Sở Công Thương Đắk Lắk

https://socongthuong.daklak.gov.vn


Công đoàn ngành Công Thương Đắk Lắk: Phát động phong trào thi đua năm 2022

Nhằm tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CĐCS và đoàn viên, CNVCLĐ ngành Công Thương tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực” góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Động viên đoàn viên, CNVCLĐ ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với Chương trình “01 triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động góp phần vào việc phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn thiết thực như: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống người lao động.
Công đoàn ngành Công Thương Đắk Lắk: Phát động phong trào thi đua năm 2022
Năm 2022, là năm thứ 2 triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ cức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục tập trung nguồn lực, tích cực tham gia khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; góp phần ổn định việc làm, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk phát động; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2022 với các nội dung chủ yếu  như sau:
Tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, nội dung, thiết thực với từng lĩnh vực, đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tích cực hưởng ứng tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động từ năm 2022 đến năm 2023, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBNĐ tỉnh LĐLĐ tỉnh, phát động và cụ thể hóa các phong trào thi đua theo từng ngành nghề, lĩnh vực để đạt được hiệu quả cao nhất. Cụ thể:
Đối với khu vực sản xuất kinh doanh: Vận động CNLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật, đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.
Đối với khu vực hành chính sự nghiệp: Động viên CBCCVCLĐ phát huy dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa công sở trong lãnh đạo và quản lý, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, sáng tạo”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đối với tổ chức Công đoàn: Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn” nhằm phát huy tính năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, CCVCLĐ tích cực học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; chủ động tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Xây dựng các mô hình, công trình, phần việc của Công đoàn nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn; vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp xây dựng Quỹ xã hội Công đoàn, nhà “Mái ấm Công đoàn”; thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện của tổ chức Công đoàn; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho CNVCLĐ.
Để hoàn thành tốt các nội dung trên công đoàn ngành Công Thương đã đề ra các giải pháp chủ yếu như: Các CĐCS tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng (nếu có), chủ động phối hợp với chuyên môn, cụ thể hoá các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chọn các hình thức, biện pháp, các đợt thi đua phù hợp; tổ chức phát động thi đua và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ về ý nghĩa của phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua trở thành ý thức trách nhiệm tự giác, thường xuyên của từng cá nhân, của các bộ phận và trong toàn đơn vị. Hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký và thực hiện các ý tưởng, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đăng ký các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng các cấp; tiến hành sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời.

 

Tác giả: Mai Thanh - TTKC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây