Giá cả thị trường ngày 07/05/2018 (Tham khảo)

GIÁ CÀ PHÊ

Thứ 2 - 07/05/2018

Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn

Gửi kho (mua vào) : 36.8 => 37.0 (đ/kg)

Doanh nghiệp chào mua nhân xô (BMT)

36.9 => 37.1

R2_5% đen vỡ 1723

TT mua tự do : 37.0 => 37.2 (đ/kg)

Bán R2 5% đen vỡ 39.2 => 39.3 (đ/kg) R1_Scr16_2% đen vỡ 1773

HCM (chào mua): 37.1 => 37.3 (đ/kg)

Bán R1 S16_2% đen vỡ

40.4 => 40.5 (đ/kg)

R1_Scr18_2% đen vỡ 1788

HCM chào mua R1, sàng16

[38.1 => 38.2] (đ/kg)

HCM chào mua R1, sàng18

[38.3 => 38.4] (đ/kg)

 

Bán R1 S18_2% đen vỡ

40.7 => 40.8 (đ/kg)

R1_Scr16_0.1% đen 1828
Bán R1 S16_0.1% đen

41.6 => 41.7 (đ/kg)

R1_Scr18_0.1% đen 1843 USD/VND 22,730
Bán R1 S18_0.1% đen 42.0 => 42.1 (đ/kg) R1_Scr16 đánh bóng 1883

Cà phê tươi :

- Hái chín: 0 (đ/kg)

- Hái xanh: 0 (đ/kg)

Bán R1 S16 đánh bóng 42.9 => 43.0 (đ/kg) R1_Scr18 đánh bóng 1898 Cà phê Arabica (CB khô - xô): 2703 $/tấn (61.4 đ/kg)
Bán R1 S18 đánh bóng 43.2 => 43.3 (đ/kg) Trừ lùi R2 xô FOB HCM -145 (1686 $/tấn)
Bán Arabica A1/S16,18 chế biến ướt 68.000 => 75.000 (đ/kg)    
Bán Robusta R1/S16,18 chế biến ướt, đánh bóng 57.000 => 60.000 (đ/kg) Chênh lệch Arabica T7 và Robusta T7 = 890 $/tấn (= 40.35 cent/lb)
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2]     [S16 = sàng hạt 16]     [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ]     [No Black = không hạt đen]     [Wet = chế biến ướt]     [Polished = đánh bóng]

THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU

EaH'leo KrôngNăng BuônHồ CưMgar PhướcAn KrôngAna BMT DakMin DakRlap BìnhDương
36.9 36.9 37.0 37.0 36.8 36.8 37.1 36.9 36.8 37.3
BảoLộc DiLinh LâmHà ChưSê IaGrai ĐứcCơ ĐăkHà GiaNghĩa ĐồngNai HCM
36.1 36.0 35.9 37.0 36.9 36.8 36.8 37.0 37.2 37.4

THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B

Mã hàng Số lượng Quy cách Kỳ hạn giao Giá chào bán - 07/05/2018
Việt Nam R2 (5% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 7/18 -90 $/tấn so với giá Liffe T7/18
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 7/18 -40 $/tấn so với giá Liffe T7/18
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 7/18 -25 $/tấn so với giá Liffe T7/18
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 7/18 +15 $/tấn so với giá Liffe T7/18
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 7/18 +30 $/tấn so với giá Liffe T7/18
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 7/18 +70 $/tấn so với giá Liffe T7/18
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 7/18 +85 $/tấn so với giá Liffe T7/18
 
GIÁ CAO SU NGÀY THỨ 2 - 07/05/2018
Giá mủ nước Tham khảo giá thu mua một số loại mủ caosu
Tại vườn Tại nhà máy Mủ chén dây khô 12.400 (đ/kg) Mủ đông khô 11.200 (đ/kg)
Mủ chén dây vừa 10.900 (đ/kg) Mủ đông vừa 10.000 (đ/kg)

270 (đ/độ TSC)

(28.8 tr/tấn)

275 (đ/độ TSC)

(29.3 tr/tấn)

Mủ chén ướt 8.600 (đ/kg) Mủ đông ướt 9.100 (đ/kg)
Mủ tạp 12.400 (đ/kg) Mủ tận thu 4.600 (đ/kg)

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm tư nhân (100 DRC)

SVR CV50 34,900 (đ/kg) SVR 10 33,000 (đ/kg) Latex HA 23,600 (đ/kg)
SVR CV60 34,700 (đ/kg)

SVR 20

32,700 (đ/kg) Latex LA 24,000 (đ/kg)
SVR L 34,200 (đ/kg)

RSS1

34,600 (đ/kg)    
SVR 3L 33,900 (đ/kg) RSS3 34,300 (đ/kg)    
SVR 5 33,400 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm doanh nghiệp (100 DRC)

SVR CV50 36,100 (đ/kg) SVR 10 34,100 (đ/kg) Latex HA 24,800 (đ/kg)
SVR CV60 35,900 (đ/kg)

SVR 20

33,800 (đ/kg) Latex LA 24,900 (đ/kg)
SVR L 35,400 (đ/kg)

RSS1

35,700 (đ/kg)    
SVR 3L 35,100 (đ/kg) RSS3 35,000 (đ/kg)    
SVR 5 34,500 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet
Giá Caosu FOB-HCM
Mã hàng Số lượng (tấn) VRG (usd) Tư nhân (usd) Kỳ hạn giao
SVR CV50 40.32 1630 1580 6/2017
SVR CV60 40.32 1620 1570 6/2017
SVR 3L 100.8 1590 1540 6/2017
SVR 10 0 0 0 0
RSS3 0 0 0 0
SVR 10CV 0 0 0 0
Latex HA 64.5 1125 1075 6/2017
Latex LA 64.5 1130 1090 6/2017

Giá Caosu tại Cửa khẩu Móng Cái

Giá Caosu tại Cửa khẩu Lào Cai

SVR3L 10,900 (NDT/tấn)

SVR3L

11,100 (NDT/tấn)
SVR5 10,700 (NDT/tấn)

SVR5

10,900 (NDT/tấn)
SVR10 10,500 (NDT/tấn)

SVR10

10,700 (NDT/tấn)
SVR20 10,400 (NDT/tấn) SVR20 10,600 (NDT/tấn)
RSS3 10,900 (NDT/tấn) RSS3 11,100 (NDT/tấn)
Giá Caosu Châu Á
RSS4 (Ấn Độ) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Thượng Hải) 1815-13 (usd/tấn)
RSS3 (Singapore) 0 (usd/tấn)
TSR20 (Singapore) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Nhật Bản) 1759-0 (usd/tấn)
RSS3 (Thái Lan) 0 (usd/tấn)

 
 
GIÁ HẠT ĐIỀU

HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN

STT Chủng lọai Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) Tạp chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 17.0 ≤ 10.0 ≤ 4 ≤ 30 ≤ 140 55.000
2 B ≤ 16.0 ≤ 13.0 ≤ 5 ≤ 29 ≤ 150 54.000
3 C ≤ 15.5 ≤ 15.0 ≤ 6 ≤ 28 ≤ 170 53.000
4 D ≤ 15.0 ≤ 17.0 ≤ 7 ≤ 27 ≤ 185 52.000
HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN
STT Chủng loại Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) T¡p chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 12.0 ≤ 12.0 ≤ 4 ≤ 34 ≤ 160 60.000
2 B ≤ 11.0 ≤ 15.0 ≤ 5 ≤ 33 ≤ 170 59.000
3 C ≤ 10.5 ≤ 19.0 ≤ 6 ≤ 32 ≤ 180 58.000
4 D ≤ 10.0 ≤ 20.0 ≤ 7 ≤ 31 ≤ 190 57.000
Giá hạt điều thô phơi khô (chưa bóc vỏ) 52.0-54.0 (đ/kg)
Giá hạt điều tươi 40.0-41.0 (đ/kg)

Giá điều thô nhập khẩu vào Việt Nam

Giá điều thô xuất khẩu

Cảng đi Tuticorin Sea - Cảng đến Việt Nam ($/tấn)

Mozambique

0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Indonesia 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Gambia 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Tazania 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Bờ Biển Ngà 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Ghana 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Nigeria 0 0 ($/tấn)

Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (usd/lb)

W240

4.95 - 5.10

DW 4.30 - 4.50

W320

4.85 - 4.95

TÁCH (SSW & Butts) 3.60 - 3.70
W450 4.75 - 4.85 Vỡ (Splits) 3.50 - 3.60

SW320

4.65 - 4.75

Mảnh 0.00 - 0.00

Tuyên bố trách nhiệm : Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người dùng mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này ... !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây