Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đắk Lắk

Thứ hai - 21/08/2017 21:51
Điện thoại: 0262.3955576 Fax: 0262. 3955493
Hộp thư: thanhph_khuyencong@congthuong.daklak.gov.vn
Địa chỉ: 49 Nguyễn Tất Thành - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
I. Vị trí Chức năng
1. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng phục vụ lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ - CP và lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp.
2. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
3. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương và sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án tham mưu cho lãnh đạo Sở Công Thương trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao.
3. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn và hoạt động khuyến công theo quy định.
5. Tổ chức lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại Trung tâm như: Quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu - thị trường, cơ hôi kinh doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm…
6. Xây dựng, triển khai các chương trình về mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị - công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại tại địa phương.
7. Thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến công, bao gồm:
a) lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
b) Tư vấn về các lĩnh vực: marketing - quản lý tài chính - kế toán - sản xuất - nhân lực, thiết kế mẫu mã và chất lượng sản phẩm, bao bì đóng gói, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư, áp dụng phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh như ISO, GMF, HACCP và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật, phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp tại địa phương;
c) Tổ chức các hoạt động tư vấn khuyến công tại Trung tâm, điểm tư vấn khuyến công ở các xã, huyện, thị trong tỉnh, các Hội chợ triển lãm; tư vấn trực tiếp tại cơ sở; tư vấn qua mạng internet, điện thoại, các phương tiện thông tin đại chúng khác;
d) Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập ở trong nước và ngoài nước về hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.
8. Được ký kết, thực hiện các hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên, trước pháp luật về các hợp đồng do Trung tâm ký kết, thực hiện.
9. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện và hỗ trợ kinh phí cho chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương.
10. Tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.
11. Thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp, bao gồm:
a) Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khu - cụm - điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề nông thôn trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện lực; quy hoạch đô thị, cụm điểm dân cư trên địa bàn tỉnh;
b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu - cụm - điểm công nghiệp, điện, khai thác và chế biến khoáng sản), thương mại, dân dụng và cụm dân cư nông thôn như: Lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án, giám sát thi công;
c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch hơn và vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm;
d) Tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
12. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư công nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm.
13. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
14. Phối hợp với các cơ quan, đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (bao gồm cả việc công nhận làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương).
15. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư.
16. Quản lý các nguồn kinh phí, tài sản được giao và đội ngũ công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.
III. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo Trung tâm:
Giám đốc: Ngô Văn Tượng, ĐT: 0914588811, trực tiếp chỉ đạo phòng Hành chính tổng hợp và phòng Tư vấn
Phó Giám đốc: Phan Hữu Thành, ĐT: 0262.3918889 - 0905155887 trực tiếp chỉ đạo phòng Khuyến Công và Khoa học công nghệ - thông tin
2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:
2.1. Phòng Hành chính tổng hợp: Điện thoại: 0262.3955493

Phó trưởng phòng, phụ trách: Nguyễn Thị Hoài Phương, ĐT: 0945323334
Tham mưu một số lĩnh vực cụ thể:
- Thực hiện công tác kế toán theo quy định;
- Báo cáo kịp thời với các cấp, ngành có liên quan về tài chính của Trung tâm đúng chế độ, theo định kỳ;
- Thực hiện các loại báo cáo tuần, tháng; các loại báo cáo về công tác tổ chức hành chính của Trung tâm gửi các cấp, các ngành;
- Tổ chức, thực hiện tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước;
- Tham gia xây dựng kế hoạch, dự toán chi hàng năm; theo dõi thực hiện các đề án về tài chính; Quyết toán các nguồn vốn; thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật kế toán;
- Kiến nghị các vấn đề liên quan về bộ máy và cán bộ kế toán; Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nâng, hạ bậc lương, các chế độ có liên quan khác của CC-VC-NLĐ;
- Quản lý lưu giữ tài liệu, hồ sơ cán bộ; soạn thảo, các loại văn bản hành chính trong lĩnh vực được giao; Quản lý tài sản trong nội bộ; đề xuất sửa chữa, mua sắm trang thiết bị; Quản lý tiền mặt, các loại giấy có giá trị như tiền, quản lý tài sản (bằng hiện vật);
- Tham mưu công tác phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại theo quy chế;
- Tham mưu công tác nội vụ, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Tham mưu tổ chức thực hiện các hội nghị do Trung tâm tổ chức;
- Tiếp, đón khách; Hướng dẫn khách đến liên hệ, làm việc với đơn vị;
- Nhận, gởi, lưu trữ  tài liệu; công văn đi đến khi đã trình lãnh đạo xử lý;
- Thực hiện công việc tạp vụ, lái xe;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
2.2. Phòng Khuyến công: Điện thoại: 0262.3955576
Trưởng phòng: Đỗ Tiến Thảo, ĐT: 0943817674
Lĩnh vực tham mưu thực hiện cụ thể:
- Chủ trì các đề án khuyến công; tổng hợp, xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch khuyến công hàng năm, giai đoạn; trên cơ sở nguồn kinh phí được giao;
       - Xây dựng, thẩm định hoặc trình thẩm định, phê duyệt trên cơ sở thống nhất các nội dung của tổ thẩm định; hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án/chương trình theo các lĩnh vực sau:
+ Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp;
+ Nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công theo các chương trình hợp tác quốc tế và các chương trình khác;
+ Xây dựng và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công (nếu được cấp có thẩm quyền cho phép);
+ Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công;
       - Chủ trì, phối hợp với các phòng thực hiện Chương trình giảm tổn thất sau thu hoạch;
       - Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu tiểu;
- Thực hiện các báo cáo chuyên đề về khuyến công, tham luận khuyến công;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
2.3. Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp: Điện thoại: 0262.3988140
Phụ trách phòng: Phó trưởng phòng Mai Thị Thanh, ĐT: 0981897579
Tham mưu một số lĩnh vực cụ thể:
- Xây dựng, thẩm định hoặc trình thẩm định, phê duyệt; hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án/chương trình theo các lĩnh vực sau:
+ Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp thông qua các hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn. Hỗ trợ khởi sự, thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn. Hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn;
+ Tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc: Lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp; liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới. Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sách khoa học công nghệ, chính sách tài chính - tín dụng và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước;
+ Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề. Hỗ trợ xây dựng các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp;
+ Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp;
+ Hỗ trợ tư vấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp. Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn;
-  Chủ trì thực hiện chương trình về áp dụng sản xuất sạch hơn;
- Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Thực hiện dịch vụ tư vấn có thu thuộc các lĩnh vực:
+ Tư vấn lập các đề án khuyến công (do các đơn vị thụ hưởng lập);
+ Lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật - Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu cụm điểm công nghiệp, điện, khai thác và chế biến khoáng sản), thương mại dân dụng và cụm dân cư nông thôn; các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư mới và đầu tư mở rộng); dự án về xử lý môi trường; sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (kể cả thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công) giám sát các công trình điện đến cấp điện áp 35 KV, tổ chức đấu thầu, quản lý dự án;
+ Tư vấn lập dự án quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khu cụm điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề nông thôn trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện lực, quy hoạch đô thị, cụm điểm dân cư trên địa bàn tỉnh;
+ Thẩm định các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán);
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
2.4. Phòng Khoa học công nghệ và thông tin: ĐT: 0262.3955528
Trưởng phòng: Nguyễn Bình Thiên, ĐT: 0905499964
Lĩnh vực tham mưu thực hiện cụ thể:
- Xây dựng, thẩm định hoặc trình thẩm định, phê duyệt; hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án/chương trình theo các lĩnh vực sau:
+ Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động;
+ Phối hợp xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn;
+ Tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu;
+ Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, thông qua các hình thức như: Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin, ấn phẩm; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác;
+ Hỗ trợ và đầu tư xây dựng phòng trưng bày, quảng bá sản phẩm CN-TTCN;
+ Xây dựng, duy trì và phổ biến các cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về khuyến công, sản xuất sạch hơn;
- Thực hiện các chương trình có phối hợp với các sở ngành và tổ chức khác có liên quan;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
3. Biên chế:
a) Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Công Thương và do Giám đốc Sở Công thương phân bổ cho Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ;
b) Tùy theo khối lượng, quy mô công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp của địa phương, Giám đốc Trung tâm được quyền ký hợp đồng lao động, xây dựng mạng lưới cộng tác viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
IV. Kinh phí hoạt động
Kinh phí hoạt động của Trung tâm Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk hình thành từ các nguồn sau:
1. Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Trung tâm Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk theo quy định của đơn vị sự nghiệp.
2. Kinh phí khuyến công địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh giao để thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương hàng năm.
3. Kinh phí khuyến công quốc gia từ Hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia với Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương.
4. Phí, lệ phí và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật từ các hoạt động tư vấn khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư.
5. Tài trợ, đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

Quyết định thành lập Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp
Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp
Quyết định Ban hành quy chế và hoạt động của Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,892.60 16,053.14 16,570.65
CAD 17,617.07 17,795.02 18,368.69
CNY 3,382.51 3,416.68 3,527.36
EUR 23,879.54 24,120.75 25,217.23
GBP 28,128.10 28,412.23 29,328.16
HKD 2,877.21 2,906.28 2,999.97
JPY 176.49 178.27 186.84
SGD 16,356.25 16,521.46 17,054.07
USD 23,000.00 23,030.00 23,310.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây