Sở Công Thương Đắk Lắk Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương năm 2019

Thứ năm - 25/04/2019 23:47 270 0
Nhằm triển khai Kế hoạch số 11462/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Ngày 29/3/2019 Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 346/KH-SCT về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương năm 2019 như sau:
Sở Công Thương Đắk Lắk Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương năm 2019

Mục đích: Triển khai có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan gắn liền với thực thi pháp luật và nhiệm vụ chính trị của ngành tạo chuyển biến tuân thủ, chấp hành pháp luật góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.

Yêu cầu: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được duy trì thường xuyên, triển khai có chọn lọc và hiệu quả. Gắn công tác PBGDPL với giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu và chấp hành pháp luật.

Các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

2. Triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

3. Thực hiện tổng hợp, báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành theo quy định.

Đối tượng và hình thức phố biến, giáo dục pháp luật:

Toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Công Thương.

Tổ chức phổ biến thông qua hình thức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật.

Tổ chức thực hiện:

Giao các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ

 

Tác giả bài viết: Huyền Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây