kéo co: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba: Huy chương (Vàng, Bạc, Đồng), tiền thưởng.
          * Không tổ chức giải toàn đoàn.
2- Kỷ luật: Tuỳ theo mức độ vi phạm của VĐV, đơn vị mà Ban Tổ chức Hội thao sẽ áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp như: Tước quyền thi đấu, huỷ kết quả thi đấu từng nội dung hoặc từng môn hoặc toàn bộ thành tích thi đấu của VĐV, đơn vị … theo quy định của Luật thi đấu thể thao hiện hành; nếu nghiêm trọng thông báo đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang công tác bằng văn bản hoặc đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.
VII- TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
- Các đơn vị phổ biến đầy đủ nội dung Kế hoạch, Điều lệ này đến đoàn viên, CBCNVCLĐ, tiếp tục tổ chức tập luyện, đăng ký và tham gia dự Hội thao đúng nội dung, đối tượng, thời gian nêu trên.
- Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội thao, Ban tổ chức Hội thao sẽ tiếp thu ý kiến của các đơn vị để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi phù hợp.
 
                                                                                     
 
 
                                                                                  

 

Tác giả bài viết: Ngọc Tuấn - Sở Công Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây