Cơ cấu tổ chức

Địa chỉ: 49 Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Điện thoại: 02623.952.635                               Fax: 02623.952.635
Email: congthuong.daklak.gov.vn
I/ Ban lãnh đạo Sở
1/ Giám đốc: Phạm Thái
Email: thaip@congthuong.daklak.gov.vn
2/ Phó Giám đốc: Huỳnh Ngọc Dương
Mobi: 0913.435.508
Email : duonghn@congthuong.daklak.gov.vn
3/ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nghiêm
Điện thoại: 0933.865.668
Mobi: 02623.505.577
Email: nghiemvn@congthuong.daklak.gov.vn
4/ Phó Giám đốc: Trương Công Hồng
Điện thoại:
Mobi: 0913.434.013
Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
5/ Phó Giám đốc: Vũ Đình Trưng
Điện thoại: 02623.957.688
Mobi: 0905.052.125
Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
II/ Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc
1/ Văn phòng Sở
- Chánh văn phòng:  Võ Đình Đoan
  Điện thoại: 02623.911.212
  Mobi: 0913.474.697
  Email: doanvd@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Minh Hai
 Điện thoại: 02623.965.777
     Mobi: 0934.987.676
     Email: haintm@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Chánh văn phòng: Huỳnh Thị Phương
     Điện thoại:
     Mobi: 0901.937.123
     Email: tiendv@congthuong.daklak.gov.vn
2/Thanh tra
 • Chánh Thanh tra: Hồ Đồng Nghĩa
     Điện thoại: 02623.957.687
     Mobi: 0914.064.688
     Email: nghiahd@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Ngọc Lâm
     Điện thoại:
     Mobi: 0905.176.777
     Email: lamnn@congthuong.daklak.gov.vn
3/Phòng Kế hoạch tài chính
 • Trưởng phòng: Nguyễn Như Thành
    Điện thoại:
     Mobi: 0906.412.458
     Email: thanhnn@congthuong.daklak.gov.v     Điện thoại:
     Mobi: 0913.436.665
     Emsail: thongnn@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Võ Anh Thơ
    Điện thoại:
     Mobi: 01674.446.807
     Email: thova@congthuong.daklak.gov.vn
4/ Phòng Quản lý Thương mại
 • Trưởng phòng: Trần Trọng Lưu
     Điện thoại:
     Mobi: 0962.070.777
     Email: luutt@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Phạm Thị Bích Nguyên
    Điện thoại:
     Mobi: 0905.505.737
     Email: nguyenptb@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Võ Quốc Oánh
    Điện thoại:
     Mobi: 0936.455.557
     Email: oanhvq@congthuong.daklak.gov.vn
5/Phòng Quản lý Công nghiệp
 • Trưởng phòng: Ngô Văn Tượng 
 Điện thoại:
     Mobi: 0914.588.811
     Email: tuongnv@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Trần Văn Hóa
      Điện thoại:
     Mobi: 0913.479.899
     Email: hoatv@congthuong.daklak.gov.vn
6/Phòng Quản lý Năng lượng
 • Trưởng phòng: Lê Trần Tự
      Điện thoại:
     Mobi: 0913.448.002
     Email: tult@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Lê Văn Thành
    Điện thoại:
     Mobi: 0983.149.567
     Email: thanhlv@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Lưu Văn Khang
    Điện thoại:
     Mobi: 0942.796.879
     Email: khanglv@congthuong.daklak.gov.vn
7/Phòng Kỹ thuật An toàn & Môi trường
 • Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thông
    Điện thoại:
     Mobi: 0913.436665
     Email: thongnn@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Nguyễn Văn Vượng
     Điện thoại:
     Mobi: 0914.231.818
     Email: vuongnv@congthuong.daklak.gov.vn
8/Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu
 • Trưởng phòng: Đặng Thị Phương Đông
     Điện thoại:
     Mobi: 0905.229.918
     Email: dongdtp@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Trần Thị Hạnh
     Điện thoại:
     Mobi: 0917.958.841
     Email: hanhtt@congthuong.daklak.gov.vn
III/Các đơn vị thuộc và trực thuộc
1/Trung tâm Xúc tiến Thương Mại
 • Giám Đốc : Nguyễn Tú
    Điện thoại:
     Mobi: 0913.435.266
     Email: tun_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Giám Đốc : Đoàn Thượng Phấn
     Điện thoại:
     Mobi: 0978.053.979
     Email: phandt_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Giám Đốc : Nguyễn Thanh Hùng
     Điện thoại:
     Mobi: 0908.632.539
     Email: hungnt_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
2/Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp
 • Giám Đốc : Trương Ngọc Minh
     Điện thoại: 02623.958.590
     Mobi: 0938.877.757
     Email:
 • Phó Giám Đốc : Vũ Ngọc Anh
     Điện thoại: 026203.496.288
     Mobi: 0983.469.748
     Email: anhvn_khuyencong@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Giám Đốc : Phan Hữu Thành
     Điện thoại: 02623.918.889
     Mobi: 0905.155.887
     Email: thanhph_khuyencong@congthuong.daklak.gov.vn
so do bo may cua so 3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây