Cơ cấu tổ chức

Địa chỉ: 49 Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Điện thoại: 05003.952.635                               Fax: 05003.952.635
Website: http://www.socongthuong.daklak.gov.vn
Email: congthuong.daklak.gov.vn
I/Lãnh đạo Sở
1/ Giám đốc: Phạm Thái
Email: thaip@congthuong.daklak.gov.vn
2/ Phó Giám đốc: Huỳnh Ngọc Dương
Mobi: 0913.435.508
Email : duonghn@congthuong.daklak.gov.vn
3/ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nghiêm
Điện thoại: 0933.865.668
Mobi: 05003.505.577
Email: nghiemvn@congthuong.daklak.gov.vn
4/ Phó Giám đốc: Trương Công Hồng
Điện thoại:
Mobi: 0913.434.013
Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
5/ Phó Giám đốc: Vũ Đình Trưng
Điện thoại: 05003.957.688
Mobi: 0905.052.125
Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
II/ Các phòng ban
1/ Văn phòng Sở
- Chánh văn phòng:  Võ Đình Đoan
  Điện thoại: 05003.911.212
  Mobi: 0913.474.697
  Email: doanvd@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Minh Hai
 Điện thoại: 05003.965.777
     Mobi: 0934.987.676
     Email: haintm@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Chánh văn phòng: Huỳnh Thị Phương
     Điện thoại:
     Mobi: 0901.937.123
     Email: tiendv@congthuong.daklak.gov.vn
2/Thanh tra
 • Chánh Thanh tra: Hồ Đồng Nghĩa
     Điện thoại: 05003.957.687
     Mobi: 0914.064.688
     Email: nghiahd@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Ngọc Lâm
     Điện thoại:
     Mobi: 0905.176.777
     Email: lamnn@congthuong.daklak.gov.vn
3/Phòng Kế hoạch tài chính
 • Trưởng phòng: Nguyễn Như Thành
    Điện thoại:
     Mobi: 0906.412.458
     Email: thanhnn@congthuong.daklak.gov.v     Điện thoại:
     Mobi: 0913.436.665
     Emsail: thongnn@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Võ Anh Thơ
    Điện thoại:
     Mobi: 01674.446.807
     Email: thova@congthuong.daklak.gov.vn
4/ Phòng Quản lý Thương mại
 • Trưởng phòng: Trần Trọng Lưu
     Điện thoại:
     Mobi: 0962.070.777
     Email: luutt@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Phạm Thị Bích Nguyên
    Điện thoại:
     Mobi: 0905.505.737
     Email: nguyenptb@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Võ Quốc Oánh
    Điện thoại:
     Mobi: 0936.455.557
     Email: oanhvq@congthuong.daklak.gov.vn
5/Phòng Quản lý Công nghiệp
 • Trưởng phòng: Ngô Văn Tượng
    Điện thoại:
     Mobi: 0914.588.811
     Email:
 • Phó phòng: Trần Văn Hóa
     Điện thoại:
     Mobi: 0913.479.899
     Email: hoatv@congthuong.daklak.gov.vn
6/Phòng Quản lý Năng lượng
 • Trưởng phòng: Lê Trần Tự
    Điện thoại:
     Mobi: 0913.448.002
     Email: tult@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Lê Văn Thành
    Điện thoại:
     Mobi: 0983.149.567
     Email: thanhlv@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Lưu Văn Khang
    Điện thoại:
     Mobi: 0942.796.879
     Email: khanglv@congthuong.daklak.gov.vn
7/Phòng Kỹ thuật An toàn & Môi trường
 • Trưởng phòng: Dương Chí Dũng
    Điện thoại:
     Mobi: 0989.977.191
     Email: dungdc@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Ngô Văn Tượng
    Điện thoại:
     Mobi: 0914.588.811
     Email: tuongnv@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Nguyễn Văn Vượng
     Điện thoại:
     Mobi: 0914.231.818
     Email: vuongnv@congthuong.daklak.gov.vn
8/Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu
 • Trưởng phòng: Đặng Thị Phương Đông
     Điện thoại:
     Mobi: 0905.229.918
     Email: dongdtp@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó phòng: Trần Thị Hạnh
     Điện thoại:
     Mobi: 0917.958.841
     Email: hanhtt@congthuong.daklak.gov.vn
III/Các đơn vị thuộc và trực thuộc
1/Chi cục Quản lí Thị trường
 • Chi cục Trưởng : Giao Thanh Tùng
    Điện thoại: 05003.815.225
     Mobi: 0908.798.687
     Email: tunggt_qltt@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Chi cục Trưởng : Nguyễn Đào Chí
     Điện thoại:
     Mobi: 0914.087.374
     Email: chind_qltt@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Chi cục Trưởng : Trương Văn Nhương
     Điện thoại: 05003.844.375
     Mobi: 0905.192.065
     Email:
 • Phó Chi cục Trưởng : Vương Minh Sơn
     Điện thoại:
     Mobi: 0934.932.222
     Email: sonvm_qltt@congthuong.daklak.gov.vn
2/Trung tâm Xúc tiến Thương Mại
 • Giám Đốc : Nguyễn Tú
    Điện thoại:
     Mobi: 0913.435.266
     Email: tun_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Giám Đốc : Đoàn Thượng Phấn
     Điện thoại:
     Mobi: 0978.053.979
     Email: phandt_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Giám Đốc : Nguyễn Thanh Hùng
     Điện thoại:
     Mobi: 0908.632.539
     Email: hungnt_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
3/Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp
 • Giám Đốc : Trương Ngọc Minh
     Điện thoại: 05003.958.590
     Mobi: 0938.877.757
     Email:
 • Phó Giám Đốc : Vũ Ngọc Anh
     Điện thoại: 05003.496.288
     Mobi: 0983.469.748
     Email: anhvn_khuyencong@congthuong.daklak.gov.vn
 • Phó Giám Đốc : Phan Hữu Thành
     Điện thoại: 05003.955.493
     Mobi: 0905.155.887
     Email: thanhph_khuyencong@congthuong.daklak.gov.vn

So do bo may cua So

 
Thị trường Giá Thay đổi
London 1,810 USD -14 USD
New York 122.90 USD -0.90 USD
FOB HCM T11/17 1,730 USD Trừ lùi 80 USD
Đắk Lắk 38,900 - 39,100 VND 0
Lâm Đồng 38,100 - 38,400 VND 0
Gia Lai 38,900 - 39,200 VND 0
Đắk Nông 39,000 - 39,100 VND 0
Hồ tiêu đen 75,000 - 76,000 VND 0
Hồ tiêu trắng 115,000 VND 0
Cacao lên men 42,500 VND 0
Tỷ Giá Ngoại Tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 17,145.15 17,248.64 17,402.50
CAD 17,603.90 17,763.77 17,994.05
EUR 26,751.49 26,831.99 27,084.58
GBP 29,881.72 30,092.37 30,360.78
HKD 2,868.20 2,888.42 2,931.72
JPY 201.41 203.44 205.36
SGD 16,684.35 16,801.96 16,985.76
THB 681.86 681.86 710.32
USD 22,690.00 22,690.00 22,760.00
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây