Quy định cho tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ ba - 12/01/2021 03:30

Quy định cho tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 154/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định cho tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Theo đó, Nghị định này đã ban hành 43 mẫu văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc được thay thế, gồm:
Mẫu số 01 Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)
Mẫu số 02 - Nghị định của Chính phủ (ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...)
- Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục... ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ
Mẫu số 03 Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mẫu số 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (quy định trực tiếp)
Mẫu số 05 - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...)
- Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục... ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Mẫu số 06 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Mẫu số 07 Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (quy định trực tiếp)
Mẫu số 08 - Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (ban hành Quy định...)
- Quy định... ban hành kèm theo thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Mẫu số 09 Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (quy định trực tiếp)
Mẫu số 10 - Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (ban hành Quy định...)
- Quy định... ban hành kèm theo thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Mẫu số 11 Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (quy định trực tiếp)
Mẫu số 12 - Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...)
- Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục... ban hành kèm theo thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Mẫu số 13 Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Mẫu số 14 Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước (quy định trực tiếp)
Mẫu số 15 - Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước (ban hành chuẩn mực kiểm toán nhà nước/quy trình kiểm toán)
- Quy định chuẩn mực kiểm toán nhà nước, quy trình kiểm toán ban hành kèm theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước
Mẫu số 16 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp)
Mẫu số 17 - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (ban hành Quy định/Quy chế...)
- Quy định/Quy chế... ban hành kèm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Mẫu số 18 Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp)
Mẫu số 19 - Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ban hành Quy định/Quy chế...)
- Quy định/Quy chế... ban hành kèm theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mẫu số 20 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện (quy định trực tiếp)
Mẫu số 21 - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện (ban hành Quy định/Quy chế...)
- Quy định/Quy chế... ban hành kèm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện
Mẫu số 22 Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện (quy định trực tiếp)
Mẫu số 23 - Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện (ban hành Quy định/Quy chế...)
- Quy định/Quy chế... ban hành kèm theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mẫu số 24 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã (quy định trực tiếp)
Mẫu số 25 - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã (ban hành Quy định/Quy chế...)
- Quy định/Quy chế... ban hành kèm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã
Mẫu số 26 Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã (quy định trực tiếp)
Mẫu số 27 - Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã (ban hành Quy định/Quy chế...)
- Quy định/Quy chế... ban hành kèm theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã
Mẫu số 28 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp)
Mẫu số 29 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...
Mẫu số 30 Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều
Mẫu số 31 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...)
Mẫu số 32 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều
Mẫu số 33 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...)
Mẫu số 34 Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ sửa đổi, bổ sung một số điều
Mẫu số 35 Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành quy định chuẩn mực kiểm toán nhà nước/quy trình kiểm toán)
Mẫu số 36 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy định/Quy chế...)
Mẫu số 37 Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy định/Quy chế...)
Mẫu số 38 Nghị định của Chính phủ bãi bỏ Nghị định/các nghị định của Chính phủ
Mẫu số 39 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định/các quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Mẫu số 40 Thông tư bãi bỏ Thông tư/các thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Mẫu số 41 Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước bãi bỏ Quyết định/các quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước
Mẫu số 42 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân bãi bỏ Nghị quyết/các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp
Mẫu số 43 Quyết định của Ủy ban nhân dân bãi bỏ Quyết định/các quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp
Nghị định cũng sửa đổi quy định về viện dẫn văn bản có liên quan. Cụ thể, chỉ cần viện dẫn đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản ngày ký ban hành/thông qua khi nhắc đến lần đầu tiên, và ghi loại văn bản, tên văn bản (đối với luật, pháp lệnh); loại văn bản và số, ký hiệu văn bản (đối với các văn bản khác) khi viện dẫn lần sau, thay vì viện dẫn đầy đủ thông tin của văn bản như quy định cũ.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Xem chi tiết Nghị định 154/2020/NĐ-CP tại đây

 

Tác giả: Lê Bích-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
CCHC
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,671.11 15,829.40 16,339.59
CAD 17,616.84 17,794.79 18,368.32
CNY 3,396.42 3,430.73 3,541.84
EUR 23,856.80 24,097.78 25,193.05
GBP 27,648.23 27,927.51 28,827.62
HKD 2,888.88 2,918.06 3,012.11
JPY 166.28 167.96 176.04
SGD 16,342.89 16,507.97 17,040.03
USD 23,090.00 23,120.00 23,400.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây