Sở Công Thương Đắk Lắk

https://socongthuong.daklak.gov.vn


Giá cả thị trường ngày 29/8/2018 (Tham khảo tại đây)

GIÁ CÀ PHÊ

Thứ 4 - 29/08/2018

Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn

Gửi kho (đại lý) : 33.0 => 33.2 (đ/kg)

Doanh nghiệp chào mua nhân xô (tại điểm thu mua các huyện)

33.1 => 33.3

R2_5% đen vỡ 1501

TT mua tự do : 33.2 => 33.4 (đ/kg)

Bán R2 5% đen vỡ 34.9 => 35.0 (đ/kg) R1_Scr16_2% đen vỡ 1551

HCM (chào mua): 33.3 => 33.5 (đ/kg)

Bán R1 S16_2% đen vỡ

36.0 => 36.1 (đ/kg)

R1_Scr18_2% đen vỡ 1566

HCM chào mua R1, sàng16

[34.1 => 34.2] (đ/kg)

HCM chào mua R1, sàng18

[34.3 => 33.4] (đ/kg)

 

Bán R1 S18_2% đen vỡ

36.4 => 36.5 (đ/kg)

R1_Scr16_0.1% đen 1606
Bán R1 S16_0.1% đen

37.3 => 37.4 (đ/kg)

R1_Scr18_0.1% đen 1621 USD/VND 23,260
Bán R1 S18_0.1% đen 37.6 => 37.7 (đ/kg) R1_Scr16 đánh bóng 1661

Cà phê tươi :

- Hái chín: 0 (đ/kg)

- Hái xanh: 0 (đ/kg)

Bán R1 S16 đánh bóng 38.6 => 38.7 (đ/kg) R1_Scr18 đánh bóng 1676 Cà phê Arabica (CB khô - xô): 2272 $/tấn (52.8 đ/kg)
Bán R1 S18 đánh bóng 38.9 => 39.0 (đ/kg) Trừ lùi R2 xô FOB HCM -100 (1436 $/tấn)
Bán Arabica A1/S16,18 chế biến ướt, đen vỡ 0,1% 68.500 => 70.000 (đ/kg)    
Bán Robusta R1/S16,18 chế biến ướt, đen vỡ 0,1% 58.000 => 62.000 (đ/kg) Chênh lệch Arabica T11 và Robusta T11 = 736 $/tấn (= 33.40 cent/lb)
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2]     [S16 = sàng hạt 16]     [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ]     [No Black = không hạt đen]     [Wet = chế biến ướt]     [Polished = đánh bóng]

THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU

EaH'leo KrôngNăng BuônHồ CưMgar PhướcAn KrôngAna BMT DakMin DakRlap BìnhDương
33.1 33.1 33.2 33.2 33.0 33.0 33.3 33.1 33.0 33.5
BảoLộc DiLinh LâmHà ChưSê IaGrai ĐứcCơ ĐăkHà GiaNghĩa ĐồngNai HCM
32.4 32.5 32.3 33.1 33.2 33.0 33.0 33.2 33.4 32.6

THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B

Mã hàng Số lượng Quy cách Kỳ hạn giao Giá chào bán - 29/08/2018
Việt Nam R2 (5% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 9/18 -35 $/tấn so với giá Liffe T11/18
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 9/18 +15 $/tấn so với giá Liffe T11/18
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 9/18 +30 $/tấn so với giá Liffe T11/18
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 9/18 +70 $/tấn so với giá Liffe T11/18
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 9/18 +85 $/tấn so với giá Liffe T11/18
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 9/18 +125 $/tấn so với giá Liffe T11/18
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 9/18 +140 $/tấn so với giá Liffe T11/18
 

GIÁ TIÊU

Dung trọng chuẩn: 500 gr/l, tạp chất 1%, thủy phần 15.0%

 

Đại lý mua tiêu xô đen (đ/kg)

Tiêu đen đầu giá

(Nông dân bán tại nhà)

47.500 - 48.000 (đ/kg)

Tiêu trắng đầu giá 630 gr/l

(Nông dân bán tại nhà)

100.000 - 105.000 (đ/kg)

Giá Tiêu Sàn Ấn Độ sàn NCDEX

Kỳ hạn: T9/2018

38600

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

5896

(usd/tấn)

Dak Lak 48.000 => 48.500

 

 

 

 

Dak Nông 49.000 => 49.500
Phú Yên 48.000 => 48.500
Gia Lai 48.000 => 48.500    
Bà Rịa VT 51.000 => 51.500    
Bình Phước 50.000 => 50.500

TIÊU ĐEN F.O.B HCM (usd/tấn)

FAQ 3100 - 3200

ASTA 3500 - 3600

TIÊU TRẮNG F.O.B HCM (usd/tấn)

ASTA 4500 - 4600

Đồng Nai 49.000 => 49.500

Tải phần mềm tính giá Hạt Tiêu : Tại đây

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 470gr/lít = 45.500 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 450gr/lít = 44.600 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 400gr/lít = 42.300 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 300gr/lít = 37.600 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 250gr/lít = 35.200 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 230gr/lít = 34.300 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 200gr/lít = 32.900 đ/kg

Tham khảo giá chào MUA các DN trong nước

Doanh nghiệp

Giá chào Mua Loại tiêu Tiêu trắng 630 g/l
Thanh Cao - Chưsê 48.000 => 48.500 (đ/kg) Tiêu xô đen

500 g/l, 1%, 15,0%

0 (đ/kg)
Maseco - Chưsê 48.000 => 48.500 (đ/kg) 0 (đ/kg)
DK CN - Chưsê 47.500 => 48.000 (đ/kg)  
HHChư sê 47.500 => 48.000 (đ/kg) 0 (đ/kg)
GIÁ CHÀO F.O.B

FAQ

  Giá chào Bán ASTA Giá chào Bán
Tiêu đen (FAQ,200 g/l)   2,765 ($/tấn) Tiêu đen (ASTA,200 g/l) 0 ($/tấn)
Tiêu đen (FAQ,230 g/l)   2,800 ($/tấn) Tiêu đen (ASTA,230 g/l) 0 ($/tấn)
Tiêu đen (FAQ,250 g/l)   2,820 ($/tấn) Tiêu đen (ASTA,250 g/l) 0 ($/tấn)
Tiêu đen (FAQ,300 g/l)   2,875 ($/tấn) Tiêu đen (ASTA,300 g/l) 0 ($/tấn)
Tiêu đen (FAQ,450 g/l)   3,040 ($/tấn) Tiêu đen (ASTA,450 g/l) 0 ($/tấn)
Tiêu đen (FAQ,470 g/l)   3,060 ($/tấn) Tiêu đen (ASTA,470 g/l) 0 ($/tấn)
Tiêu đen (FAQ,500 g/l)   3,090 ($/tấn) Tiêu đen (ASTA,500 g/l) 0 ($/tấn)
Tiêu đen (FAQ,550 g/l)   3,145 ($/tấn) Tiêu đen (ASTA,550 g/l) 0 ($/tấn)
Tiêu trắng (FAQ,630 g/l)   4,460 ($/tấn) Tiêu trắng (ASTA,630 g/l) 0 ($/tấn)
Ghi chú : Tiêu đen FAQ, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max

..............Tiêu trắng FAQ dung trọng 630gr/l, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max, hạt đen 2.0% max.

 
GIÁ HẠT ĐIỀU

HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN

STT Chủng lọai Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) Tạp chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 17.0 ≤ 10.0 ≤ 4 ≤ 30 ≤ 140 44.000
2 B ≤ 16.0 ≤ 13.0 ≤ 5 ≤ 29 ≤ 150 43.000
3 C ≤ 15.5 ≤ 15.0 ≤ 6 ≤ 28 ≤ 170 42.000
4 D ≤ 15.0 ≤ 17.0 ≤ 7 ≤ 27 ≤ 185 41.000
HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN
STT Chủng loại Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) T¡p chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 12.0 ≤ 12.0 ≤ 4 ≤ 34 ≤ 160 48.000
2 B ≤ 11.0 ≤ 15.0 ≤ 5 ≤ 33 ≤ 170 47.000
3 C ≤ 10.5 ≤ 19.0 ≤ 6 ≤ 32 ≤ 180 46.000
4 D ≤ 10.0 ≤ 20.0 ≤ 7 ≤ 31 ≤ 190 45.000
Giá hạt điều thô phơi khô (chưa bóc vỏ) 41.0-43.0 (đ/kg)
Giá hạt điều tươi 28.0-30.0 (đ/kg)

Giá điều thô nhập khẩu vào Việt Nam

Giá điều thô xuất khẩu

Cảng đi Tuticorin Sea - Cảng đến Việt Nam ($/tấn)

Mozambique

0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Indonesia 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Gambia 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Tazania 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Bờ Biển Ngà 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Ghana 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Nigeria 0 0 ($/tấn)

Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (usd/lb)

W240

4.30 - 4.35

DW 3.75 - 3.90

W320

4.05 - 4.10

TÁCH (SSW & Butts) 3.60 - 3.65
W450 3.75 - 3.90 Vỡ (Splits) 3.50 - 3.55

SW320

3.75 - 3.90

Mảnh 2.55 - 2.60
 

HẠT CACAO

Thế giới

Lên men Cargill chưa cộng thưởng CL

Lên men Armajaro

Cacao tươi

2320 usd/tấn

-26$

48.000 đ/kg

52.500 đ/kg

0 đ/kg

 
GIÁ CAO SU NGÀY THỨ 4 - 29/08/2018
Giá mủ nước Tham khảo giá thu mua một số loại mủ caosu
Tại vườn Tại nhà máy Mủ chén dây khô 10.400 (đ/kg) Mủ đông khô 9.400 (đ/kg)
Mủ chén dây vừa 9.200 (đ/kg) Mủ đông vừa 8.400 (đ/kg)

237 (đ/độ TSC)

(25.3 tr/tấn)

242 (đ/độ TSC)

(25.8 tr/tấn)

Mủ chén ướt 7.200 (đ/kg) Mủ đông ướt 7.600 (đ/kg)
Mủ tạp 10.400 (đ/kg) Mủ tận thu 3.800 (đ/kg)

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm tư nhân (100 DRC)

SVR CV50 31,400 (đ/kg) SVR 10 29,400 (đ/kg) Latex HA 20,700 (đ/kg)
SVR CV60 31,200 (đ/kg)

SVR 20

29,100 (đ/kg) Latex LA 21,000 (đ/kg)
SVR L 30,400 (đ/kg)

RSS1

31,100 (đ/kg)    
SVR 3L 30,200 (đ/kg) RSS3 30,400 (đ/kg)    
SVR 5 29,800 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm doanh nghiệp (100 DRC)

SVR CV50 32,500 (đ/kg) SVR 10 30,500 (đ/kg) Latex HA 21,600 (đ/kg)
SVR CV60 32,300 (đ/kg)

SVR 20

30,300 (đ/kg) Latex LA 21,900 (đ/kg)
SVR L 31,500 (đ/kg)

RSS1

32,200 (đ/kg)    
SVR 3L 31,300 (đ/kg) RSS3 31,500 (đ/kg)    
SVR 5 30,900 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet
Giá Caosu FOB-HCM
Mã hàng Số lượng (tấn) VRG (usd) Tư nhân (usd) Kỳ hạn giao
SVR CV50 40.32 1470 1420 8/2018
SVR CV60 40.32 1460 1410 8/2018
SVR 3L 100.80 1440 1390 8/2018
SVR 10 0 0 0 0
RSS3 40.00 1480 1430 8/2018
SVR 10CV 0 0 0 0
Latex HA 43.0 960 910 8/2018
Latex LA 43.0 975 925 8/2018

Giá Caosu tại Cửa khẩu Móng Cái

Giá Caosu tại Cửa khẩu Lào Cai

SVR3L 9,700 (NDT/tấn)

SVR3L

9,900 (NDT/tấn)
SVR5 9,600 (NDT/tấn)

SVR5

9,800 (NDT/tấn)
SVR10 9,400 (NDT/tấn)

SVR10

9,600 (NDT/tấn)
SVR20 9,300 (NDT/tấn) SVR20 9,500 (NDT/tấn)
RSS3 9,800 (NDT/tấn) RSS3 10,000 (NDT/tấn)
Giá Caosu Châu Á
RSS4 (Ấn Độ) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Thượng Hải) 1820-3 (usd/tấn)
RSS3 (Singapore) 0 (usd/tấn)
TSR20 (Singapore) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Nhật Bản) 1551+2 (usd/tấn)
RSS3 (Thái Lan) 0 (usd/tấn)
 
GIÁ SẮN (MÌ)

Giá sắn lát ngày 29/08/2018

Tinh bột sắn ngày 29/08/2018

F.O.B Quy Nhơn

255 (usd/tấn) Tinh bột sắn F.O.B - HCM

530-535 (usd/tấn)

Tinh bột sắn F.O.B - Bangkok

530 (usd/tấn)

Sắn lát khô Quy Nhơn 5.920 - 5.940 (đ/kg)

Tinh bột sắn ADF Lạng Sơn

3.400-3.500 (NDT/tấn)

Giá nguyên liệu củ sắn tươi ngày 29/08/2018 (trữ bột 30%)

Tây Ninh (mì Campuchia & Nội địa) 3.300 - 3.400 (đ/kg)
Đắk Lắk

Tạ nhà máy 0(đ/kg)

Tại ruộng 0 (đ/kg)

Phú Yên 0 (đ/kg)
Gia Lai 0 (đ/kg)
KonTum

0 (đ/kg)

Miền bắc (mua xô)

0 (đ/kg)

Giá Sắn Thái Lan 25% độ bột

Sàn AFET - Thái Lan Đơn vị tính Khối lượng

Thời gian giao dịch

0.00 (-0.00) Bath/kg 50 tấn/lô

10h00' - 15h45'

Tham khảo giá sắn Thái Lan
Chủng lọai Giá trong nước (bath/kg) F.O.B Bangkok (usd/tấn)
Củ sắn tươi (30% độ bột) 2.75 - 2.95 Sắn lát khô 225 - 230 (usd/tấn)
Sắn lát khô 6.50 - 7.00 Tinh bột 480 - 490 (usd/tấn)
Tinh bột 15.00 - 15.20 Ethanol 23,21 (bath/lít)

Glucose Syrup (Brix 83%)

18.80 - 19.20

Alcohol (China)

0 (yuan/tấn)

Sorbitol (Brix 70%) 23.40  
 

GIÁ BẮP HẠT (NGÔ HẠT)

Giá thế giới (sàn CME)

Giá Bắp hạt miền bắc

Giá Bắp hạt miền trung tây nguyên

356.25

-5.25 cents/bơ

2,600-2,650 (tươi) 2,700-2,750 (tươi)
4,500-4,450 (khô) 4,500-4,550 (khô)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây