Hội nghị Ngành Công Thương 15 tỉnh, Thành phố Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông

Chủ nhật - 29/10/2023 22:19
Ngày 27 tháng 10 năm 2023 vào lúc 7 giờ 30, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Hội nghị ngành công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 với sự chủ trì điều hành của đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương; Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; Ông Lê Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. 
Về Phía Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk; các đồng chí là lãnh đạo thuộc các phòng, đơn vị của Sở Công Thương Đắk Lắk và đoàn công tác của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên, các doanh nghiệp, hợp tác xã trong cả nước và các cơ quan thông tấn báo chí đến đưa tin.

Theo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 và 9 tháng năm 2023 của Ban Tổ chức Hội nghị ngành công thương 15 tỉnh/thành phố khu vực Miền trung - Tây Nguyên, tình hình sản xuất công nghiệp năm 2022: Sản xuất công nghiệp ở các tỉnh/ thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong đại dịch để duy trì và giữ được nhịp độ tăng trưởng tích cực; có 12/15 địa phương có IP tăng trưởng cao hơn cả nước (cả nước tăng 7,8%); trong đó, có 8 tỉnh số tỉnh có chỉ số IP tăng trưởng trên 2 con số như: Kon Tum (+22,4), Khánh Hoà (+21,7), Quảng Nam (+ 19), Quảng Trị (+18,3), Đắk Lắk (+17,4%), Gia Lai (+16,7%); Phủ Yên (+13,2), Quảng Bình (+13,7)...
Tình hình sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2023: Hoạt động sản xuất công nghiệp của một số doanh nghiệp có quy mô tương đối, đóng góp chính vào ngành công nghiệp trong khu vực nhìn chung đều giảm sản lượng sản xuất, một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm sâu, tác động đến chỉ số chung, bên cạnh đó một số tỉnh vấn giữ được đà tăng trưởng, trong đó 4/15 tỉnh, thành phố có chỉ số cao hơn 2 con số là Phú Yên (+11,3%), Khánh Hoà (+12,1%), Ninh Thuận (+11,1), Đắk Lắk (+11,1); có 2/15 tỉnh, thành phố có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm là Đà Nẵng (-0,06%), Quảng Nam (-29%)... chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân 9 tháng/2023 toàn khu vực cao hơn so với bình quân cả nước (3,6%/0,3%).
Tình hình phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Tính đến tháng 9/2023, khu vực miền Trung – Tây Nguyên có 11 Khu Kinh tế với tổng diện tích trên 304.383 ha; với 726 dự án đăng ký đi vào hoạt động với tổng số vốn thực hiện 1.715.030 tỷ đồng, tạo việc làm cho 99.962 lao động. Các tỉnh trong khu vực đã quy hoạch phát triển 75 Khu Công nghiệp, diện tích 79.912 ha; hiện nay có 62 khu công nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, với tổng diện tích 73.050 ha; có 1.916 dự án đi vào hoạt động với số vốn thực hiện 470.911 tỷ đồng, tạo việc làm cho 225.025 lao động. Theo phương án phát triển CCN, khu vực miền Trung - Tây Nguyên có 404 CCN với tổng diện tích 13.199 ha. Đến nay, có 240 CCN được thành lập với tổng diện tích 7.167 ha; có 193 CCN với tổng diện tích 5.779 ha đi vào hoạt động, thu hút 2.147 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký của các dự án là 51.791 tỷ đồng, tạo việc làm trên 90 nghìn lao động.
Hoạt động thương mại năm 2022: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2022 của khu vực miền Trung –Tây Nguyên đạt 927,88 nghìn tỷ đồng, tăng 27,1% so với năm 2021, cao hơn mức bình quân của cả nước (18,9%), chiếm tỷ trọng 16,33% cả nước (5.679,9 nghìn tỷ đồng). So với năm 2021, một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng rất cao như: Khánh Hoà (+72%), Lâm Đồng (+58%), Đà Nẵng (+44), Ninh Thuận (+35%), Phú Yên (+26) các tỉnh còn lại đều tăng trưởng 2 con số. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đạt 16.224 triệu USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đạt 12.890 triệuUSD, tăng 12,7% so với cùng kỳ.
Hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2023: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khu vực miền Trung - Tây Nguyên 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 769.455 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ và đạt 73,9% kế hoạch năm 2023. Hầu hết các tỉnh đều có tăng trưởng, trong đó có 12/15 tỉnh, thành phố đều có tăng trưởng cao trên 2 con số như: Khánh Hòa (+19,65%), Đăk Nông (+19,14%), Ninh Thuận (+18,78%), KonTum (+16,45%); Đà Nẵng (+16,13), Quảng Trị (+15,99%), Gia Lai (+12,27%), Phú Yên (+12,73%), ...Kim ngạch xuất khẩu các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 11.609 triệu USD giảm 3,4% so với cùng kỹ và đạt 67% kế hoạch năm 2023. Trong đó, có 7/15 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ; có 04/15 tỉnh có kim ngạch xuất khẩu giảm 2 con số là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Thuận.
Kim ngạch nhập khẩu các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 8.064 triệu USD giảm 17,9% so với cùng kỳ và đạt 65,3% kế hoạch năm 2023. Trong đó, có 3/15 tỉnh, thành phố có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ là Đắk Nông (+14,5%), Lâm Đồng (+13,2%), Kon Tum (+1,4%); 12/15 các tỉnh, thành phố có giá trị kim ngạch nhập khẩu giảm, trong đó có 07/15 tỉnh, thành phố có kim ngạch giảm 2 con số là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Gia Lai.
Tình hình phát triển hạ tầng thương mại: Tính đến tháng 9/2023 đã thực hiện đầu tư: 1.710 chợ; 211 siêu thị; 42 Trung tâm thương mại; 3.481 cửa hàng xăng dầu; 4.942 cửa hàng LPG; 5 tổng kho hàng hoá; 05 trung tâm Logistics; 01 Trung tâm hội chợ triển lãm và 01 kho ngoại quan.
Kết quả thực hiện tiêu chí số 4 về Điện và Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.: Tiêu chí số 4: Toàn vùng có 1.567/1.595 xã đạt chuẩn Tiêu chí số 4 về điện, chiếm 98,24% tổng số xã của vùng, cao hơn bình quân chung cả nước (94,7%). Mục tiêu đến hết năm 2023, phấn đấu có 1.572/1.595 xã đạt tiêu chí số 4 chiếm tỷ lệ 98,55%; Tiêu chí số 7: Toàn vùng có 1.444/1.595 xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chiếm 90,53% tổng số xã của vùng, thấp hơn bình quân chung cả nước (95,7%). Mục tiêu đến hết năm 2023, phấn đấu có 1.447/1.595 xã đạt tiêu chí số 7 chiếm tỷ lệ 90,72%.
Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk đã cho biết những hoạt động nổi bật của ngành công thương tỉnh Đắk Lắk trong 9 tháng đầu năm 2023, tuy nhiên quá trình quản lý điều hành phát triển ngành công thương ở tỉnh Đắk Lắk đang còn nhiều khó khăn vướng mắc cần giải quyết. Tại Hội nghị này tỉnh Đắk Lắk có đề xuất và kiến nghị như sau: 
Đối với Quốc hội, Chính phủ, cần ây dựng, ban hành Luật Công nghiệp đảm bảo khung pháp lý cho hoạt động sản xuất công nghiệp; Điều chỉnh, bổ sung Luật điện lực, ban hành cơ chế xã hoá việc đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng truyền tải điện,
Cần sớm phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở cho việc thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển công nghiệp nói riêng; ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp để đảm bảo hành lang pháp lý cho việc thành lập mới các cụm công nghiệp.
Đối với các Bộ Công Thương, đặc biệt là lĩnh vực an toàn thực phẩm: Để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, tham mưu điều chỉnh bổ sung các quy định, theo hướng cơ quan nhà nước tổ chức tập huấn, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp xản xuất.
Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo: Đề nghị Bộ Công Thương sớm tham mưu, trình Chính phủ ban hành: Hệ thống pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện VIII; Cơ chế về thị trường giá bán lẻ điện cạnh tranh cho phép các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và năng lượng mặt trời mái nhà (để khuyến khích nhân dân và doanh nghiệp đầu tư); Cơ chế điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; giá bán điện cho các dự án năng lượng tái tạo; Chủ trương xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, giải pháp thực hiện xuất khẩu năng lượng cho các tỉnh, khu vực có tiềm năng và có điều kiện thuận lợi trong tương lai nhằm giảm tải công suất cho các dự án năng lượng hiện hữu, đồng thời khai thác hết tiềm năng năng lượng tái tạo của các khu vực trên cả nước, trong đó có tỉnh Đắk Lắk; các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các dự án, công trình sản xuất năng lượng mới (như hydro xanh, NH3,...); Cơ chế xã hội hóa đường dây 500kV...
Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ các địa phương có tiềm năng về năng lượng tái tạo phát triển các dự án sản xuất năng lượng tái tạo theo cơ chế bán điện trực tiếp cho bên thứ ba (DPPA).
Đối với lĩnh vực thương mại: Bộ Công Thương sớm tham mưu ban hành Nghị định thay thế Nghị định 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, quy định vấn đề xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tiếp tục chỉ đạo các sàn giao dịch thương mại điện tử tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh nông sản của tỉnh Đắk Lắk tham gia sàn; Giới thiệu, kết nối các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp phân phối lớn để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh; Hỗ trợ cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá cả, các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ nông sản của nhà nước. Đồng thời, kiến nghị Bộ chỉ đạo hệ thống các thương vụ, tham tán thương mại tại các nước trên thế giới làm việc với cơ quan thương mại địa phương nhằm giới thiệu sản phẩm mật ong Việt Nam và hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong của tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm thị trường thay thế, giảm bớt tỷ trọng xuất khẩu mật ong sang thị trường Hoa Kỳ, tỉnh đề xuất Cục Phòng vệ thương mại tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong của tỉnh Đắk Lắk trong việc khiếu nại về mức thuế suất chống bán phá giá được áp lên các công ty trước khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra phán quyết chính thức.
Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu taiuj Hội nghị
Hội nghị truyền thống ngành công thương lần thứ 9 năm 2023 là hội nghị thường niên được tổ chức nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công thương của các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, qua đó đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2023. Hội nghị cũng là nơi gặp gỡ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, là cơ hội để các Sở Công Thương kiến nghị lên cấp Bộ, ngành, Trung ương những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước ngành công thương từ đó đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023 của ngành công thương khu vực Miền Trung  - Tây Nguyên./.

Nguồn tin: Trần Thị Hạnh - Trung tâm XTTM:

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây