Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án điện sinh khối.

Thứ bảy - 11/07/2020 21:48

Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án điện sinh khối.

 Ngày 07/7/2020,  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.
Theo đó,
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT- BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối:
1. Điều 1 được sửa đổi như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về phát triển dự án điện sinh khối và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối nối lưới (sau đây gọi là Hợp đồng mua bán điện mẫu).”
2. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau:
“1. Chủ đầu tư chỉ được lập dự án đầu tư điện sinh khối nối lưới có trong các Quy hoạch: Quy hoạch phát triển điện lực hoặc Quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Nội dung dự án đầu tư điện sinh khối được lập theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình và theo quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Sửa đổi tên Chương III như sau: “Chương III. Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện sinh khối nối lưới”.
4. Điều 9 được sửa đổi như sau:
“Điều 9. Áp dụng giá điện đối với dự án điện sinh khối
Giá bán điện áp dụng cho các dự án điện sinh khối nối lưới được thực hiện theo Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.”
5. Khoản 1 Điều 10 được sửa đổi như sau:
“1. Việc sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện sinh khối nối lưới là bắt buộc trong mua bán điện giữa Bên bán điện và Bên mua điện.”
6. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có trách nhiệm:
a) Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này;
b) Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xem xét và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư.
2. Hằng năm, trước ngày 15 tháng 01, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có các dự án điện sinh khối báo cáo bằng văn bản theo mẫu đến Bộ Công Thương (Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) về hoạt động đăng ký đầu tư, tình hình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh để theo dõi và quản lý.”
7. Điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan
2. Bên bán điện có trách nhiệm:
a) Thỏa thuận, ký kết hợp đồng với Bên mua điện theo Hợp đồng mua bán điện mẫu và giá bán điện theo Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam;
3. Bên mua điện có trách nhiệm:
a) Thỏa thuận, ký kết hợp đồng với Bên bán điện theo Hợp đồng mua bán điện mẫu và giá mua điện theo Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.”
8. Điều 13 được sửa đổi như sau:
“Điều 13. Quy định về chuyển tiếp
Các dự án điện sinh khối đã vận hành phát điện trước ngày 25 tháng 4 năm 2020 được ký lại Hợp đồng mua bán điện với Bên mua điện để được áp dụng giá mua bán điện quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2020 đến hết thời hạn còn lại của Hợp đồng mua bán điện đã ký.”
9. Bổ sung Phụ lục II về Mẫu báo cáo định kỳ hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoạt động đăng ký đầu tư và tình hình triển khai thực hiện dự án điện sinh khối trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều này.
Điều 2. Thay thế, bãi bỏ:
1. Thay thế Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
2. Thay thế cụm từ “Tổng cục Năng lượng” tại Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 bằng cụm từ “Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo”;
3. Bãi bỏ khoản 4 Điều 2, Điều 3, Điều 4, khoản 2 Điều 5, Điều 8, điểm c khoản 2, khoản 4 Điều 12, Phụ lục I, Phụ lục II tại Thông tư số 44/2015/TT- BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015;
4. Bãi bỏ Thông tư số 29/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Tác giả: Mai Thanh - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Thị trườngGiáThay đổi
Cà phê London (11/21)2116+1(0.05%)
Cà phê New York (12/21)203.4-2.15(-1.05%)
FOB (HCM)2,171Trừ lùi:+55
Đắk Lăk40,700+100
Lâm Đồng39,800+100
Gia Lai40,600+100
Đắk Nông40,600+100
Hồ tiêu86,0000
Tỷ giá USD/VND22,6550
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây