Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ năm - 28/07/2022 23:20
Ngày 27/7/2022, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với quan điểm là Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát triển nguồn nhân lực gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phải hài hòa về cơ cấu và cân đối nhân lực theo ngành, lĩnh vực để phát huy cao nhất những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ; tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức hành chính nhà nước, chú trọng nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý, kinh doanh giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề; tạo môi trường lao động thuận lợi nhằm thu hút, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Theo đó, mục tiêu đặt ra là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk có quy mô, cơ cấu, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điểu kiện hội nhập quốc tế sâu rộng. Chú trọng công tác đào tạo nghề, phát triển và định hướng đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, đa dạng hóa hình thức, phương pháp đào tạo nghề phù hợp với đối tượng, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, đáp ứng yêu cầu kinh tế số, hình thành đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học - công nghệ hàng đầu khu vực Tây Nguyên. Nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực là người đồng bào dân tộc tại chỗ về tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ trí thức, doanh nhân, cán bộ người dân tộc thiểu số và lao động trực tiếp có chất lượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Về mục tiêu cụ thể được xác định, trong giai đoạn 2021-2025: Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng của các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như các nhóm ngành du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với đặc điểm của địa phương, vùng. Nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở ở 100% đơn vị xã, phường, thị trấn. Đến năm 2025: 100% công chức, viên chức được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm; trên 88% viên chức đạt chuẩn nghề nghiệp. Phấn đấu tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề đạt 50%; năng suất lao động của tỉnh bằng bình quân chung của cả nước; có 08 bác sỹ trên một vạn dân. Giai đoạn 2026-2030: Tiếp tục thực hiện sắp xếp, hoàn thiện hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng đào tạo nghề cho lao động có chất lượng, kỹ năng và hiệu quả. 100% công chức, viên chức được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm. 100% viên chức đạt chuẩn nghề nghiệp. Phấn đấu đến năm 2030, năng suất lao động của tỉnh cao hơn bình quân chung của cả nước.
Để đạt được mục tiêu chung và các chỉ tiêu cụ thể về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhiệm vụ và giải pháp phải thực hiện: Một là, Nâng cao nhận thức về phát triển nguồn nhân lực. Hai là, Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Ba là, Nâng cao quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực. Bốn là, Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Năm là, Thực hiện tốt các chế độ, chính sách phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Sáu là, Huy động nguồn lực đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh kết hợp chặt chẽ hợp tác trong nước và quốc tế trong phát triển nguồn nhân lực. Bảy là, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu nguồn nhân lực. 
Từ quan điểm, mục tiêu và các giải pháp đã đặt ra, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung quán triệt nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nguồn tin: Trần Quang Phúc - Phòng Xúc tiến Thương mại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
CCHC
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,162.14 16,325.39 16,851.41
CAD 17,855.54 18,035.90 18,617.03
CNY 3,396.43 3,430.74 3,541.81
EUR 23,498.00 23,735.35 24,813.92
GBP 27,761.87 28,042.29 28,945.83
HKD 2,907.15 2,936.52 3,031.13
JPY 170.70 172.43 180.72
SGD 16,634.59 16,802.62 17,344.01
USD 23,220.00 23,250.00 23,530.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây