SỞ CÔNG THƯƠNG ĐẮK LẮK

https://socongthuong.daklak.gov.vn


Sở Công Thương Đắk Lắk tham dự Hội nghị sơ kết Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 - 2018

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia (KCQG) giai đoạn 2014 - 2018, từ đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chương trình, đồng thời đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ các nội dung cần thực hiện đối với Chương trình KCQG giai đoạn tiếp theo, ngày 24/4/2019 Bộ Công Thương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2014 – 2018
Hội nghị Khuyến công quốc gia giai đoạn 2014-2018
Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên ban chấp hành TW Đảng - Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên ban chấp hành TW Đảng - Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; đại diện một số Bộ, Ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp.Về phía Sở Công Thương Đắk Lắk tham dự có đồng chí Vũ Đình Trưng - Phó Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Trương Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp.
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia từ 2014 - 2018, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung cho biết, đã tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho hơn 18.000 lao động nông thôn. Trong đó: đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho hơn 17.900 lao động. Do các đề án đào tạo nghề đều gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), nên hầu hết lao động đều có việc làm ổn định sau đào tạo (tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo trung bình đạt trên 90%). Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho 10.240 học viên tại các cơ sở CNNT thông qua các lớp đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý, điều hành, đào tạo nâng cao nhận thức và khả năng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng.
Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật là chương trình trọng tâm trong hoạt động khuyến công, được nhiều địa phương quan tâm tổ chức thực hiện.
Trong giai đoạn 2014 - 2018, Chương trình KCQG đã tổ chức thành công 15 hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp khu vực. Năm 2016, 2018, tổ chức 02 triển lãm, hội chợ hàng CNNT tiêu biểu cấp quốc gia tại Hà Nội. Gắn liền với các hội chợ triển lãm, có 09 cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và 02 cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia vào năm 2015 và 2017. Thông qua đó, Chương trình đã tôn vinh 610 sản phẩm cấp khu vực và 202 sản phẩm cấp quốc gia có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Bên cạnh đó đã hỗ trợ 48 cơ sở CNNT xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đồng thời hỗ trợ 4.363 lượt cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm trong nước và ngoài nước.
Chương trình đã hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) cho 22 địa phương. Tổng số có 45 CCN được hỗ trợ; trong đó có 26 đề án hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, 19 đề án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng. Mặc dù hỗ trợ từ Chương trình trong thời gian qua cho các CCN là chưa nhiều nhưng đã động viên kịp thời đối với các chủ đầu tư CCN, thể hiện được sự quan tâm, cố gắng của Chính phủ và của các Bộ, ngành đối với việc phát triển CCN.
Ngoài ra, hàng năm, để hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công, chương trình đã tổ chức 03 Hội nghị khuyến công vùng tại 03 khu vực Bắc - Trung - Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các đề án khuyến công đảm bảo tính thống nhất chặt chẽ và hiệu quả; tăng cường tính liên kết vùng, liên kết giữa các cơ sở CNNT trên địa bàn các tỉnh, thành phố.
hn kc
ÔngTrần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Trong những năm qua, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khuyến công đã từng bước được hoàn thiện. Vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước về Công Thương địa phương theo đó dần được nâng cao từng bước, tạo sự gắn kết chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Đặc biệt, hệ thống tổ chức thực hiện công tác khuyến công được thiết lập, dần ổn định và hoạt động hiệu quả. Các trung tâm khuyến công được quan tâm đầu tư về bộ máy và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Từ đó, Chương trình khuyến công quốc gia dần phát huy hiệu quả và tạo được những dấu ấn lớn trong phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn cũng như góp sức vào tăng trưởng sản xuất chung của toàn ngành công nghiệp.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát - Phó trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, dưới sự góp sức của công tác khuyến công, 10 năm qua, giá trị sản xuất CNNT tăng 12,7%/năm, cao hơn tăng trưởng chung của ngành công nghiệp. Công tác khuyến công là giải pháp cần thiết và quan trọng để phát triển ngành nghề và kinh tế khu vực nông thôn. Để đạt được kết quả trên, ngành Công Thương đã có nhiều cố gắng trong xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách và triển khai chương trình. Trong đó quan trọng nhất là hình thành được hệ thống khuyến công từ Trung ương đến địa phương; hình thành cơ chế vận hành hệ thống khuyến công; triển khai số lượng lớn dự án với nhiều nội dung thiết thực, nhất là ở khu vực nông thôn.
Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đến năm 2020, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương  khẳng định phấn đấu thực hiện đạt và vượt một số mục tiêu cụ thể đề ra tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg; theo đó tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các nội dung: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến cho các cơ sở CNNT. Chú trọng nâng cao năng lực tư vấn phát triển CNNT của các tổ chức dịch vụ công, tạo nền tảng cho hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp trên toàn quốc. Bên cạnh đó, đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền; tăng dần số lượng các cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; đặt nền tảng cho hợp tác quốc tế về khuyến công. Đảm bảo xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm đúng thời hạn, có chất lượng; có ít nhất 30% địa phương xây dựng được đề án KCQG điểm, tổ chức thực hiện, hoàn thành 100% các đề án được giao.
20190424 082513
Ông Hoàng Chính Nghĩa - Cục phó Cục Công Thương địa phương thăm gian hàng trưng bày Sản phẩm CNNTTB tỉnh Daklak tại hội nghị.
Đề xuất định hướng, mục tiêu thực hiện chương trình giai đoạn tiếp theo 2021 - 2030. Tiếp tục triển khai các hoạt động khuyến công trên cơ sở Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, kế thừa có chọn lọc thành tựu của công tác khuyến công trong giai đoạn trước; bám sát Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và các Nghị quyết của Chính phủ, quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh và dựa trên những kinh nghiệm về phát triển công nghiệp của các nước trong khu vực và trên thế giới. Tiếp tục hướng đến hỗ trợ đối tượng là các cơ sở CNNT nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực nông thôn theo cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương. Tập trung hỗ trợ một số nội dung hoạt động hiệu quả của chương trình và nhân rộng các mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa có quy mô, tập trung theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, miền, phù hợp với nhu cầu thị trường; giúp các cơ sở CNNT mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Tác giả bài viết: Hoài Phương -TTKC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây