Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. 

Thứ hai - 29/03/2021 03:33

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. 

Ngày 19/02/2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu:

1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, phối hợp, triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn; chỉ đạo Sở Công Thương triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công tại địa phương. Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chính sách khuyến công; phân công các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện phối hợp với Sở Công Thương trong việc thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến công tại địa phương; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức khuyến công trên địa bàn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm việc chuyên nghiệp để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới...
2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của công tác khuyến công trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; chỉ đạo Trung tâm Khuyến công tập trung xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm theo hướng hỗ trợ có trọng tâm... Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động, đảm bảo phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông thôn; kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng quy định...
Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương còn yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.
Căn cứ chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, yêu cầu Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương (qua Cục Công thương địa phương) để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Tác giả: Mai Thanh - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

KQ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây