Ban giám đốc

1. Ông Phạm Thái Giám đốc Sở
- Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công thương. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch ngành công thương, công tác tổ chức cán bộ; công tác nội chính, thi đua khen thưởng và kỹ luật;
- Chủ tài khoản các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công thương;
- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch & Tài chính và Thanh tra Sở ;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Năng;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công; 
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ông Huỳnh Ngọc Dương, Phó Giám đốc thường trực Sở
- Thay mặt  Giám đốc chỉ đạo và giải quyết các công việc của Giám đốc, khi Giám đốc vắng mặt tại trụ sở cơ quan hoặc được  Giám đốc ủy quyền; giải quyết các công việc cấp bách của Phó Giám đốc khác khi Phó Giám đốc đó vắng mặt theo sự phân công của  Giám đốc;
- Chủ tài khoản thứ 2 các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công thương; 
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu; 
Chỉ đạo việc kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư thương mại, hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, hỗ trợ các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu; tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu; thực hiện việc hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Thương mại điện tử và Trung tâm Xúc tiến Thương mại;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Cư Kuin, Lăk và  Krông Bông;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;  
- Các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của  Giám đốc  Sở.

3. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Phó Giám đốc Sở
 - Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực quản lý nhà nước về thương mại, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và quản lý thị trường.    
- Trực tiếp phụ trách phòng: Quản lý Thương mại và Chi cục Quản lý thị trường;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Mgar;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;  
- Các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của  Giám đốc  Sở.

4. Ông Trương Công Hồng, Phó Giám đốc Sở
-  Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về năng lượng, thủy điện, kỹ thuật an toàn, môi trường và khoa học công nghệ;
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Năng lượng và Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Krông Ana, Buôn Đôn và Ea Súp;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;
- Các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của  Giám đốc  Sở .

5. Ông Vũ Đình Trưng, Phó Giám đốc Sở                
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực về  Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp;
- Trực tiếp phụ trách: Quản lý Công nghiệp và Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Ea Hleo và  Krông Búk;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;  
- Các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của  Giám đốc  Sở .
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây