Sở Công Thương Đắk Lắk

https://socongthuong.daklak.gov.vn


Công đoàn ngành công thương: Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 16/7/2019, Công đoàn ngành công thương đã tổ chức: Hội nghị Công đoàn ngành công thương (mở rộng) lần thứ 5, khóa VI thành công tốt đẹp. Đến tham dự có đồng chí Võ Thị Hạnh, phó chủ tịch thường trực LĐLĐ; Đồng chí Hồ Đồng Nghĩa, Đảng ủy viên Đảng Ủy Sở Công thương ĐắkLắk; Đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Chủ tịch Công đoàn ngành công thương và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Các công đoàn cơ sở trực thuộc.
af0a298a3e53da0d8342
 
CNVCLĐ ngành Công Thương trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có sự biến động nhất định do các doanh nghiệp làm ăn khó khăn dẫn đến thu hẹp, thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh... Số lượng CNVCLĐ trong toàn ngành là 3.403 người  trong đó lao động nữ là 1.259 người chiếm 37%. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề của CNVCLĐ ngày càng được nâng lên nhưng không đồng đều giữa các khu vực, tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp quy mô nhỏ tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp. 
Việc làm của CNVCLĐ trong toàn ngành nhìn chung ổn định, người lao động cơ bản được đảm bảo việc làm. Bên cạnh đó, một bộ phận người lao động vẫn còn thiếu việc, do một số doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, thu hẹp sản xuất hoặc tinh giản lao động. Tiền lương của CNVCLĐ khu vực hành chính sự nghiệp ổn định với mức bình quân 5.127.000 đồng/tháng, đối với khu vực sản xuất kinh doanh tiền lương của người lao động đảm bảo cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định với mức bình quân là 5.976.000 đồng/tháng. Hầu hết các đơn vị thanh toán tiền lương đầy đủ cho người lao động. Điều kiện làm việc của CNVCLĐ ngày càng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đầu tư và có những cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp, điều kiện làm việc của người lao động còn ít được cải thiện, đặc biệt là lao động sản xuất trực tiếp vẫn phải làm việc trong điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động không đảm bảo. Đa số CNVCLĐ của ngành là lao động tại chỗ nên tình hình nhà ở tương đối ổn định. Trong đó, số lao động có nhà riêng: 3.028 người (chiếm 89%), số lao động ở nhà tập thể: 154 người (chiếm 4,5%), số lao động ở nhà thuê: 221 người (chiếm 6,5%). Có 28 doanh nghiệp trong ngành hỗ trợ ăn ca cho 1.834 người lao động. Trong đó, có 19 doanh nghiệp tổ chức bếp ăn tập thể cho người lao động, phục vụ 1.125 người; chủ yếu phục vụ bữa ăn giữa ca, mức ăn bình quân từ 15.000 - 20.000 đồng/suất.
Tư tưởng CNVCLĐ trong ngành: tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đại bộ phận yên tâm với công việc đang làm, có sự gắn bó với doanh nghiệp, có ý thức phấn đấu vì sự phát triển của doanh nghiệp. Nguyện vọng của đa số CNVCLĐ là có việc làm, thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống của bản thân và gia đình. 
Hoạt động của công đoàn ngành trong 6 tháng đầu năm: 
Công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ: Về hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”: Công đoàn ngành đã triển khai văn bản hướng dẫn và đôn đốc các CĐCS tổ chức triển khai thực hiện. Các CĐCS triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ bằng nhiều hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động... Trong đó 9 đơn vị tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 827 người lao động. Có 11 đơn vị tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 936 người lao động. Qua các hoạt động hướng ứng Tháng ATVSLĐ ở cơ sở đã giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong công tác ATVSLĐ góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị không tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ, số lượng người lao động tham gia hưởng ứng còn ít.
Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: Các CĐCS đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị CBCC,VC ở các đơn vị HCSN và Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp . Các đơn vị HCSN, doanh nghiệp Nhà nước và một số Công ty cổ phần từ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước tổ chức Hội nghị đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định và đã có tác dụng thực sự trong việc phát huy dân chủ trong hoạt động ở các cơ quan, đơn vị, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Việc tổ chức Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. 
Ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể: CĐCS tại doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể. Đến nay, toàn ngành đã có 32/44 đơn vị ký kết Thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ 72 %. Các bản Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết đã có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm thân thể, ăn giữa ca, thực hiện chính sách bình đẳng giới, tổ chức tham quan nghỉ mát, hiếu, hỉ....  Qua đó, góp phần chăm lo, đảm bảo quyền lợi của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể sao chép các điều khoản của Luật, hết hạn nhưng chưa được ký tiếp.
Công tác chăm lo đời sống đối với đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động xã hội:
Các hoạt động chăm lo đời sống đối với đoàn viên, CNVCLĐ được Công đoàn ngành và các CĐCS quan tâm triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nổi bật giúp đoàn viên, CNVCLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất.
Chương trình Nhà ở “Mái ấm Công đoàn” đã được Công đoàn ngành triển khai đến các CĐCS trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đoàn viên trong ngành đã tham gia ủng hộ với số tiền là 78.110.000 đồng, đã triển khai xây dựng được 01 nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 50.000.000 đồng. 
Công tác thăm hỏi hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức Công đoàn quan tâm kịp thời, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, tháng Công nhân. Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Công đoàn ngành đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy”  với các hoạt động văn hóa văn nghệ, tặng quà, trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”, bốc thăm trúng thưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ thuộc các CĐCS tại Khu Công nghiệp Hòa Phú và CĐCS Công ty May Tây Nguyên . Các CĐCS đã tổ chức thăm hỏi 376 đoàn viên, CNVCLĐ ốm đau, hoặc có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 183.600.000 đồng. 
Trong tháng Công nhân 2019, Công đoàn ngành thăm, tặng 24 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 12.000.000 đồng. Các CĐCS đã tổ chức thăm hỏi 94 đoàn viên, CNVCLĐ ốm đau hoặc có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 27.800.000 đồng. 
Quỹ “Đoàn kết tương trợ Công đoàn”:  Đến nay, có 15 CĐCS xây dựng quỹ “Đoàn kết tương trợ” với số tiền là trên 1,1 tỷ đồng cho đoàn viên, CNLĐ vay để giải quyết những khó khăn đột xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm đoàn viên, CNVCLĐ ngành Công Thương đã tham gia ủng hộ các cuộc vận động xã hội, từ thiện do địa phương phát động như: Quỹ “Vì người nghèo”,  Buôn kết nghĩa… với tổng số tiền là 308.518.000 đồng .
Phong trào thi đua:
Công đoàn ngành đã phát động thi đua trong toàn ngành từ đầu năm đến các CĐCS. Các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của đơn vị cụ thể hoá thành các chỉ tiêu, từng đợt thi đua và tổ chức triển khai phát động thi đua đến đoàn viên, CNLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả, trọng tâm là các phong trào thi đua“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí”... Qua các phong trào thi đua đã động viên đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành tích cực thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
Công tác tuyên truyền giáo dục.
Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn triển khai tổ chức việc tuyên truyền một số chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Công đoàn đến đoàn viên, CNVCLĐ thông qua các hoạt động ngày Pháp luật, tuyên truyền các ngày lễ lớn, kênh thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị, mạng xã hội... Nội dung chủ yếu là học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Luật BHYT, Luật BHXH, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động đã tuyên truyền cho 2.884 lượt người.
Hoạt động tháng Công nhân 2019 được Công đoàn ngành triển khai đến các đơn vị, cơ sở. Các CĐCS đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” với nhiều hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, thăm tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xét hỗ trợ kinh phí xây nhà “Mái ấm Công đoàn”, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… với 1.823 lượt người tham gia. Hoạt động tháng Công nhân đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, góp phần chia sẻ một phần khó khăn, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ. 
220fda73ccaa28f471bb
Trong 6 tháng đầu năm, các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức 27 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập đơn vị... thu hút hơn 953 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, qua đó giúp người lao động được vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích, tránh xa các tệ nạn xã hội. Công đoàn ngành tổ chức Hội thao CNVCLĐ ngành Công Thương lần thứ XII, năm 2019 với 07 môn thi đấu ở 11 nội dung, có 22 CĐCS trực thuộc tham gia với 325 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung .
Công tác tổ chức và xây dựng tổ chức Công đoàn.
Công đoàn ngành Công Thương đến nay có 48 CĐCS đang hoạt động (giảm 04 CĐCS so với năm 2018); trong đó 04 CĐCS thuộc khu vực HCSN, 44 CĐCS thuộc khu vực SXKD với tổng số đoàn viên Công đoàn là 3.291 người; trong đó nữ là 1.238 người.
Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn ngành đã xét, đề nghị Công đoàn cấp trên tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” đối với 07 cá nhân , giới thiệu Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu để LĐLĐ tỉnh tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ; triển khai việc đổi thẻ đoàn viên đến các CĐCS trực thuộc, rà soát các CĐCS ngừng hoạt động hoặc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động và đề nghị LĐLĐ tỉnh cho chủ trương giải thể và tổ chức bàn giao 04 CĐCS thuộc lĩnh vực xây dựng về Công đoàn ngành Giao thông vận tải theo chủ trương của LĐLĐ tỉnh . 
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS: Công đoàn ngành đã đã xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2019 và đã tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, đã kết nạp được 121 đoàn viên và đang hướng dẫn làm thủ tục để thành lập 01 CĐCS. 
Công tác Nữ công. 
Công đoàn ngành đã hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1979 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn tổ chức kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1979 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng với các hoạt động như: Tổ chức tọa đàm, thi nấu ăn, tham quan du lịch…. cho 962 lượt chị em tham gia, với tổng kinh phí là 321.522.000 đồng; 72 chị được khen thưởng với số tiền là 19.600.000 đồng. 
Trong tháng hành động vì trẻ em các CĐCS đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động vui chơi, xem phim, liên hoan, tặng quà, khen thưởng… cho 2.127 cháu thiếu nhi tại cơ sở với tổng kinh phí tổ chức là 353.322.000 đồng. 
Công tác kiểm tra.
Tổng số UBKT Công đoàn gồm có 29 UBKT (01 UBKT Công đoàn ngành và 28 UBKT CĐCS) với 89 Ủy viên. 
- Công đoàn ngành đã ban hành kế hoạch công tác kiểm tra năm 2019. Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành tổ chức 01 cuộc kiểm tra đồng cấp tài chính Công đoàn năm 2018. Công đoàn cơ sở đã tiến hành kiểm tra tài chính 05 cuộc, trong đó kiểm tra cùng cấp  04 cuộc. Trong 6 tháng đầu năm 2019 UBKT công đoàn chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo. 
Việc kiểm tra tài chính và kiểm tra việc chấp hành điều lệ tại CĐCS trực thuộc sẽ được Công đoàn ngành triển tra kiểm tra vào quý III/2019.
UBKT công đoàn các cấp đã tổ chức triển khai việc kiểm tra tài chính công đoàn theo quy định, tuy nhiên số lượng cuộc kiểm tra còn hạn chế.
Công tác tài chính công đoàn:
Việc sử dụng, quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn ngành đúng mục đích, thu chi rõ ràng, mở sổ và sử dụng phần mềm quản lý tài chính, tài sản Công đoàn đúng quy định. 
Tính đến 30/6/2019 Công đoàn cơ sở đã nộp về công đoàn ngành như sau:
Kinh phí: 1.427.631.320 đồng/3.898.000.000 đồng (số LĐLĐ tỉnh giao), đạt 36.61%/năm. Trong đó khối HCSN: 106.487.657/206.000.000 đồng đạt 51.6%;
Đoàn phí: 679.036.957 đồng/1.884.000.000 đồng (số LĐLĐ tỉnh giao), đạt 36.04%/ năm; Trong đó HCSN: 53.243.000 đồng/102.000.000 đồng, đạt 52.1%;
Việc trích nộp nghĩa vụ tài chính lên Công đoàn ngành của một số CĐCS chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời. 
7361ed1afbc31f9d46d2
 
Đánh giá chung: 
Mặc dù, gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhìn chung 6 tháng đầu năm 2019 Công đoàn ngành và các CĐCS đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ sở, nghị quyết của Công đoàn các cấp; đã chủ động, tích cực xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác và tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức chương trình Tết Sum vầy 2019; tổ chức phát động thi đua; tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động nhân “Tháng Công nhân”; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đoàn viên, CNVCLĐ; thường xuyên chú trọng công tác thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên CNVCLĐ vượt khó; thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện… Qua đó, đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành.
Hạn chế, tồn tại: Một số CĐCS còn hạn chế, thụ động chưa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Việc tổ chức Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp có quy mô nhỏ còn gặp nhiều khó khăn, chưa tổ chức đúng theo quy định của pháp luật. Việc triển khai công tác kiểm tra ở CĐCS còn chậm, số cuộc kiểm tra trong 6 tháng đầu năm chưa nhiều. Việc thu nộp kinh phí, đoàn phí của một số đơn vị vẫn còn chậm chưa đạt so với quy định.  
Phương hướng, giải phápthực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ: 
- Phối hợp, tham gia thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động (việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN ...); tham gia xây dựng quy chế làm việc, nội quy lao động; quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn đồng cấp. 
- Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS trong quá trình thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể. Nâng cao chất lượng các Thỏa ước lao động tập thể hướng đến 100% các Thỏa ước lao động tập thể đều có nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho đoàn viên và người lao động.
- Tư vấn pháp luật lao động, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.
Công tác chăm lo đời sống đối với đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động xã hội:
- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội Công đoàn để chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, tập trung vận động đông đảo đoàn viên tham gia ủng hộ Chương trình “Mái ấm công đoàn” để hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; phát triển Quỹ “Đoàn kết tương trợ” để hỗ trợ, giúp đỡ cho đoàn viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và thăm hỏi, động viên kịp thời các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... 
- Triển khai đến đoàn viên, người lao động các Thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động để đoàn viên, người lao động tiếp cận được các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi do các đối tác cung cấp.
- Vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do Công đoàn và địa phương phát động như: Ủng hộ bão lụt, hiến máu nhân đạo, ngày “Vì người nghèo”...
Phong trào thi đua:
- Tổ chức phát động thi đua đến đoàn viên, người lao động gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với năng suất, chất lượng, hiệu quả, “Xanh, Sạch, Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí”... góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao thu nhập đoàn viên và người lao động. 
Công tác tuyên truyền giáo dục.
- Tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết văn bản của tổ chức Công đoàn đến đoàn viên, người lao động.
- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền, đối thoại Luật BHXH, BHYT, BHTN, Bộ luật lao động, Luật Công đoàn đến CNVCLĐ trong ngành.
- Thành lập Đoàn vận động viên ngành Công Thương tham gia Hội thao CNVCLĐ tỉnh Đắk Lắk năm 2019 do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.
- Tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật An toàn vệ sinh lao động trong CNVCLĐ ngành Công Thương.
Công tác tổ chức và xây dựng tổ chức Công đoàn.
- Tập trung công tác củng cố CĐCS và tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp. Hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS hết nhiệm kỳ tổ chức Đại hội.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở.
- Triển khai việc đổi thẻ đoàn viên và tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh.
- Thực hiện công tác phân loại tổ Công đoàn, CĐ bộ phận và CĐCS theo hướng dẫn số 15/HD-LĐLĐ và 14/HD-LĐLĐ, ngày 11/5/2015 của LĐLĐ tỉnh.  
Công tác Nữ công. 
- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công công đoàn, tập trung thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nữ công; tham mưu tổ chức thực hiện hoạt động kỷ niệm 20/10.
Công tác kiểm tra.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và cán bộ kiểm tra.
- CĐN sẽ tổ chức kiểm tra 10 CĐCS vào quý 3/2019.
- UBKT CĐCS tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra tài chính cùng cấp và cấp dưới, tăng cường kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt.
- Xếp loại UBKT, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra theo quy định.  
Công tác tài chính công đoàn.
    - Thực hiện tốt công tác thu, chi, trích nộp đoàn phí, kinh phí Công đoàn theo quy định hiện hành.
- Tập trung thu kinh phí Công đoàn đối với các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn theo Nghị định 191 của Chính phủ.
Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Võ Thị Hạnh – phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại Hội VII công đoàn Việt Nam, chỉ đạo các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Sở Công thương và ý kiến thảo luận: Hội nghị nhất trí thông qua báo cáo Sơ kết hoạt động để thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2019, Ban Chấp hành Công đoàn đề nghị các Ủy Viên Ban chấp hành Công đoàn và các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và động viên đoàn viên, CĐVCLĐ trong ngành đoàn kết, thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của ngành, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tác giả: Phan Hữu Thành - TTKC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây