Sở Công Thương Đắk Lắk

https://socongthuong.daklak.gov.vn


Đắk Lắk: Triển khai Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ

Đắk Lắk: Triển khai Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ
Ngày 28/8/2020,Chính phủ ban hành Nghị định 101/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
Nghị định bổ sung quy định tiêu chí thành lập chi cục và tương đương, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cụcCụ thể, chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Được phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng để quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng. Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.
Về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ, chi cục có từ 1-3 phòng được bố trí 1 cấp phó; có từ 4 phòng trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó; chi cục không có phòng được bố trí không quá 2 cấp phó.
Tiêu chí thành lập phòng
Nghị định cũng bổ sung tiêu chí thành lập phòng và tổ chức tương đương phòng, số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng. Cụ thể, phòng thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí:
Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cục.
Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 7 biên chế công chức trở lên.
Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí:
Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của chi cục.
Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 5 biên chế công chức trở lên.
Về số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng, phòng thuộc cục thuộc bộ có từ 7-9  biên chế công chức được bố trí 1 cấp phó; có từ 10-15 biên chế công chức được bố trí không quá 2 cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 cấp phó. Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ có từ 5 đến 7 biên chế công chức được bố trí 1 cấp phó; có từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020.
xem chi tiết Nghị định 101/2020/NĐ-CP tại đây./.

Tác giả: Lê Bích-TTKC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây