SỞ CÔNG THƯƠNG ĐẮK LẮK

https://socongthuong.daklak.gov.vn


Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực nghành Công thương đến ngày 20/7/ 2018

 
STT Tên cơ sở Số tự công bố Địa chỉ Sản phẩm Số điện thoại
1 Cơ sở sản xuất Kem Tràng Tiền 01/HKD CSSX KEM TRANG TIEN/2018 Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk KEM TRÀNG TIỀN ĐẬU XANH 0915204488
2 Cơ sở sản xuất Kem Tràng Tiền 02/HKD CSSX KEM TRANG TIEN/2018 Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk KEM TRÀNG TIỀN CA CAO 0915204488
3 Cơ sở sản xuất Kem Tràng Tiền 03/HKD CSSX KEM TRANG TIEN/2018 Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk KEM TRÀNG TIỀN SỮA DỪA 0915204488
4 Cơ sở sản xuất Kem Tràng Tiền 04/HKD CSSX KEM TRANG TIEN/2019 Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk KEM TRÀNG TIỀN CỐM 0915204488
5 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 01/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH BÔNG LAN DA BEO 02623853609
6 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 02/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH BÔNG LAN TRÀ XANH 02623853609
7 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 03/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH BÔNG LAN SÔ CÔ LA 02623853609
8 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 04/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH CAKE NHO THƠM 02623853609
9 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 05/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH MÌ DINH DƯỠNG NHÂN LÁ DỨA 02623853609
10 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 06/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SANDWICH HÀ NỘI 02623853609
11 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 07/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH MÌ DINH DƯỠNG NHÂN CHÀ BÔNG THỊT HEO SỐT MAYONNAISE 02623853609
12 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 08/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH MÌ NGỌT HÀ NỘI NHÂN ĐẬU XANH 02623853609
13 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 09/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH MÌ NGỌT HÀ NỘI NHÂN DỪA 02623853609
14 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 10/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH SU KEM 02623853609
15 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 11/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH HẠNH NHÂN 02623853609
16 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 12/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH KEM SỮA TƯƠI HÀ NỘI 02623853609
17 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 13/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH MÌ NHÂN SÔ CÔ LA 02623853609
18 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 14/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH BÔNG LAN TRỨNG MUỐI 02623853609
19 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 15/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH PIZZA 02623853609
20 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 16/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk CƠM CHÁY CHIÊN GIÒN 02623853609
21 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 17/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SỐT BƠ 02623853609
22 Hộ kinh doanh Lê Thị Oanh 01/HKD LÊ THỊ OANH/2018 Buôn Sang B, xã Ea H’Dinh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk TINH BỘT NGHỆ 0988.527679
23 Hộ kinh doanh Yaourt Phomai A
 Đam Trực
01/HKD YAOURT PHOMAI A ĐAM TRỰC Thôn Tây Hà 2, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh
Đắk Lắk
RÂU CÂU 0902.392589
24 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
001-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG TRÁI CÂY 02623.707177
25 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
002-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG BẠC HÀ  
26 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
003-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG SÂM DỨA  
27 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
004-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG SÔ CÔ LA  
28 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
005-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG CAFÉ  
29 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
006-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG KHOAI MÔN  
30 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
007-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG TRÀ XANH  
31 Hộ kinh doanh Liễu Trinh 01/HKD LIỄU TRINH/2018 Số 26 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk KEM ỐC QUẾ DÂU LIỄU TRINH 262.3862253
32 Hộ kinh doanh Liễu Trinh 02/HKD LIỄU TRINH/2018 Số 26 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk SINH TỐ ĐẬU XANH LIỄU TRINH  
33 Hộ kinh doanh Liễu Trinh 03/HKD LIỄU TRINH/2018 Số 26 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk SINH TỐ SỮA CHUA LIỄU TRINH  
34 Hộ kinh doanh Liễu Trinh 04/HKD LIỄU TRINH/2018 Số 26 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk KEM HƯƠNG TRÁI CÂY LIỄU TRINH  
35 Hộ kinh doanh Bùi Thuận 01/HKD BÙI THUẬN/2018 44A Ama Quang, phường Tự An, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk KẸO TRÁI CÂY ĐỒNG TÂM 2623.854934
36 Hộ kinh doanh Bùi Thuận 02/HKD BÙI THUẬN/2018 44A Ama Quang, phường Tự An, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk KẸO ĐẬU PHỘNG ĐỒNG TÂM 2623.854934
37 Hộ kinh doanh Bùi Thuận 03/HKD BÙI THUẬN/2018 44A Ama Quang, phường Tự An, tp Buôn Ma
Thuột, Đắk Lắk
KẸO XỐP ĐẬU ĐỒNG TÂM 2623.854934
38 Cơ sở sản xuất rượu cần Y Miên 01/CƠ SỞ Y MIÊN/2018 539 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Hòa, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk RƯỢU CẦN Y MIÊN 2623.866174
39 Cơ sở sản xuất rượu cần Y Miên 01/CƠ SỞ Y MIÊN/2018 540 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Hòa, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk RƯỢU CẦN CHÔN ĐẤT Y MIÊN 2623.866174
 
File đính kèm tải tại đây

Tác giả bài viết: Cẩm Tú - Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây