SỞ CÔNG THƯƠNG ĐẮK LẮK

https://socongthuong.daklak.gov.vn


Giá cả thị trường ngày 16/8/2019 (Tham khảo tại đây)

​​​​GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT GIÁ CÀ PHÊ 

Thị trường

Giá

Thay đổi

Giá thế giới

Robusta
(ICE Futures EU)

1.324USD

+15USD

Arabica
(ICE Futures US)

94.55USD


+0.10USD

FOB HCM R2

1.430USD

Cộng +110USD

Giá nội địa

Đắk Lắk

33.300-33.500VND

Lâm Đồng

31.300-32.300VND

Gia Lai

32.200-33.400VND

Đắk Nông

33.100-33.300VND


GIÁ NÔNG SẢN

Thị trường

Giá

Thay đổi

Hồ tiêu

Đen

42.500VND/kg

Trắng

80.000VND/kg

Hạt điều chẻ thu hồi nhân

Dưới 30%

44.000VND/kg

Trên 30%

48.000VND/kg

Ca cao lên men

Cargill chưa cộng thưởng CL

46.500VND/kg

Armajaro

51.000VND/kg

Cao su mủ nước

Tại vườn 

24.5.trđ/tấn

Tại nhà máy

25.0trđ/tấn

 

GIÁ CÀ PHÊ

Thứ 6 - 16/8/2019

Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn

Gửi kho (đại lý) : 33.2 (đ/kg)

Doanh nghiệp chào mua nhân xô (tại điểm thu mua các huyện)

33.3 (đ/kg)

R2_5% đen vỡ 1461

Thị trường tự do : 33.4 (đ/kg)

Bán R2 5% đen vỡ 33.8 (đ/kg) R1_Scr16_2% đen vỡ 1511

HCM (chào mua): 33.5 (đ/kg)

Bán R1 S16_2% đen vỡ

34.9 (đ/kg)

R1_Scr18_2% đen vỡ 1526

HCM chào mua R1, sàng16

[35.2 => 35.3] (đ/kg)

HCM chào mua R1, sàng18

[35.4 => 35.5] (đ/kg)

 

Bán R1 S18_2% đen vỡ

35.3 (đ/kg)

R1_Scr16_0.1% đen 1569
Bán R1 S16_0.1% đen

34.8 (đ/kg)

R1_Scr18_0.1% đen 1581 USD/VND 23,150
Bán R1 S18_0.1% đen 36.5 (đ/kg) R1_Scr16 đánh bóng 1621

Cà phê tươi :

- Vùng sâu vùng xa: 0 (đ/kg)

- Vùng nguyên liệu chính: 0 (đ/kg)

- Hái chín trên 90%: 0 (đ/kg)

Bán R1 S16 đánh bóng 37.5 (đ/kg) R1_Scr18 đánh bóng 1636 Cà phê Arabica (CB khô - xô): 2161$/tấn (50.0 đ/kg)
Bán R1 S18 đánh bóng 37.8 (đ/kg) Cộng thưởng R2 xô FOB HCM +110 (1430 $/tấn)
Bán Arabica A1/S18 chế biến ướt (washed) 62.500 (đ/kg)    
Bán Robusta R1/S13 chế biến Honey 48.500 (đ/kg) Chênh lệch Arabica T12/19 và Robusta T11/19 = 807 $/tấn (= 36.61 cent/lb)
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2]     [S16 = sàng hạt 16]     [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ]     [No Black = không hạt đen]     [Wet = chế biến ướt]     [Polished = đánh bóng]

THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU

EaH'leo KrôngNăng BuônHồ CưMgar PhướcAn KrôngAna BMT DakMin DakRlap BìnhDương
33.3 33.3 33.4 33.4 33.2 33.2 33.5 33.2 33.1 33.7
BảoLộc DiLinh LâmHà ChưSê IaGrai ĐứcCơ ĐăkHà GiaNghĩa ĐồngNai HCM
32.2 32.1 31.3 33.4 33.3 33.2 33.1 33.3 33.6 33.8

THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B

Mã hàng Số lượng Quy cách Kỳ hạn giao Giá chào bán - 16/8/2019
Việt Nam R2 (5% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +110 $/tấn so với giá Liffe T11/19
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +160 $/tấn so với giá Liffe T11/19
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +175 $/tấn so với giá Liffe T11/19
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +215 $/tấn so với giá Liffe T11/19
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +230 $/tấn so với giá Liffe T11/19
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +270 $/tấn so với giá Liffe T11/19
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 9/19 +285 $/tấn so với giá Liffe T11/19
 

GIÁ TIÊU

Dung trọng chuẩn: 500 gr/l, tạp chất 1%, thủy phần 15.0%

Giá Tiêu đen xô Sàn Ấn Độ

(UnGarbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

33300-0

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4644-0

(usd/tấn)

Đại lý mua tiêu xô đen (đ/kg)

Tiêu đen đầu giá

(Nông dân bán tại nhà)

42.500 (đ/kg)

Tiêu trắng đầu giá 630 gr/l

(Nông dân bán tại nhà)

79.0 => 80.0 (đ/kg)

Giá Tiêu đã phân loại Sàn Ấn Độ

(Garbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

35450-0

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4956-0

(usd/tấn)

Dak Lak 43.000 => 43.500

 

 

 

 

Dak Nông 43.500 => 44.000
Phú Yên 43.000 => 43.500
Gia Lai 42.500 => 43.000    
Bà Rịa VT 45.500 => 46.000    
Bình Phước 44.400 => 45.000

 

 

Đồng Nai 44.000 => 44.500

Tải phần mềm tính giá Hạt Tiêu : Tại đây

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 470gr/lít = 42.300 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 450gr/lít = 41.900 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 400gr/lít = 41.200 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 300gr/lít = 40.000 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 250gr/lít = 39.100 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 230gr/lít = 38.100 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 200gr/lít = 37.400 đ/kg

Tham khảo giá chào MUA các DN trong nước

Doanh nghiệp

Giá chào Mua Loại tiêu Tiêu trắng 630 g/l
Thanh Cao - Chưsê 43.000 => 43.500 (đ/kg) Tiêu xô đen

500 g/l, 1%, 15,0%

0 (đ/kg)
Maseco - Chưsê 43.000 => 43.500 (đ/kg) 0 (đ/kg)
DK CN - Chưsê 42.500 => 43.000 (đ/kg)  
HHChư sê 42.500 => 43.000 (đ/kg) 0 (đ/kg)
GIÁ CHÀO F.O.B

 

Giá chào Mua   Giá chào Bán Quốc tế
Tiêu đen 200 g/l 0 ($/tấn)   2095 ($/tấn)

 

Tiêu đen 230 g/l 0 ($/tấn)   2115 ($/tấn)  
Tiêu đen 250 g/l 0 ($/tấn)   2140 ($/tấn)

 

Tiêu đen 300 g/l 0 ($/tấn)   2150 ($/tấn)  
Tiêu đen 450 g/l 0 ($/tấn)   2205 ($/tấn)

 

Tiêu đen 470 g/l 0 ($/tấn)   2215 ($/tấn)  
Tiêu đen 500 g/l 0 ($/tấn)   2270 ($/tấn)  
Tiêu đen 550 g/l 0 ($/tấn)   2335 ($/tấn)  
Tiêu trắng 630 g/l 0 ($/tấn)   3420 ($/tấn)  
Ghi chú : Tiêu đen, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max

..............Tiêu trắng dung trọng 630gr/l, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max, hạt đen 2.0% max.

 
GIÁ HẠT ĐIỀU

HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN

STT Chủng lọai Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) Tạp chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 17.0 ≤ 10.0 ≤ 4 ≤ 30 ≤ 140 44.000
2 B ≤ 16.0 ≤ 13.0 ≤ 5 ≤ 29 ≤ 150 43.000
3 C ≤ 15.5 ≤ 15.0 ≤ 6 ≤ 28 ≤ 170 42.000
4 D ≤ 15.0 ≤ 17.0 ≤ 7 ≤ 27 ≤ 185 41.000
HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN
STT Chủng loại Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) T¡p chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 12.0 ≤ 12.0 ≤ 4 ≤ 34 ≤ 160 48.000
2 B ≤ 11.0 ≤ 15.0 ≤ 5 ≤ 33 ≤ 170 47.000
3 C ≤ 10.5 ≤ 19.0 ≤ 6 ≤ 32 ≤ 180 46.000
4 D ≤ 10.0 ≤ 20.0 ≤ 7 ≤ 31 ≤ 190 45.000
Giá hạt điều thô phơi khô (chưa bóc vỏ) 40.0-42.0 (đ/kg)
Giá hạt điều tươi 28.0-30.0 (đ/kg)

Giá điều thô nhập khẩu vào Việt Nam

Giá điều thô xuất khẩu

Cảng đi Tuticorin Sea - Cảng đến Việt Nam ($/tấn)

Mozambique

0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Indonesia 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Gambia 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Tazania 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Bờ Biển Ngà 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Ghana 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Nigeria 0 0 ($/tấn)

Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (usd/lb)

W240

4.00 - 4.15

DW 3.45 - 3.50

W320

3.75 - 3.95

TÁCH (SSW & Butts) 3.30 - 3.35
W450 3.65 - 3.70 Vỡ (Splits) 3.30 - 3.35

SW320

3.65 - 3.70

Mảnh 2.25 - 2.30
 

HẠT CACAO

Thế giới

Lên men Cargill chưa cộng thưởng CL

Lên men Armajaro

Cacao tươi

2198 usd/tấn

-6$

46.500 đ/kg

51.000 đ/kg

0 đ/kg

 
GIÁ CAO SU NGÀY THỨ 6 - 16/8/2019
Giá mua mủ nước Giá mua mủ tại nhà máy của các DN chế biến
Tại vườn Tại nhà máy Mủ chén dây khô 10.200 (đ/kg) Mủ đông khô 9.200 (đ/kg)
Mủ chén dây vừa 9.000 (đ/kg) Mủ đông vừa 8.200 (đ/kg)

230 (đ/độ)

(24.5 tr/tấn)

235 (đ/độ)

(25.0 tr/tấn)

Mủ chén ướt 7.000 (đ/kg) Mủ đông ướt 7.400 (đ/kg)
Mủ tạp 10.200 (đ/kg) Mủ tận thu 3.700 (đ/kg)

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm tư nhân xuất khẩu (100 DRC)

SVR CV50 30,200 (đ/kg) SVR 10 25,100 (đ/kg) Latex HA 19,100 (đ/kg)
SVR CV60 30,000 (đ/kg)

SVR 20

24,800 (đ/kg) Latex LA 19,400 (đ/kg)
SVR L 29,300 (đ/kg)

RSS1

27,500 (đ/kg)    
SVR 3L 29,000 (đ/kg) RSS3 26,800 (đ/kg)    
SVR 5 26,500 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm doanh nghiệp xuất khẩu (100 DRC)

SVR CV50 31,300 (đ/kg) SVR 10 26,200 (đ/kg) Latex HA 20,200 (đ/kg)
SVR CV60 31,100 (đ/kg)

SVR 20

25,900 (đ/kg) Latex LA 20,500 (đ/kg)
SVR L 30,400 (đ/kg)

RSS1

28,700 (đ/kg)    
SVR 3L 30,100 (đ/kg) RSS3 28,000 (đ/kg)    
SVR 5 27,600 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet
Giá Caosu xuất khẩu FOB-HCM
Mã hàng Số lượng (tấn) VRG (usd) Tư nhân (usd) Kỳ hạn giao
SVR CV50 0 1410 1360 9/2019
SVR CV60 0 1400 1350 9/2019
SVR 3L 0 1370 1320 9/2019
SVR 10 0 1350 1300 9/2019
RSS3 0 1400 1350 0
SVR 10CV 0 1390 1340 9/2019
Latex HA 0 940 890 9/2019
Latex LA 0 950 900 9/2019

Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái

Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Lào Cai

SVR3L 9,200 (NDT/tấn) = 30,2 (triệu/tấn)

SVR3L

9,400 (NDT/tấn) = 30,8 (triệu/tấn)
SVR5 8,500 (NDT/tấn) = 27,9 (triệu/tấn)

SVR5

8,700 (NDT/tấn) = 28,5 (triệu/tấn)
SVR10 8,000 (NDT/tấn) = 26,2 (triệu/tấn)

SVR10

8,200 (NDT/tấn) = 26,9 (triệu/tấn)
SVR20 7,900 (NDT/tấn) = 25,9 (triệu/tấn) SVR20 8,100 (NDT/tấn) = 26,6 (triệu/tấn)
RSS3 8,600 (NDT/tấn) = 28,2 (triệu/tấn) RSS3 8,800 (NDT/tấn) = 28,9 (triệu/tấn)
Giá Caosu trên các sàn giao dịch Châu Á
RSS4 (Ấn Độ) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Thượng Hải) 1635+1 (usd/tấn)
RSS3 (Singapore) 0 (usd/tấn)
TSR20 (Singapore) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Nhật Bản) 1565-0 (usd/tấn)
RSS3 (Thái Lan) 0 (usd/tấn)

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây