Sở Công Thương Đắk Lắk

https://socongthuong.daklak.gov.vn


Giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
Nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Ngành Công Thương góp phần nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng  xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh; giảm chi phí đầu vào, chí phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh dịch COVID- 19.
Thực hiện Nghị Quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
Tăng cường trách nhiệm, tính chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số và các yếu tố môi trường kinh doanh.
 Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các nhiệm vụ cụ thể: Cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và cải cách điều kiện kinh doanh; tập trung dỡ bỏ rào cả đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật; tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; tăng cường cải cách, cắt giảm, đoan giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững; tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19; phát triển hệ sinh thái đổi mới sags tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghệp khỏi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế gắn với thực hiện cải cách trong nước về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tác giả: Mai Thanh - TTKC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây