Sở Công Thương Đắk Lắk: Phổ biến Chỉ thị số 53-CT/TU về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ ba - 03/11/2020 04:24

Sở Công Thương Đắk Lắk: Phổ biến Chỉ thị số 53-CT/TU về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/10/2020, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có Công văn 38-CV/ĐUK  về việc phổ biến Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 12/10/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Sở Công Thưởng Đắk Lắk phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn văn Chỉ thị 53-CT/TU về về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ. Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của các tầng lớp phụ nữ, đánh dấu sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ các cấp giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các Ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về  công tác phụ nữ trong tình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khoá X “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới’’; Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương.
Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phụ nữ, công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phụ nữ, lao động nữ, cán bộ nữ; chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, phụ nữ khuyết tật, đơn thân; nâng cao trình độ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để phụ nữ tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật... Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội phụ nữ, tạo điều kiện để hội phụ nữ thực hiện tốt chức năng của mình; vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lãnh đạo, chỉ đạo Ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ các cấp chuẩn bị thật tốt nội dung đại hội cấp mình. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực chất những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp hội cần bám sát văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ gắn và Nghị quyết đại hội Đảng bộ địa phương, đơn vị;
Công tác nhân sự đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nhân sự ứng cử cơ quan lãnh đạo hội các cấp phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, có uy tín, kinh nghiệm; có số lượng, cơ cấu hợp lý, thể hiện tính liên hiệp, tính đại diện; có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí tỉ lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho cấp ủy đảng, chính quyền; Phối hợp chặt chẽ với hội liên hiệp phụ nữ cấp trên trực tiếp chuẩn bị nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức hội; phân công cấp uỷ viên có uy tín, đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác hội, ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp.
Thời gian tổ chức Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong Qúy II/2021; cấp huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trong quý III/2021; cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV/2021.
Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức đại hội dân chủ, đoàn kết, thiết thực, tránh phô trương hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và tình hình dịch bệnh Covid-19.
Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này. 
Xem nội dung Chi tiết tại đây./.

Tác giả: Lê Bích-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,892.60 16,053.14 16,570.65
CAD 17,617.07 17,795.02 18,368.69
CNY 3,382.51 3,416.68 3,527.36
EUR 23,879.54 24,120.75 25,217.23
GBP 28,128.10 28,412.23 29,328.16
HKD 2,877.21 2,906.28 2,999.97
JPY 176.49 178.27 186.84
SGD 16,356.25 16,521.46 17,054.07
USD 23,000.00 23,030.00 23,310.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây