Sở Công Thương Đắk Lắk

https://socongthuong.daklak.gov.vn


Sở Công Thương Đắk Lắk Phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2021

Ngày 05/03/2021, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 17/QĐ-SCT phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2021. Sở Công thương giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thực hiện Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2021. Với 19 đề án khuyến công tổng kinh phí là 5.039.000.000 đồng (Năm tỷ không trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn). Trong đó: Kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ : 2.250.000.000 đồng; Kinh phí đối ứng của đơn vị thụ hưởng : 2.789.000.000 đồng.
Sở Công Thương Đắk Lắk Phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2021
Học tập và nâng cao năng lực
- Tập huấn về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và phổ biến chính sách khuyến công: Tổ chức 01 lớp tập huấn cho 60 học viên/01 lớp; thời gian 02 ngày/lớp tại huyện, Thị xã. Đối tượng là các cơ sở công nghiệp nông thôn và một số cán bộ quản lý Nhà nước. Nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn và cán bộ quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và  phổ biến chính sách khuyến công.
 - Tập huấn kiến thức sơ chế sau thu hoạch, bảo quản nông sản và phổ biến chính sách khuyến công: Tổ chức 02 lớp tập huấn cho 200 hội viên nông dân trong tỉnh; thời gian 03 ngày/lớp; khảo sát thực tế, học tập một số mô hình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh về ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất, chế biến sơ chế và bảo quản nông sản sau thu hoạch. Học viên được trang bị và nâng cao nhận thức về kiến thức sơ chế bảo quản nông sản sau thu hoạch và các chính sách khuyến công.
- Khảo sát học tập kinh nghiệm công tác khuyến công và quản lý công nghiệp: Tổ chức 01 đoàn khảo sát  học tập kinh nghiệm khuyến công và quản lý công nghiệp, tại một số tỉnh phía Bắc trong thời gian 10 ngày cho 12 người là: Lãnh đạo Sở, viên chức Trung tâm KC&TVPTCN, công chức phòng Quản lý Công nghiệp, công chức phòng Kinh tế - Hạ tầng/phòng Kinh tế cấp huyện, đại diện một số cơ sở CNNT. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ công tác khuyến công và quản lý công nghiệp cho Cán bộ Trung tâm KC & TVPTCN, cán bộ Quản lý Công nghiệp, phòng Kinh tế - Hạ tầng…
Hỗ trợ máy  móc, thiết bị trong sản xuất CN-TTCN trên địa bàn tỉnh
- Hỗ trợ 01 máy sấy lạnh nông sản 30 khay, công suất 120 đến 150kg/mẻ. Chất lượng máy móc thiết bị mới 100% cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Bazan Đỏ, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin trong sản xuất trà mãng cầu.
- Hỗ trợ: 01 máy rang cà phê, công suất 30 kg nguyên liệu/mẻ. Chất lượng máy móc thiết bị mới 100% cho Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Nghĩa Lộc, xã Ea Nam, huyện Ea H'leo trong sản xuất cà phê bột.
- Hỗ trợ 01 máy sấy, công suất 50kg nguyên liệu/mẻ và 01 nồi chiên chân không, công suất 10 kg/nguyên liệu/mẻ. Chất lượng máy móc thiết bị mới 100% cho Hộ Kinh Doanh Phan Văn Thành, tại Xã Ea Sin, huyện Krông Búk trong chế biến trái cây sấy.
- Hỗ trợ máy móc thiết bị  gia công tôn gồm: 01 máy cán tôn 02 tầng. Chất lượng máy móc thiết bị mới 100% cho Hộ kinh doanh vật liệu xây dựng Hùng Mai, tại xã Ea Sol, huyện Ea H'leo trong gia công tôn.
- Hỗ trợ 01 máy đóng gói trà túi lọc, năng suất 25-30 sản phẩm/phút và 01 máy sấy nấm, công suất 30-40kg/mẻ. Chất lượng máy móc thiết bị mới 100% cho Hợp tác xã nấm sạch Tâm Giao tại  xã Pơng Drang, huyện Krông Búk trong sản xuất trà túi lọc từ nấm.
- Hỗ trợ 01 máy rang trong sản xuất cà phê bột, công suất 20kg/nguyên liệu/mẻ. (bao gồm bộ cấp liệu và bộ xử lý khói). Chất lượng máy móc thiết bị mới 100% cho Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Vạn tại xã Chư Kbô, huyện Krông Búk trong sản xuất cà phê bột.
- Hỗ trợ cơ sở đầu tư  máy móc thiết bị  gia công tôn gồm: 01 máy cán tôn hai tầng. Chất lượng máy móc thiết bị mới 100% cho Công ty TNHH TM Hoà Phát tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp trong gia công tôn.
- Hỗ trợ 01 máy sấy lạnh, công suất 50kg/mẻ. Chất lượng máy móc thiết bị mới 100% cho Hợp tác xã nấm linh chi và Dịch vụ nông nghiệp Krông Ana, tại  thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana trong dây chuyền chế biến nấm.
- Hỗ trợ 01 hệ thống máy móc thiết bị bán tự động  sản xuất bún, công suất 300kg kg/giờ. Chất lượng máy móc thiết bị mới 100% cho Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thúy, tại Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana trong sản xuất bún.
- Hỗ trợ 01 máy tách bơ công suất 10 kg/giờ và 01 máy Conching công suất 80 kg/mẻ. Chất lượng máy móc thiết bị mới 100% cho HTX Nông nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ ca cao huyện Ea Kar tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar trong sản xuất bột ca cao và socola.
Cung cấp thông tin về chính sách phát triển công nghiệp
- Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và cấp tỉnh: Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện (tại 02 huyện)  và cấp tỉnh năm 2021. Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm CNNT có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.
- Hỗ trợ xây dựng và nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn. Nhằm hoàn thiện sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ, tăng khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh cho cơ sở. trong năm đăng ký 05 Thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn được hỗ trợ xây dựng và nộp hồ sơ xác nhận đăng ký thương hiệu.
- Tham gia hội chợ - triển lãm, quảng bá giới thiệu  sản phẩm CN-TTCN; Tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia: Tổ chức cho một số cơ sở sản xuất CN - TTCN nông thôn có sản phẩm đặc trưng tham dự các đợt hội chợ triển lãm. Tổ chức trưng bày và hỗ trợ các sản phẩm đạt giải tại khu vực tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia. Tạo điều kiện cho các sản phẩm CN-TTCN trên địa bàn tỉnh và các sản phẩm đạt giải  bình chọn CNNT tiêu biểu tham gia giới thiệu quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh.
Cung cấp thông tin về chính sách phát triển công nghiệp
Duy trì và nâng cấp trang thông tin điện tử ngành công thương Đắk Lắk. Tuyên truyền các hoạt động của ngành công thương.
Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn
Tổ chức, tham gia hội chợ - triển lãm, quảng bá giới thiệu  sản phẩm CN-TTCN; Tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Khu vực: Tổ chức cho một số cơ sở sản xuất CN - TTCN nông thôn có sản phẩm đặc trưng tham dự các đợt hội chợ triển lãm. Đưa các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Khu vực. Tạo điều kiện cho các cơ sở CN-TTCN trên địa bàn tỉnh và các cơ sở có sản phẩm đạt giải  bình chọn CNNT tiêu biểu tham gia giới thiệu quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh.
Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công
Quản lý chung chương trình khuyến công năm 2021: Thẩm định, giám sát, kiểm tra, nghiệm thu quyết toán đề án khuyến công năm 2021; Xây dựng kế hoạch khuyến công; sơ kết, tổng kết. Triển khai xây dựng, thực hiện kế hoạch khuyến công đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo đúng quy định hiện hành.

Tác giả: Lê Bích-TTKC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây