Cập nhật số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ hai - 27/04/2020 23:11

Sở Y tế Đắk Lắk (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh) vừa thông báo cập nhật số điện thoại đường dây nóng xử lý các thông tin liên quan đến phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tại thông báo số 29/TB-SYT ngày 23/4/2020. Số điện thoại được cập nhật đến từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận nhanh chóng các thông tin, cụ thể như sau:

Cập nhật số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý  nội dung liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG XỬ LÝ DỊCH COVID-19
CÁC HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ; XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
 
TT  Đơn vị Số điện thoại đường dây nóng Người phụ trách
I Thành phố Buôn Ma Thuột
  Phó Chủ tịch UBND thành phố 0905776739 Đoàn Ngọc Thượng
  Trưởng Phòng Y tế 0974983979 Hoàng Văn Phong
  Giám đốc BVĐK TP 0905307407 Y Lâm Niê
  Giám đốc TTYT 0914032880 Võ Minh Hùng
  Trưởng khoa TN-TTYT 0913777649 Đặng Ngọc Sơn
1 Phường Tân Tiến    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0914072715 Nguyễn Đình Ninh
  Trạm Y tế 0903521565 Lê Hùng Hậu
2 Xã Hòa Xuân    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905920750 Nguyễn Đức Thuận
  Trạm Y tế 0986142463 Vũ Thế Hiển
3 Phường Tự An    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0914001068 Nguyễn Xuân Nở
  Trạm Y tế 0915449025 Lê Thị Hồng Thúy
4 Xã Hòa Khánh    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0906134782 Hoàng Minh Lụa
  Trạm Y tế 0373909424 H’ Lip
5 Phường Thành Công    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0984345672 Phan Hữu Trí
  Trạm Y tế 0944776696 Đỗ Minh Hải
6 Phường Tân Hòa    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 02623501504 Bạch Hân
  Trạm Y tế 0976557583 Chu Thị Liễu
7 Phường Thành Nhất    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0914610002 Lê Thị Loan
  Trạm Y tế 0906552178 Nguyễn Đức Quang
8 Phường Tân Thành    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0986015434 Hách Xuân Vinh
  Trạm Y tế 0986005588 Trần Thị Bích Hà
9 Phường Thắng Lợi    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905096634 Huỳnh Thanh Hương
  Trạm Y tế 0327185544 Nguyễn Văn Tư
10 Phường Tân Lợi    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0986675588 Lê Anh Tuấn
  Trạm Y tế 0364433887 Nguyễn Bích Uyên Thụy
11 Phường Tân Lập    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0989161419 Nguyễn Minh Đức
  Trạm Y tế 0973303505 Phan Thị Vân
12 Xã Hòa Thắng    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0913864848 Nguyễn Thị Loan
  Trạm Y tế 0905199412 Hoàng Văn Hùng
13 Phường Khánh Xuân    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905803869 Nguyễn Đình Chung
  Trạm Y tế 0934767000 Võ Minh Sử
14 Xã Cư Ebur    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0914304304 Nguyễn Mạnh Hà
  Trạm Y tế 0914111070  Lê Quang Tâm
15 Phường Ea Tam    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905219779 Phạm Tân
  Trạm Y tế 0982857428 Trần Thị Phương Thu
16 Xã Ea Kao    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0914098141 Phan Văn Trường
  Trạm Y tế 0986367385 Nguyễn Đình Thảo
17 Xã Hòa Phú    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905059981 Từ Văn Hợi
  Trạm Y tế 0986435007 Trương Thị Bích
18 Xã Hòa Thuận    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905264343 Lê Xuân Nam
  Trạm Y tế 0934713007 Huỳnh Thị Thu Thảo
19 Phường Thống Nhất    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0914585848 Trịnh Như Ngọc
  Trạm Y tế 0972914694 Đỗ Thị Ngọc
20 Xã Ea Tu    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905192278 Nguyễn Hữu Vượng
  Trạm Y tế 0905547072 Trần Thị Minh Hiếu
21 Phường Tân An    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0988131070 Chu Văn Việt
  Trạm Y tế 0909570190 Ngô Anh Vũ
II Thị xã Buôn Hồ    
  Chủ tịch UBND thị xã 0905.004.447 Phạm Phú Lộc
  Phó Chủ tịch UBND thị xã 0903579798 Nguyễn Thanh Tùng
  Trưởng Phòng Y tế 0903.579.798 Y Swen Niê
  Giám đốc TTYT 0905.415.754 Y Biêu MLô
1 Xã Ea Drông
  Ban chỉ đạo 0355.061.646 H’ Blỗn Niê Kriêng
  Trạm Y tế 0986.450.688 H’YÔK Ayun
2 Xã Ea Blang
  Ban chỉ đạo 0988.859.357 Trần Chí Trực
  Trạm Y tế 0906.603.147 Dương Thị Thanh Nhàn
3 Xã Ea Siên
  Ban chỉ đạo 0913.448.045 Nguyễn Văn Minh
  Trạm Y tế 0982.269.134 Nông Văn Chài
4 Xã Cư Bao
  Ban chỉ đạo 0914.462.277 Phạm Ngọc Tiên
  Trạm Y tế 0914.741.489 Y Sam Ayun
5 Xã Bình Thuận
  Ban chỉ đạo 0912.795.665 Nguyễn Hữu Đông
  Trạm Y tế 0978.886.679 Phan Thái Hoàng
6 Phường An Lạc
  Ban chỉ đạo 0919.475.665 H’ Thúy Mlô
  Trạm Y tế 0905.139.982 Nguyễn Hữu Đức Hùng
7 Phường An Bình
  Ban chỉ đạo 0971.865.178 Bùi Thị Nguyên Thủy
  Trạm Y tế 0905.944.714 Lê Xuân Hiệu
8 Phường An Đạt Hiếu
  Ban chỉ đạo 0905.191.424 Đào Tấn Đồng
  Trạm Y tế 0399.257.949 Trần Thị Kim Lan
9 Phường An Đoàn Kết
  Ban chỉ đạo 0986.995.054 Bùi Thị Kim Phương
  Trạm Y tế 0905.224.836 Nguyễn Văn An
10 Phường Thiện An
  Ban chỉ đạo 0973.837.272 Huỳnh Kim Đông
  Trạm Y tế 0833.216.579 Đỗ Thị Xuyến
11 Phường Thông Nhất
  Ban chỉ đạo 0979.873.729 Đinh Quốc Hùng
  Trạm Y tế 0978.055.162 Trương Thị Kim Liên
12 Phường Bình Tân
  Ban chỉ đạo 0905.005.357 Ngô Việt Nghĩa
  Trạm Y tế 0935.287.434 Trần Thanh Tâm
III Huyện Krông Bông    
   Chủ tịch UBND huyện 0913.471.002 Lê Văn Long
   PCT UBND huyện 0906.575.878 Đinh Văn Long
  Giám đốc TTYT 0914 377 716 Trần Thanh Hải
  Trưởng Phòng Y tế 0918.378.477 Hồ Thị Thu Vân
1 Xã Yang Mao    
  Ban chỉ đạo 0942.616.464 Trần Kim Phụng
  Trạm Y tế 039.4753.123 Nguyễn Viết Nhật
2 Xã Cu Đrăm    
  Ban chỉ đạo 02628.555.567 Nguyễn Văn Trung
  Trạm Y tế 038.997.5957 Lê Văn Giáo
3  Xã Cu Pui    
  Ban chỉ đạo 0987.574.809 Nguyễn Thanh Tâm
  Trạm Y tế 0984.956.310 Trương Văn Bảo
4 Xã Hòa Phong    
  Ban chỉ đạo 0985.299.292 Nguyễn. N. Đồng
  Trạm Y tế 0962.269.747 H’Ber KPơi
5 Xã Hòa Lễ    
  Ban chỉ đạo 0982.323.280 Phan Thanh Sa
  Trạm Y tế 948.757588 Trần Văn Lộc
6  Xã Hòa Sơn    
  Ban chỉ đạo 0979.353.819 Nguyễn Đình Sâm
  Trạm Y tế 0987.751673 Nguyễn Thị Trinh
7 Xã Ea Trui    
  Ban chỉ đạo 0906.552.778 Nguyễn Văn Dương
  Trạm Y tế 0985.746.847 Nguyễn Đức Tâm
8 Xã Yang Reh    
  Ban chỉ đạo 0979.327.753 Võ Tấn Trực
  Trạm Y tế 986.871727 Võ Thanh Dũng
9 TT Krông Kmar    
  Ban chỉ đạo 0966.337.282 Vũ Xuân Triều
  Trạm Y tế 0985.194.979 Đỗ Thị Thanh Hương
10 Xã Khuê Ngọc Điền    
  Ban chỉ đạo 0355.757.199 Lê Hùng Phi
  Trạm Y tế 0949.237.090 Hồ Thị Hoàn
11 Xã Hòa Tân    
  Ban chỉ đạo 0949.271.972 Lương Hiên
  Trạm Y tế 0944.317.746 Đặng Xuân Bản
12 Xã Cư Kty    
  Ban chỉ đạo 0389.909.379 Trần Văn Minh
  Trạm Y tế 0978.046.815 Nguyễn Văn Hai
13 Xã Hòa Thành    
  Ban chỉ đạo 0986.952.815 Nguyễn Đình Son
  Trạm Y tế 0984.477.287 Nguyễn Quang Thanh
14 Xã Dang Kang    
  Ban chỉ đạo 0989.786.047 Nguyễn Văn Hiệp
  Trạm Y tế 349.809924 Trần Thị Thanh Việt
VI Huyện Ea Súp
  Chủ tịch UBND huyện 914099190 Nguyễn Văn Đông
  Phó Chủ tịch UBND huyện 905092324 Nguyễn Văn Nhiệm
  Phó CVP UBND huyện 946549797 Bùi Tiến Hoạt
  Phòng Y tế 979430261 Trần Văn Phước
  Trung tâm Y tế 839724444 Bs Nguyễn Thị Lý
1 Thị trấn Ea Sup    
  Ban chỉ đạo 918722826 Trần Hải Long
  Trạm Y tế 372480433 Đào Thị Thu Liên
2 Xã Ea lê    
  Ban chỉ đạo 905418469 Nguyễn Văn Hoa
  Trạm Y tế 827556889 Bùi Thị Quý
3 Xã CuKbang    
  Ban chỉ đạo 375002870 Cao Thanh Hoài
  Trạm Y tế 988805715 Hoàng Văn bảy
4 Xã Ea Rốc    
  Ban chỉ đạo 982415774 Đinh Xuân Đồng
  Trạm Y tế 987715850 Ma Thế Thừa
5 Xã IaJ Loi    
  Ban chỉ đạo 905214572 Phạm Thanh Long
  Trạm Y tế 342302713 Đinh Thị Thanh Hoa
6 Xã IaRVê    
  Ban chỉ đạo 902820167 Lê Văn Hoàng Lâm
  Trạm Y tế 978457739 Phạm Thị Bình
7 Xã Ea Bung    
  Ban chỉ đạo 917985623 Bùi Đức Hạnh
  Trạm Y tế 982098323 Trần Thị Thu Hường
8 Xã YaT Mốt    
  Ban chỉ đạo 989448045 Phương Khánh Giang
  Trạm Y tế 942840077 Nguyễn Thị Huyền
9 Xã CưmLan    
  Ban chỉ đạo 947992736 Nguyễn Xuân Hà
  Trạm Y tế 943922323 Y Đavid Siu
10 Xã la Lốp    
  Ban chỉ đạo 975556739 Đoàn Minh Thuận
  Trạm Y tế 982915757 Lê Quang Mạnh
V Huyện Krông Ana
  Chủ tịch UBND huyện 0903 537574 Võ Đại Huế
  Phó Chủ tịch UBND huyện 0916 325679 Nguyễn Minh Đông
  Phòng Y tế 0905 050586 H Năm Niê
1 Xã Dray Sáp    
  Ban chỉ đạo 0982 254748 Vũ Xuân Tiện
  Trạm Y tế 0344 248279 H Măng Niê
2 Xã Ea Na    
  Ban chỉ đạo 0367 876109 H Duyên Ksơr
  Trạm Y tế 0916 407426 Nguyễn Thị Sim
3 Xã Ea Bông    
  Ban chỉ đạo 0906 521177 Nguyễn Xuân Khu
  Trạm Y tế 0944 057585 Y Pút Byã
4 Thị trấn Buôn Trấp    
  Ban chỉ đạo 0911 308786 Trịnh Thành Đô
  Trạm Y tế 0914 546929 Nay Ngọc Chính
5 Xã Quảng Điền    
  Ban chỉ đạo 0977 875877 Lê Văn Kiên
  Trạm Y tế 0977 667260 Nguyễn Đăng Bách
6 Xã Bình Hòa    
  Ban chỉ đạo 0974 303020 Lê Như Diệu
  Trạm Y tế 0973 519902 Nguyễn Thị Chung
7 Xã Băng ADrênh    
  Ban chỉ đạo 0986 224818 Nguyễn Minh Thu
  Trạm Y tế 0976 487444 Đinh Thị Kim Phương
8 Xã Dur Kmăl    
  Ban chỉ đạo 0983 684779 Trần Quốc Toàn
  Trạm Y tế 0977 470810 Võ Hương
VI Huyện Cư Mgar
  Chủ tịch UBND huyện 0905.139.752 Trương Văn Chỉ
  Phó Chủ tịch UBND huyện 0988.454.560 Y Wem HWing
  Giám đốc TTYT huyện 0905.364.037 Bùi Nam Ơn
  Trưởng Phòng Y tế 0917.985.857 Phạm Văn Thanh
1 TT Quảng Phú    
  Ban chỉ đạo 0914.303.858 Hoàng Xuân Hồng
  Trạm Y tế 0987.106.827 Lê Thị Lan
2 Xã Quảng Tiến    
  Ban chỉ đạo 0941.621.155 Phạm Trung Kiên
  Trạm Y tế 0987.621.594 Nguyễn Viết Lý
3 Xã Quảng Hiệp    
  Ban chỉ đạo 0905.952.603 Ngô Minh Đức
  Trạm Y tế 0976.122.002 Nguyễn Ngọc Hoàng
4 Xã Cư Suê    
  Ban chỉ đạo 0914.411.355 Đặng Văn Hoan
  Trạm Y tế 0987.704.121 Triệu Văn Tuấn
5 Xã Ea Mnang    
  Ban chỉ đạo 0905.835.834 Nguyễn Tuấn Anh
  Trạm Y tế 0984.998.896 Nguyễn Thị Huệ
6 Xã Cuôr Đăng    
  Ban chỉ đạo 0982.564.667 Hứa Chấn Trí
  Trạm Y tế 0353.003.370 Y Djớt Êban
7 Xã Ea Drơng    
  Ban chỉ đạo 0905.157.670 Lê Minh Hòa
  Trạm Y tế 0358.927.869 Y Nin Êban
8 TT Ea Pôk    
  Ban chỉ đạo 0976.347.676 Bùi Thanh Thịnh
  Trạm Y tế 0978.629.371 Y Dhin Kbuôr
9 Xã Ea Kpam    
  Ban chỉ đạo 0943.740.076 Nguyễn Huy Anh
  Trạm Y tế 0384.033.836 Trương Hồng Vân
10 Xã Cư Mgar    
  Ban chỉ đạo 0963.474.753 Y Noen Niê
  Trạm Y tế 0346.532.367 Trần Thị Mai
11 Xã Cư DliêMnông    
  Ban chỉ đạo 0983.538.504 Nguyễn Đình Hiền
  Trạm Y tế 0964.141.896 Vương Thị Nga
12 Xã Ea Tul    
  Ban chỉ đạo 0905.291.301 Bùi Trọng Nghĩa
  Trạm Y tế 0985.780.735 Y Son Niê
13 Xã Ea Hđing    
  Ban chỉ đạo 0908.402.986 Nguyễn Hữu Nhất
  Trạm Y tế 0986.242.015 Y Tem HWing
14 Xã Ea Mdroh    
  Ban chỉ đạo 0948.795.577 Trần Viết Lai
  Trạm Y tế 0972.914.994 Nông Văn Sáng
15 Xã Ea Tar    
  Ban chỉ đạo 0989.541.469 Y Thôn Niê
  Trạm Y tế 0932.460.724 Đặng Sỹ Mỹ Linh
16 Xã Ea Kiết    
  Ban chỉ đạo 0942.547.779 Nguyễn Đình Hiệp
  Trạm Y tế 0978.895.568 Nguyễn Thị Hiền
17 Xã Ea Kuêh    
  Ban chỉ đạo 0964.560.303 Bùi Huy Hùng
  Trạm Y tế 0367.747.091 Y Ngê Kbuôr
VII Huyện  M’Đrắk
  Chủ tịch UBND huyện 0982.931.106 Hòa Quang Khiêm
  Giám đốc TTYT huyện 0905.384.099 Lê Thị Thuỷ
  Trưởng Phòng Y tế 0974.563.803 Nguyễn Thị Đào
1 TT MĐrắk    
  Chủ tịch UBND TT 0914.168.128 Nguyễn Đức Thảo
  Ban chỉ đạo 0914.168.128 Nguyễn Đức Thảo
  Trạm Y tế 0962.784.579 Phạm Thị Bích Phượng
2 Xã Cư M'ta    
  Chủ tịch UBND xã 0982.125.221 Bùi Minh Trí
  Ban chỉ đạo 0984.500.795 Bùi Văn Khang
  Trạm Y tế 0905.011.976 Lê Ngọc Hoàng
3 Xã Cư Króa    
  Chủ tịch UBND xã 0988.719.599 Trấn Tiến Ngôn
  Ban chỉ đạo 0979.427.620 Trần Văn Kiên
  Trạm Y tế 0978.664.007 Lưu Thị Ngọ
4 Xã Cư Prao    
  Chủ tịch UBND xã 0905.05.47.69 Nhữ Văn Khỏe
  Ban chỉ đạo 0905.05.47.69 Nhữ Văn Khỏe
  Trạm Y tế 0963.974.839 H Nhan Niê
5 Xã Ea Lai    
  Chủ tịch UBND xã 262.3704416 Võ Đức Nhân
  Ban chỉ đạo 262.3704416 Võ Đức Nhân
  Trạm Y tế 0963.803.499 Y Sép Niê
6 Xã Ea H'Mlay    
  Chủ tịch UBND xã 0984.345.237 Hồ Tiến Quảng
  Ban chỉ đạo 0942.863.263 Đặng Văn Anh
  Trạm Y tế 0989.140.981 Vi Văn Đại
7 Xã Ea’MDoal    
  Chủ tịch UBND xã 0978.441.175 Chu Minh Thanh
  Ban chỉ đạo 0975.059.977 Hoàng Anh Báu
  Trạm Y tế 0869.520.636 Nguyễn Thị Thắm
8 Xã EaPil    
  Chủ tịch UBND xã 0974.356.291 Vũ Văn Lương
  Ban chỉ đạo 0974.356.291 Vũ Văn Lương
  Trạm Y tế 0975.101.789 Nguyễn Thị Minh Hiền
9 Xã Ea Riêng    
  Chủ tịch UBND xã 0396.134.446 Phạm Vĩnh Hồng
  Ban chỉ đạo 02623.704.141 Phạm Vĩnh Hồng
  Trạm Y tế 0982.399.167 Trần Thị Thanh
10 Xã Ea Trang    
  Chủ tịch UBND xã 0985.548.843 Y Đôi Niê
  Ban chỉ đạo 0985.548.843 Y Đôi Niê
  Trạm Y tế 0374.514.288 Y Nghin Niê
11 Xã Krông Á    
  Chủ tịch UBND xã 0914.507.679 Hòa Quang Trường
  Ban chỉ đạo 0982.232.045 Nguyễn Thị Mai
  Trạm Y tế 0356.869.749 Trịnh Thị Thu Thảo
12 Xã Krông Jing    
  Chủ tịch UBND xã 398.104748 Y Tăng Niê
  Ban chỉ đạo 398.104748 Y Tăng Niê
  Trạm Y tế 852322227 Phạm Công Lệ
13 Xã Cư San    
  Chủ tịch UBND xã 0989.331.630 Phạm Đăng Đảng
  Ban chỉ đạo 0989.331.630 Phạm Đăng Đảng
  Trạm Y tế 0979.673.670 Hồ Đức Hành
VIII Huyện Krông Pắc
  Phó CT UBND huyện 0914 722 679 Ngô Thị Minh Trinh
  Trưởng Phòng Y tế 0914 587 747 Võ Anh Tiến
1 Xã Hòa Đông    
  Ban chỉ đạo 0986 116 565 Nguyễn Đình Vượng
  Trạm Y tế 0941 294 769 Lê Thị Minh Thảo
2 Xã EaKnuêk    
  Ban chỉ đạo 0935 197 447 Nguyễn Xuân Hưng
  Trạm Y tế 0916.875.888 Nguyễn Ngọc Minh
3 Xã EaKênh    
  Ban chỉ đạo 0903 515 029 Trần Thành Vinh
  Trạm Y tế 0396 106 247 Hoàng Thị Hương
4 Xã EaYông    
  Ban chỉ đạo 0392 087 850 Y Núc Byă
  Trạm Y tế 0869 520 613  Nguyễn Gia An
5 Thị trấn Phước An    
  Ban chỉ đạo  0984 652 948 Trịnh Xuân Khéo
  Trạm Y tế 0914 408 489 Hồ Văn Cường  
6 Xã Hòa An    
  Ban chỉ đạo 0913.862.860 Nguyễn Xuân Hải
  Trạm Y tế 0973.171.539 Lê Hồng Lợi
7 Xã Ea Hiu    
  Ban chỉ đạo 0905 307 288 Lê Anh Hùng
  Trạm Y tế 0348.266.435 Nguyễn Thị Kim Chung
8 Xã Hòa Tiến    
  Ban chỉ đạo 0969 342 434 Nguyễn Văn Thật
  Trạm Y tế 0986 334 763 Hồ Hữu Hải
9 Xã Tân Tiến    
  Ban chỉ đạo 0903 551988 Võ Hồng Khanh
  Trạm Y tế 0983.524.496 Nguyễn Trung Cường
10 Xã EaUy    
  Ban chỉ đạo 0977 647 255 Ngô Giáo
  Trạm Y tế 0345 936 809 Phan Thị Liêm
11 Xã EaYiêng    
  Ban chỉ đạo 0984 345 699 Nguyễn Văn Hùng
  Trạm Y tế 0987.504.667 Trần Minh Cảnh
12 Xã EaPhê    
  Ban chỉ đạo 0977 092 809 Lê Văn Chương
  Trạm Y tế 0914 294 023 Bùi Văn Việt
13 Xã EaKuăng    
  Ban chỉ đạo 0389 950368 Tô Hồng Kiểm
  Trạm Y tế 0971.517.170 H’ Jih Niê
14 Xã Krông Buk    
  Ban chỉ đạo 0982 060 644 Mai Kim Huệ
  Trạm Y tế 0986.667.509 Ngô Gia Quyết
15 Xã EaKly    
  Ban chỉ đạo 0988 339 954 Nguyễn Hải Sâm
  Trạm Y tế 0903.168.707 Tạ Thị Thanh Mỹ
16 Xã Vụ Bổn    
  Ban chỉ đạo 0387.321.895 Lê Viết Nhượng
  Trạm Y tế 0984 64 69 69 Lê Thị Sữu
IX Huyện Krông Búk
  Giám đốc TTYT 0932.621.888 Trần Thuận
1 Xã Pơng Drang    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0919.247.147 Chu Vũ Lâm
  Trạm Y tế 0987.043.512 Huỳnh Duy Hùng
2 Xã Cư Né    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0909.946.447 Lục Duy Phương
  Trạm Y tế 0943.328.485 Y Alun Mlô
3 Xã Cư Pơng    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0983.423.330 Trần Thành
  Trạm Y tế 0972.116.024 H Luế AJun
4 Xã Tân Lập    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 913.484078 Nguyễn Văn Nam
  Trạm Y tế 0901.203.818 Lê Thị Phương Tâm
5 Xã Ea Ngai    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0904.456.121 Nguyễn Trọng Lâm
  Trạm Y tế 0905.064.047 Nguyễn Thị Vân
6 Xã Chư Kbô    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0947.223.839 Nguyễn Văn Huệ
  Trạm Y tế 0985.861.404 Đinh Thị Tiềm
7 Xã Ea Sin    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0978.354.485 Phạm Văn Tráng
  Trạm Y tế 0975.007.022 Y Kê Niê
X Huyện Cư Kuin
  Chủ tịch UBND huyện 0913.655.125 Võ Tấn Huy
  Phó Chủ tịch UBND huyện 0903.116.316 Y Ngon Niê
  TTYT huyện 0903.521.965 Nguyễn Khắc Dũng
1 Xã Dray Bhăng    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0913.512.135 Nguyễn Đức Hanh
  Trạm Y tế 0905.704.595 Đậu Thế Hùng
2 Xã Hòa Hiệp    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905.441.177 Đinh Công Thiện
  Trạm Y tế 0932.411.971 H’ Mô Ly Ayun
3 Xã Ea Ktur    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0976.288.214 Nguyễn Văn Kiên
  Trạm Y tế 0905.351.566 Nguyễn Thị Bích Thủy
4 Xã Ea Tiêu    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0909.846.246 Lê Phước Toàn
  Trạm Y tế 0947.300.505 H’Jan Niê
5 Xã Cư Êwi    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0982.116.912 Nguyễn Quốc Viện
  Trạm Y tế 0702.577.979 Hà Hữu Năm
6 Xã Ea Ning    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0903.507.508 Trịnh Hoàng Sơn
  Trạm Y tế 0946.157.474 Nguyễn Thị Minh Dần
7 Xã Ea Bhốk    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0888.994.747 Nguyễn Minh Lộc
  Trạm Y tế 0941.436.595 Đoàn Thị Hồng Cúc.
8 Xã Ea Hu    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0942.898.179 Nguyễn Kim May
  Trạm Y tế 0936.021.365 Nguyễn Huy Hoàng
XI Huyện Ea Kar
  Chủ tịch UBND huyện 0905.149968 Nguyễn Văn Hà
  Phó Chủ tịch UBND huyện 0916.126979 Lê Đình Chiến
  Trưởng Phòng Y tế 088.617579 Trần Bình Gấm
  Giám đốc TTYT 0769.126999 Đỗ Xuân Lộc
  Phó CVP HĐND-UBND 0986.8386011 Bùi Sơn Tùng
1 Xã Cư Huê    
  Trưởng BCĐ CoVid-19 xã 0847.467599 Nguyễn Bá Ngự
  Phó BCĐ thường trực xã 0825.143179 Đào Xuân Giáp
2 Xã Xuân Phú    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0983.104093 Đào Đức Hoàn
  Trạm Y tế 0942.274748 Nguyễn Thị Nga My
3 Xã Ea Kmut    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0969.007005 Bùi Duy Hải
  Trạm Y tế 0965648959 Phan Nguyệt Văn
4 Xã Cư Ni    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0948.498989 Nhữ Đình Tuyến
  Trạm Y tế 0934.962662 Nguyễn Thanh Bình
5 Xã Ea Ô    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905.319853 Võ Huy Khôi
  Trạm Y tế 0947.193377 Nguyễn Duy Hải
6 Xã Cư Elang    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905.316547 Lê Quảng Dương
  Trạm Y tế 0978.766838 Ngân Thị Hà
7 Xã Cư Bông    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0978.337575 Nguyễn Văn Vỹ
  Trạm Y tế 0983.479885 Nguyễn Ngọc Hoàn
8 Xã Cư Yang    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0978.881007 Nguyễn Mạnh Hùng
  Trạm Y tế 0983.539418 Hà Văn Hào
9 Xã Cư Prông    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0985.758094 Nhừ Ngọc Tuyến
  Trạm Y tế 0941.435859 Phạm Văn Sơn
10 Xã Ea Tyh    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0973.178822 Phạm Đình Văn
  Trạm Y tế 0982.429577 Nhữ Đình Hiếu
11 Thị Trán Ea Knóp    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0935.879018 Phạm Ngọc Tăng
  Trạm Y tế 0977.52678 Nguyễn Thị Thêm
12 Xã Ea Sar    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0947.326326 Nguyễn Tấn Lượng
  Trạm Y tế 0393.315868 Nông Văn Tuấn
13 Xã Ea Sô    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0944.738488 Nguyễn Xuân Hữu
  Trạm Y tế 0394.997556 Vương Thị Liễu
14 Xã Ea Đar    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0944.656168 Nguyễn Thanh Huấn
  Trạm Y tế 088.56253599 Trịnh Thị Huệ
15 Thị Trấn Ea Kar    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0946.756979 Nguyễn Thanh Bình
  Trạm Y tế 0978.754585 Ngô Thị Đắc Nguyên
16 Xã Ea Pal    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0366.953759 Nguyễn Cảnh Toán
  Trạm Y tế 0989.465636 Đinh Đức Thiện
XII Huyện Krông Năng
  Phó Chủ tịch UBND huyện 0905226388 Trần Minh Châu
  Trưởng Phòng Y tế 0854044447 Lê Văn Hồng
  Giám đốc TTYT 0941474455 Trần Ngọc Anh
1 Thị trấn Krông Năng    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0972 010 765 Đinh Văn khiêm
  Trạm Y tế 0327738942 Y Ba ben Mlô
  Xã Phú Xuân    
2 Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0986 037 474 Lê Đình Chủng
  Trạm Y tế 0366176189 Hoàng Văn Vĩnh
  TYT 49 0858326779 Nguyễn VănTiến
3 Xã Ea Tam    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0987 641 933 Hoàng Văn Hoan
  Trạm Y tế 0977571090 Nông Văn Cương
4 Xã Ea Tóh    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905 336 227 Trần Thái Thạnh
  Trạm Y tế 0986950478 Bế Ích Tựu
5 Xã Ea Tân    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0843 151 080 Phan Văn Trong
  Trạm Y tế 0942760447 Lê Đình Nam
6 Xã Cư Klông    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0937 519 351 Nguyễn Văn Thắng
  Trạm Y tế 0937518555 Phan Thế Hùng
7 Xã  Ea Pup    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0818 949 033 Nguyễn Thị Nhung
  Trạm Y tế 0979181599 Trương Văn Phúc
8 Xã Ea Dáh    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905 131 418 Đinh Xuân Hạnh
  Trạm Y tế 0982473356 Trần Văn Hiển
9 Xã Phú Lộc    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905 546 972 Trần Văn Bảo
  Trạm Y tế 0989884701 Huỳnh Văn Ngọc
10 Xã ĐLyêa    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0942 992 799 Y Teo Ml ô
  Trạm Y tế 0978841746 Y Thiêm Mlô
11 Xã Tam Giang    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0908 774 044 Lê Đức Lộc
  Trạm Y tế 905921018 Nguyễn Hải Thịnh
12 Xã Ea Hồ    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0989 434 680 Huỳnh Kim Dũng
  Trạm Y tế 0387072101 H Linh Niê
XIII Huyện Ea H'Leo
  Chủ tịch UBND huyện 0914 010 392 Lê Thăng Long
  Phó Chủ tịch UBND huyện 0914 042 692 Đoàn Tử Minh
1 Thị trấn Ea Đrăng    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0982 123 219 Trương Văn Đức
  Trạm Y tế 0905 084 829 Nguyễn Thị Anh Trang
2 Xã Ea Ral    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0986 137 259 Ngô Đăng Dung
  Trạm Y tế 0989 463 611 Trần Văn  Cẩn
3 Xã Ea H’Leo    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0984 949 658 Mai Văn Thắng
  Trạm Y tế 0982 773 589 Trần Văn Hiệu
4 Xã Cu AMung    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0963 234 363 Nguyễn Thành Trung
  Trạm Y tế 0988 154 801 Doãn Bá Nhật
5 Xã Ea Wy    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0984 180 181 Nông Văn Thiết
  Trạm Y tế 0976 134 560 Quách Thị Diễm Chi
6 Xã Cư Mốt    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0905 460 008 Huỳnh Trọng Văn
  Trạm Y tế 0985 938 633 Lê Thị Yến
7 Xã Ea Nam    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0366 499 978 Nguyễn Văn Nhiệm
  Trạm Y tế 0978 137 259 Hoàng Thị Huế
8 Xã Ea Khal    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0399 809 733 Nguyễn Thị Thúy Phương
  Trạm Y tế 0967 147 333 Nguyễn Đình Phương
9 Xã Ea Tir    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0968 726 633 Đinh Xuân Hùng
  Trạm Y tế 0972 433 303 Nguyễn Đức Duy
10 Xã Dliê Yang    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0988 258 931 Ksơr Y Thông
  Trạm Y tế 0989 868 447 Kpă Hạnh
11 Xã Ea Hiao    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0978 724 414 Nguyễn Xuân Trọng
  Trạm Y tế 0989 983 692 Nguyễn Kim Chiến
12 Xã Ea Sol    
  Ban Chỉ đạo PC dịch Covid 0984 145 677 Ksơr Gruh
  Trạm Y tế 0985 125 923 Hoàng Nghiệt
XIV Huyện Buôn Đôn 
  Chủ tịch UBND huyện 0914081845 Nguyễn Như Bút
  Phó Chủ tịch UBND huyện 0909909962 Y Si Thắt Ksơr
  Chánh VP UBND huyện 0986305858 Tạ Văn Hợp
  Phó Chánh VP UBND huyện 0935193559 Đinh Tiên Kha
  Trưởng Phòng Y tế 0363688298 Trần Thị Mai Thu
  Phó GĐ Trung tâm Y tế 0909315265 Đoàn Quốc Đỉnh
1 Xã Ea Wer    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 0973455566 Ngô Thị Lan Anh
  Phó Trưởng BCĐ Covid-19 0983914122 Y Du
2 Xã Ea Bar    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 0947581859 Y Sen Kbuôr
  UBND xã Ea Bar 0262 3785022 UBND xã
3 Xã Krông Na    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 903525356 Bun Xóm Lào
  UBND xã 0262 3783018 UBND xã
  Phó Trưởng BCĐ Covid 358827316 Y Lươm Knul
4 Xã Ea Huar    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 373303937 Đoàn Văn Hưng
  UBND xã Ea Huar 0262 3783035 UBND xã
5 UBND xã Tân Hòa    
  UBND xã 0262 3781231 UBND xã
  Trưởng BCĐ Covid - 19 942172277 Đào Ngọc Toán
  Phó Trưởng BCĐ Covid - 19 946023116 Hoàng Văn Thu
6 Xã Cuôr Knia    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 985151968 Nguyễn DuyThanh
  UBND xã CuôrKnia 0262 3785173 UBND xã
7 Xã Ea Nuôl    
  UBND xã 0262 3784512 UBND xã
  Trưởng BCĐ Covid- 19 985151968 Lê Văn Quyết
  P.Trưởng BCĐ Covid 985634343 Nguyễn Văn Phong
XV Huyện Lắk
  Chủ tịch UBND huyện 0903559377 Y Bang Hđơk
  Phó Chủ tịch UBND huyện 0903535766 Tô Văn Dũng
  Giám đốc TTYT 0903580171 Nguyễn Tri Hảo
  TP KHNV TTYT 0363645676 Đinh Ngọc Sơn
  CV Phòng Y tế 0905099037 Lê Thị Hoa
1 Xã Yang Tao    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 0905254899 Y Thiêm
  Trạm Y tế 0918377327 Nguyễn Đăng Hà
2 Xã Bông Krang    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 0365333284 Y Khiêm
  Trạm Y tế 0366408518 Y Suân Buôn
3 Thị Trấn Liên Sơn    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 0982111088 Phạm Thanh
  Trạm Y tế 0949312255 H Brah Du
4 Xã Đắk Liêng    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 0914774647 Ma Văn Hoàn
  Trạm Y tế 0374547323 H Nguôm Hmok
5 Xã Buôn Tría    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 0983621965 Phạm Văn Thuần
  Trạm Y tế 0974998205 Phạm Thị Thủy
6 Xã Buôn Triết    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 03899972779 Nguyễn Đăng Trọng
  Trạm Y tế 0383499618 Lã Quý Thơ
7 Xã Đắk Phơi    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 0905338367 Nay Y Ngọc
  Trạm Y tế 0365206877 H Mhia Je
8 Xã Đắk Nuê    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 0905169393 Nguyễn Thanh Hưng
  Trạm Y tế 0979700885 Đặng Thị Mỹ Hạnh
9 Xã Nam Ka    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 0905418507 Đào Quang Long
  Trạm Y tế 0941480349 Cầm Bá Dung
10 Xã Ea Rbin    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 0977705059 Đặng Xuân Kiên
  Trạm Y tế 0364634265 Y Luyết Buôn Krông
11 Xã Krông Nô    
  Trưởng BCĐ Covid- 19 0972727500 Hồ Văn Anh
  Trạm Y tế 0943475738 H Loan Rơ Je 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
CCHC
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,132.51 16,295.47 16,820.52
CAD 17,838.77 18,018.96 18,599.54
CNY 3,407.29 3,441.71 3,553.14
EUR 23,475.21 23,712.34 24,789.85
GBP 27,818.84 28,099.84 29,005.24
HKD 2,904.82 2,934.16 3,028.70
JPY 171.29 173.02 181.34
SGD 16,630.95 16,798.94 17,340.21
USD 23,220.00 23,250.00 23,530.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây