Đắk Lắk: Kế hoạch Phòng chống tác hại của rượu, bia giai đoạn 2021-2025

Chủ nhật - 20/12/2020 22:31

Đắk Lắk: Kế hoạch Phòng chống tác hại của rượu, bia giai đoạn 2021-2025

Ngày 16/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3066/QĐ-UBND về việc Kế hoạch Phòng chống tác hại của rượu, bia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Lắk.
Theo đó, mục tiêu phòng ngừa và giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác đối với sức khỏe nhân dân, trật tự an toàn xã hội để bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững.
Nội dung phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan: Xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên, chủ động tổ chức tuyên truyền về phòng chống tác hại của rượu bia; phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh và của từng đối tượng, địa 2 phương; Các hoạt động giảm mức tiêu thụ rượu, bia: Kiểm soát việc sử dụng rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác để tạo dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, giảm thiểu và phòng ngừa tác hại của lạm dụng rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác; Kiểm soát chặt chẽ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác; Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về kiểm soát nhu cầu sử dụng rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác.
1. Giao Sở Y tế  Chủ trì tham mưu UBND tỉnh trong công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh. - Chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai hiệu quả các biện pháp sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh hoặc rối loạn chức năng do uống rượu, bia; phòng, chống nghiện, tái nghiện rượu, bia. 5 - Chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phối hợp các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác. - Trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh thành lập mới hoặc lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu bia trong nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo liên ngành phù hợp hiện đang có tại địa phương. để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh. - Phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt vào các dịp cao điểm để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định
2. Sở Công Thương Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về nội dung khuyến mãi rượu, bia theo thẩm quyền
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quảng cáo rượu, bia thuộc thẩm quyền phụ trách. - Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong kiểm tra, thanh tra việc thực hiện về cấm bán rượu, bia trong các cơ sở vui chơi giải trí, nơi biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao. - Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra việc cấp phép hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, lễ hội, bảo đảm các hoạt động này không có quảng cáo, tiếp thị và tài trợ của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu, bia. - Hướng dẫn các địa phương, cộng đồng dân cư cam kết không lạm dụng rượu, bia trong đám tang, đám cưới, lễ hội và đưa vào hương ước, quy ước nội bộ của làng, khu vực, thôn xóm.
 4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các quy định, chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; đồng thời, tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông trong các ngày lễ, hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống tác hại của rượu, bia. - Tập trung tuyên truyền các quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; phòng, chống tác hại rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; không uống rượu, bia trước, trong thời gian làm việc và tại nơi làm việc; địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. - Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, thanh tra việc đăng tải thông tin, quảng cáo rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác - Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tuyên truyền hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác; Thực hiện truyền thông, đăng tải thông tin về sử dụng rượu, bia bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật; Cảnh báo tác hại của rượu, bia; Phổ biến các quy định của Luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan.
 5. Sở Giáo dục và Đào tạo - Chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học. - Phối hợp với các Ban, ngành chức năng kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về cấm bán rượu, bia trong trường học và khu vực xung quanh trường học
 6. Sở Tài chính Căn cứ nội dung Kế hoạch và khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, thẩm định và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán hàng năm cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
7. Công an tỉnh - Thường xuyên chỉ đạo tuần tra và xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. - Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực thi các quy định của Luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Phối hợp tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, mua bán, vận chuyển bia, rượu và đồ uống có cồn không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ. - Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật khác
8. Đề nghị Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên - Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh nghiên cứu triển khai việc thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn liền với các giải pháp của Luật phòng, chống tác hại rượu, bia. - Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc giám sát việc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; về sản xuất, kinh doanh rượu, bia trong cộng đồng. Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong giám sát, phát hiện và kịp thời ngăn ngừa hành vi điều khiển phương 7 tiện giao thông có sử dụng rượu, bia, hành vi gây rối trật tự xã hội, bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm pháp luật khác do sử dụng rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác.
 9. Đề nghị Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh rượu bia trên địa bàn tỉnh.
10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương tích cực phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt là hành vi sử dụng rượu, trong thanh thiếu niên, tăng cường quản lý đối với sản xuất và kinh doanh rượu thủ công tại địa phương. - Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, xem xét thành lập hoặc lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo liên ngành phù hợp hiện có trên địa bàn quản lý.
11. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị: Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng chống tác hại của rượu bia, quan tâm chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Y tế để phối hợp giải quyết kịp thời. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.
 Xem nội dung chi tiết tại đây./.

Tác giả: Lê Bích-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,060.13 16,222.35 16,745.28
CAD 17,703.44 17,882.26 18,458.70
CNY 3,372.07 3,406.13 3,516.46
EUR 24,263.11 24,508.19 25,622.23
GBP 28,523.96 28,812.08 29,740.84
HKD 2,880.36 2,909.45 3,003.24
JPY 177.60 179.40 188.03
SGD 16,477.71 16,644.15 17,180.67
USD 23,030.00 23,060.00 23,340.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây