Cơ cấu tổ chức

I/ Ban lãnh đạo Sở
1/ Giám đốc: Lưu Văn Khôi
Điện thoại di động: 0914.122.868
Email: khoilv@congthuong.daklak.gov.vn
2/ Phó Giám đốc: Huỳnh Ngọc Dương
Điện thoại di động: 0913.435.508
Email : duonghn@congthuong.daklak.gov.vn
3/ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nghiêm
Điện thoại di động: 0933.865.668
Điện thoại: 02623.505.577
Email: nghiemvn@congthuong.daklak.gov.vn
4/ Phó Giám đốc: Trương Công Hồng
Điện thoại di động: 0913.434.013
Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
5/ Phó Giám đốc: Vũ Đình Trưng
Điện thoại: 02623.957.688
Điện thoại di động: 0905.052.125
Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
II/ Lãnh đạo các phòng Sở
1/ Văn phòng Sở
- Chánh văn phòng:
 Võ Đình Đoan
  Điện thoại: 02623.911.212
  Mobi: 0913.474.697
  Email: doanvd@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Minh Hai
 Điện thoại: 02623.965.777
     Mobi: 0934.987.676
     Email: haintm@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Chánh văn phòng: Huỳnh Thị Phương
     Điện thoại:
     Mobi: 0901.937.123
     Email: phuonght@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Chánh văn phòng: Trần Thị Hạnh
     Điện thoại:
     Mobi: 0917.958.841
     Email: hanhtt@congthuong.daklak.gov.vn
2/Thanh tra
Chánh Thanh tra:
Nguyễn Ngọc Lâm
     Điện thoại:
     Mobi: 0905.176.777
     Email: lamnn@congthuong.daklak.gov.vn
Phó chánh thanh tra : Nguyễn Thanh Hùng
     Điện thoại:
     Mobi: 0918.632.539
     Email: 
Phó chánh thanh tra : Võ Thanh Châu 
     Điện thoại:
     Mobi: 0913436918
3/Phòng Kế hoạch - tài chính - Tổng hợp
Trưởng phòng:
Nguyễn Như Thành
    Điện thoại:
     Mobi: 0906.412.458
     Email: thanhnn@congthuong.daklak.gov.v
Phó trưởng phòng: Lương Văn Phê
Điện thoại: 01232.676.868
Email: phelv@congthuong.daklak.gov.vn
    Điện thoại:
     Mobi: 0913.436.665
     Emsail: thongnn@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Võ Anh Thơ
    Điện thoại:
     Mobi: 01674.446.807
     Email: thova@congthuong.daklak.gov.vn
4/ Phòng Quản lý Thương mại
Trưởng phòng:
Trần Trọng Lưu
     Điện thoại:
     Mobi: 0962.070.777
     Email: luutt@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Phạm Thị Bích Nguyên
    Điện thoại:
     Mobi: 0905.505.737
     Email: nguyenptb@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Võ Quốc Oánh
    Điện thoại:
     Mobi: 0936.455.557
     Email: oanhvq@congthuong.daklak.gov.vn
5/Phòng Quản lý Công nghiệp
Trưởng phòng:
Ngô Văn Tượng 
 Điện thoại:
     Mobi: 0914.588.811
     Email: tuongnv@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Trần Văn Hóa
      Điện thoại:
     Mobi: 0913.479.899
     Email: hoatv@congthuong.daklak.gov.vn
6/Phòng Quản lý Năng lượng
Trưởng phòng:
Lê Trần Tự
      Điện thoại:
     Mobi: 0913.448.002
     Email: tult@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Lê Văn Thành
    Điện thoại:
     Mobi: 0983.149.567
     Email: thanhlv@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Lưu Văn Khang
    Điện thoại:
     Mobi: 0942.796.879
     Email: khanglv@congthuong.daklak.gov.vn
7/Phòng Kỹ thuật An toàn & Môi trường
Trưởng phòng:
Nguyễn Ngọc Thông
    Điện thoại:
     Mobi: 0913.436665
     Email: thongnn@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Vượng
     Điện thoại:
     Mobi: 0914.231.818
     Email: vuongnv@congthuong.daklak.gov.vn
8/Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu
Trưởng phòng
: Đặng Thị Phương Đông
     Điện thoại:
     Mobi: 0905.229.918
     Email: dongdtp@congthuong.daklak.gov.vn
III/Các đơn vị trực thuộc
1/Trung tâm Xúc tiến Thương Mại
Giám Đốc :
Nguyễn Tú
    Điện thoại:
     Mobi: 0913.435.266
     Email: tun_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Giám Đốc : Đoàn Thượng Phấn
     Điện thoại:
     Mobi: 0978.053.979
     Email: phandt_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
2/Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp
Giám Đốc :
Trương Ngọc Minh
     Điện thoại: 02623.958.590
     Mobi: 0938.877.757
     Email:
Phó Giám Đốc : Phan Hữu Thành
     Điện thoại: 02623.918.889
     Mobi: 0905.155.887
     Email: thanhph_khuyencong@congthuong.daklak.gov.vn

so do bo may cua so 4
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây