Chủ động nhận diện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ hai - 17/08/2020 23:14
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định công tác đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trên mặt trận tư tưởng.
 Trong các kỳ đại hội đại biểu toàn quốc, Đảng luôn nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, khẳng định tính xuyên suốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
 Những năm đầu đổi mới, nhất là khi hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng ta và tuyên bố chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng sẽ sụp đổ trong ngày một, ngày hai. Với chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân quyền”, “dân tộc”, “tự do tôn giáo, tín ngưỡng”…, các thế lực thù địch đã tung ra quan điểm sai trái với mục đích gây hoang mang, dao động lòng dân về hệ tư tưởng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng rêu rao những luận điệu, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng ta; đồng thời, đề cao chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, tán dương chủ nghĩa tư bản… hòng làm phai nhạt lý tưởng cách mạng và mưu đồ thay thế chế độ chính trị ở nước ta.
Do đó, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994), Đảng ta xác định bốn nguy cơ, trong đó nguy cơ về âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngang hàng với ba nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội.
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), Đảng ta đề ra nhiệm vụ “phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch” nhằm uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái thù địch, những biểu hiện dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin về chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng.
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001), Đảng xác định: “Đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch” là một trong những nội dung chủ yếu, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006), Đảng ta khẳng định: “Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn diễn biến hòa bình, âm mưu lật đổ” nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011), Đảng ta định hướng: “Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta” là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh.
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016), Đảng chỉ rõ: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”.
 Đồng thời nhấn mạnh: Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 images2917766 36
Tổ chức hội thảo khoa học là một trong những hình thức để bảo vệ, vận dụng hiệu quả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. Ảnh: Quỳnh Anh
Vì thế, để bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài.
 Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” với nhiều nội dung quan trọng. Nghị quyết 35 nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Tác giả: H Yer

Nguồn tin: (Cẩm Trang- Báo Đắk LắkĐiện tử )

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
CCHC
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,671.11 15,829.40 16,339.59
CAD 17,616.84 17,794.79 18,368.32
CNY 3,396.42 3,430.73 3,541.84
EUR 23,856.80 24,097.78 25,193.05
GBP 27,648.23 27,927.51 28,827.62
HKD 2,888.88 2,918.06 3,012.11
JPY 166.28 167.96 176.04
SGD 16,342.89 16,507.97 17,040.03
USD 23,090.00 23,120.00 23,400.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây