SỞ CÔNG THƯƠNG ĐẮK LẮK

https://socongthuong.daklak.gov.vn


Giá cả thị trường ngày 21/8/2019 (Tham khảo tại đây)

​​GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT GIÁ CÀ PHÊ 

Thị trường

Giá

Thay đổi

Giá thế giới

Robusta
(ICE Futures EU)

1.304USD

-20USD

Arabica
(ICE Futures US)

92.85USD


-1.70USD

FOB HCM R2

0USD

0USD

Giá nội địa

Đắk Lắk

32.900-33.100VND

Lâm Đồng

32.000-31.900VND

Gia Lai

33.000-33.100VND

Đắk Nông

32.800-33.000VND


GIÁ NÔNG SẢN

Thị trường

Giá

Thay đổi

Hồ tiêu

Đen

43.000VND/kg

Trắng

80.000VND/kg

Hạt điều chẻ thu hồi nhân

Dưới 30%

44.000VND/kg

Trên 30%

48.000VND/kg

Ca cao lên men

Cargill chưa cộng thưởng CL

46.000VND/kg

Armajaro

50.500VND/kg

Cao su mủ nước

Tại vườn 

25.0.trđ/tấn

Tại nhà máy

25.5trđ/tấn

 

GIÁ CÀ PHÊ

Thứ 4 - 21/8/2019

Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn

Gửi kho (đại lý) : 32.9 (đ/kg)

Doanh nghiệp chào mua nhân xô (tại điểm thu mua các huyện)

33.0 (đ/kg)

R2_5% đen vỡ 1434

Thị trường tự do : 33.1 (đ/kg)

Bán R2 5% đen vỡ 33.1 (đ/kg) R1_Scr16_2% đen vỡ 1484

R2.FOB.HCM+200 (=1524 $/tấn)

Bán R1 S16_2% đen vỡ

34.3 (đ/kg)

R1_Scr18_2% đen vỡ 1499

HCM chào mua R1, sàng16

[35.2 => 35.3] (đ/kg)

HCM chào mua R1, sàng18

[35.4 => 35.5] (đ/kg)

 

Bán R1 S18_2% đen vỡ

34.6 (đ/kg)

R1_Scr16_0.1% đen 1539
Bán R1 S16_0.1% đen

35.6 (đ/kg)

R1_Scr18_0.1% đen 1554 USD/VND 23,145
Bán R1 S18_0.1% đen 35.9 (đ/kg) R1_Scr16 đánh bóng 1594

Cà phê tươi :

- Vùng sâu vùng xa: 0 (đ/kg)

- Vùng nguyên liệu chính: 0 (đ/kg)

- Hái chín trên 90%: 0 (đ/kg)

Bán R1 S16 đánh bóng 36.8 (đ/kg) R1_Scr18 đánh bóng 1609 Cà phê Arabica (CB khô - xô): 2100$/tấn (48.6 đ/kg)
Bán R1 S18 đánh bóng 37.2 (đ/kg)    
Bán Arabica A1/S18 chế biến ướt (washed) 62.500 (đ/kg)    
Bán Robusta R1/S13 chế biến Honey 48.500 (đ/kg) Chênh lệch Arabica T12/19 và Robusta T11/19 = 776 $/tấn (= 35.20 cent/lb)
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2]     [S16 = sàng hạt 16]     [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ]     [No Black = không hạt đen]     [Wet = chế biến ướt]     [Polished = đánh bóng]

THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU

EaH'leo KrôngNăng BuônHồ CưMgar PhướcAn KrôngAna BMT DakMin DakRlap BìnhDương
33.0 33.0 33.1 33.1 32.9 32.9 33.2 33.9 32.8 33.4
BảoLộc DiLinh LâmHà ChưSê IaGrai ĐứcCơ ĐăkHà GiaNghĩa ĐồngNai HCM
31.9 31.8 32.0 33.1 33.0 32.9 32.8 33.0 33.3 33.5

THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B

Mã hàng Số lượng Quy cách Kỳ hạn giao Giá chào bán - 21/8/2019
Việt Nam R2 (5% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +110 $/tấn so với giá Liffe T11/19
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +160 $/tấn so với giá Liffe T11/19
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +175 $/tấn so với giá Liffe T11/19
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +215 $/tấn so với giá Liffe T11/19
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +230 $/tấn so với giá Liffe T11/19
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +270 $/tấn so với giá Liffe T11/19
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +285 $/tấn so với giá Liffe T11/19
 

GIÁ TIÊU

Dung trọng chuẩn: 500 gr/l, tạp chất 1%, thủy phần 15.0%

Giá Tiêu đen xô Sàn Ấn Độ

(UnGarbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

33600+100

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4699+14

(usd/tấn)

Đại lý mua tiêu xô đen (đ/kg)

Tiêu đen đầu giá

(Nông dân bán tại nhà)

43.000 (đ/kg)

Tiêu trắng đầu giá 630 gr/l

(Nông dân bán tại nhà)

79.0 => 80.0 (đ/kg)

Giá Tiêu đã phân loại Sàn Ấn Độ

(Garbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

35500+0

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4964+0

(usd/tấn)

Dak Lak 43.500 => 44.000

 

 

 

 

Dak Nông 44.000 => 44.500
Phú Yên 43.500 => 44.000
Gia Lai 43.000 => 43.500    
Bà Rịa VT 46.000 => 46.500    
Bình Phước 45.000 => 45.500

 

 

Đồng Nai 44.500 => 45.000

Tải phần mềm tính giá Hạt Tiêu : Tại đây

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 470gr/lít = 42.800 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 450gr/lít = 42.300 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 400gr/lít = 41.700 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 300gr/lít = 40.500 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 250gr/lít = 39.600 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 230gr/lít = 38.600 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 200gr/lít = 37.900 đ/kg

Tham khảo giá chào MUA các DN trong nước

Doanh nghiệp

Giá chào Mua Loại tiêu Tiêu trắng 630 g/l
Thanh Cao - Chưsê 43.500 => 44.000 (đ/kg) Tiêu xô đen

500 g/l, 1%, 15,0%

0 (đ/kg)
Maseco - Chưsê 43.500 => 44.000 (đ/kg) 0 (đ/kg)
DK CN - Chưsê 43.000 => 43.500 (đ/kg)  
HHChư sê 43.000 => 43.500 (đ/kg) 0 (đ/kg)
GIÁ CHÀO F.O.B

 

Giá chào Mua   Giá chào Bán Quốc tế
Tiêu đen 200 g/l 0 ($/tấn)   2095 ($/tấn)

 

Tiêu đen 230 g/l 0 ($/tấn)   2115 ($/tấn)  
Tiêu đen 250 g/l 0 ($/tấn)   2140 ($/tấn)

 

Tiêu đen 300 g/l 0 ($/tấn)   2150 ($/tấn)  
Tiêu đen 450 g/l 0 ($/tấn)   2205 ($/tấn)

 

Tiêu đen 470 g/l 0 ($/tấn)   2215 ($/tấn)  
Tiêu đen 500 g/l 0 ($/tấn)   2270 ($/tấn)  
Tiêu đen 550 g/l 0 ($/tấn)   2335 ($/tấn)  
Tiêu trắng 630 g/l 0 ($/tấn)   3420 ($/tấn)  
Ghi chú : Tiêu đen, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max

..............Tiêu trắng dung trọng 630gr/l, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max, hạt đen 2.0% max.

 
GIÁ HẠT ĐIỀU

HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN

STT Chủng lọai Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) Tạp chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 17.0 ≤ 10.0 ≤ 4 ≤ 30 ≤ 140 44.000
2 B ≤ 16.0 ≤ 13.0 ≤ 5 ≤ 29 ≤ 150 43.000
3 C ≤ 15.5 ≤ 15.0 ≤ 6 ≤ 28 ≤ 170 42.000
4 D ≤ 15.0 ≤ 17.0 ≤ 7 ≤ 27 ≤ 185 41.000
HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN
STT Chủng loại Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) T¡p chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 12.0 ≤ 12.0 ≤ 4 ≤ 34 ≤ 160 48.000
2 B ≤ 11.0 ≤ 15.0 ≤ 5 ≤ 33 ≤ 170 47.000
3 C ≤ 10.5 ≤ 19.0 ≤ 6 ≤ 32 ≤ 180 46.000
4 D ≤ 10.0 ≤ 20.0 ≤ 7 ≤ 31 ≤ 190 45.000
Giá hạt điều thô phơi khô (chưa bóc vỏ) 40.0-42.0 (đ/kg)
Giá hạt điều tươi 28.0-30.0 (đ/kg)

Giá điều thô nhập khẩu vào Việt Nam

Giá điều thô xuất khẩu

Cảng đi Tuticorin Sea - Cảng đến Việt Nam ($/tấn)

Mozambique

0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Indonesia 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Gambia 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Tazania 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Bờ Biển Ngà 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Ghana 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Nigeria 0 0 ($/tấn)

Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (usd/lb)

W240

4.00 - 4.15

DW 3.45 - 3.50

W320

3.75 - 3.95

TÁCH (SSW & Butts) 3.30 - 3.35
W450 3.65 - 3.70 Vỡ (Splits) 3.30 - 3.35

SW320

3.65 - 3.70

Mảnh 2.25 - 2.30
 

HẠT CACAO

Thế giới

Lên men Cargill chưa cộng thưởng CL

Lên men Armajaro

Cacao tươi

2174 usd/tấn

-17$

46.000 đ/kg

50.500 đ/kg

0 đ/kg 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây